Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Ogłoszono przetarg na rozbudowę kanalizacji w Jadownikach i Jasieniu  (Zbigniew Stós)  2021-01-07

Ogłoszono przetarg na rozbudowę kanalizacji w Jadownikach i Jasieniu

Jak informowałem we wcześniejszej publikacji dotyczącej projektu rozbudowy kanalizacji w Jadownikach i Jasieniu przez Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku (ZMWiK): "Przekomarzanie się stron trwało parę miesięcy skutkiem czego nie da się przedmiotowych inwestycji zrealizować do 30 czerwca 2021 roku, tj. w wyznaczonym w zawartej umowie z Urzędem Marszałkowskim terminie. Jak poinformował mnie nieoficjalnie jeden z członków Związku, w zaistniałej sytuacji Związek wysłał do Urzędu Marszałkowskiego aneks do podpisanej w sierpniu umowy o dofinansowaniu, o przedłużenie realizacji inwestycji do końca roku 2021. Dopiero po podpisaniu aneksu przez Marszałka będzie można rozpisać przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. Wydaje się, że Pan Marszałek nie powinien stwarzać problemów, ale w polskich realiach nigdy niczego nie można brać za pewnik." więcej »

Wczoraj dostałem informację, że Urząd Marszałkowski przedłużył umowę do 31 grudnia 2021. Pozwoliło to na ogłoszenie przetargu na obydwa zadania. Oficjalna informacja o przetargach i cała dokumentacja z nimi związana dostępna jest na stronie Związku, w zakładce BIP ZMWiK, TUTAJ »

Koszt robót budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki w ul. Sportowej - etap I wraz z przepompownią ścieków oszacowano orientacyjnie na 941 502,27 zł (netto).Natomiast budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Jasieniu wyceniono na kwotę 666 952,83 zł (netto)
Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com