Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Parę słów w sprawie ankiety UM dotyczącej inwentaryzacji źródeł ogrzewania  (Zbigniew Stós)  2021-01-24

Parę słów w sprawie ankiety UM dotyczącej inwentaryzacji źródeł ogrzewania

Wydaje mi się, że pismo wysłane do mieszkańców gminy Brzesko, o którym mowa w artykule "Po raz kolejny Urząd Miasta i Gminy Brzesko grozi mieszkańcom" zostało bardzo niefortunnie zredagowane. Stąd takie, a nie inne kontrowersje wokół tej ankiety.

Z tego co się można dowiedzieć z Internetu, to wszystkie gminy w Małopolsce wysyłają takie ankiety. Robią to na podstawie UCHWAŁY NR XXV/373/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 września 2020 roku w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego",
czytaj », (zbiór pdf). Zgodnie z tą Uchwałą Gminy mają obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków (pieców i kotłów c.o.) oraz obowiązek dokonania rocznie pewnej liczby kontroli budynków mieszkalnych (liczba zależy od wielkości gminy-patrz cyt. powyżej Uchwała), w celu inwentaryzacji źródeł ogrzewania.

Przygotowywana Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma powstawać etapami i będzie finansowana przez Unię Europejską. Zakończenie projektu przewiduje się do sierpnia 2023 roku. Od momentu uruchomienia systemu odbierającego deklaracje właścicieli domów będą mieć oni 12 miesięcy, by przesłać formularz z informacjami o tym, czym ogrzewają swój budynek. W przypadku, gdy jest to nowo powstały dom, jego właściciele będą mieć 14 dni, aby złożyć deklarację. Zanim to nastąpi, należy poczekać na komunikat właściwego ministra ds. budownictwa – oficjalnie to w jego gestii jest uruchomienie systemu składania deklaracji. Nie do końca jasne jest również, co będzie groziło właścicielom nieruchomości, którzy nie wyślą odpowiednich dokumentów na czas. W niektórych publikacjach na ten temat podaje się, że będą to kary grzywny, ale ich wysokość jeszcze nie jest ustalona.

Mając na uwadze powyższe, w
ogłoszeniach innych gmin dotyczących przedmiotowych ankiet nie znajdziemy ani słowa o tym, że ankieta jest obowiązkowa. Burmistrzowie i wójtowie zapraszają i proszą mieszkańców o wypełnienie ankiety, ale nie grożą i nie przymuszają pod rygorem sankcji (kontroli). Co oczywiście zmieni się w przyszłości w momencie ogłoszenia komunikatu ministra ds. budownictwa. Ale wtedy będzie mowa o deklaracjach a nie o ankietach.

Przykładem może być tu ogłoszenie wójta Gminy Limanowa z dnia 21 stycznia 2021 r.:

Inwentaryzacja źródeł ciepła


Uprzejmie informujemy, że w związku z przyjęciem nowego Programu Ochrony Czystego Powietrza dla województwa małopolskiego pracownicy Urzędu Gminy Limanowa przeprowadzać będą na terenie gminy Limanowa kompleksową inwentaryzację źródeł ciepła.

Inwentaryzacja źródeł ciepła i instalacji źródeł energii przeprowadzana będzie w budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, a jej celem jest pokazanie skali emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowanej używaniem nieefektywnych źródeł ciepła. Dzięki inwentaryzacji dowiemy się, które z instalacji grzewczych są najchętniej stosowane przez mieszkańców oraz będziemy mogli oszacować koszty i zaplanować środki na przeprowadzenie wymiany ogrzewania, a tym samym możliwość lepszego dopasowania programów pomocowych do zapotrzebowania mieszkańców.

Inwentaryzacja źródeł ciepła i instalacji źródeł ciepła przeprowadzana będzie przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa, którzy posiadać będą identyfikatory oraz stosowne upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Limanowa. Odwiedzający Państwa pracownicy Urzędu będą pytali m.in. o rodzaj ogrzewania, stań dociepleń budynków oraz odnawialne źródła ciepła.

Mieszkańców gminy Limanowa prosimy o wyrozumiałość dla podjętych działań, których celem jest polepszenie jakości życia poprzez poprawę jakości powietrza.
Celem pozyskania odpowiednich danych mieszkańców Gminy Limanowa prosimy o wypełnienie ankiety, która posłuży do inwentaryzacji wszystkich budynków znajdujących się na terenie Gminy Limanowa pod kątem sposobów ogrzewania budynków, odnawialnych źródeł energii.

Ankieta - w załączniku poniżej.
(...)

Informujemy, że uzyskane dane służyć będą wyłącznie do utworzenia bazy inwentaryzacji niskich źródeł emisji na terenie Gminy Limanowa i nie będą udostępniane publiczne oraz przekazywane osobom trzecim. całość»


I jeszcze jedno. Dostałem wczoraj maila, w którym korespondent zarzucił czytelnikowi, który "wyrzucił ankietę do kosza", że namawia On w ten sposób do łamania prawa. Moim skromnym zdaniem pisanie o tym, że coś się samemu zrobiło, nie oznacza to samo, co pisanie "podążajcie moimi śladami i zróbcie to samo".

Zbigniew Stós


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com