Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Kiedy mieszkańcy Jadownik i Jasienia doczekają się obiecanej kanalizacji?  (bap)  2021-02-17

Kiedy mieszkańcy Jadownik i Jasienia doczekają się obiecanej kanalizacji?

Wiadomość o planowanej rozbudowie sieci kanalizacyjnej bardzo ucieszyła mieszkańców Jadownik i Jasienia, zwłaszcza, że przez moment, nad całą sprawą zawisło widno zakończenia fiaskiem całego przedsięwzięcia. A wszystko z powodu sporu pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku o zasady finansowania tego projektu. Jak pamiętamy, Pan Grzegorz Brach apelował wtedy nie tylko do radnych, ale również do wójta i burmistrzów sąsiednich gmin, aby jak najszybciej zakończyć ten spór, ponieważ czas odgrywa tutaj ważną rolę.

Mieszkańcy obu miejscowości z niecierpliwieniem czekają na decyzję o wyborze wykonawcy powyższej inwestycji, który miał być wyłoniony w drodze przetargu. Z planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych wynika, że orientacyjna wartość inwestycji w Jadownikach miała wynosić 941.502,27 złotych bez podatku VAT, natomiast orientacyjna wartość inwestycji w Jasieniu miała wynosić 666.952,83 złotych bez podatku VAT. .

Jak wiemy w dniu 25 stycznia 2021 roku w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku, odbyło się otwarcie ofert złożonych do przetargu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Jasieniu. W terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu złożonych zostało osiem ofert. Były również oferty złożone po terminie, ale zostały one odrzucone. Najniższa oferta na wykonanie ww. zadania została złożona na kwotę 328.168,50 złotych brutto. Zamawiający przeznaczył na realizację ww. zadania kwotę 864.475,00 złotych brutto. Jak widać, wartość najniższej oferty jest prawie trzykrotnie niższa od kwoty, jaką Związek Międzygminny zamierzał przeznaczyć na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Nie wiadomo, skąd aż tak duża rozbieżność?

Z kolei w dniu 5 lutego 2021 roku odbyło się otwarcie ofert złożonych do przetargu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Jadownikach wraz z przepompownią ścieków. W terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu złożonych zostało pięć ofert. Nie było ofert złożonych po terminie. Najniższa oferta na wykonanie ww. zadania została złożona na kwotę 700.746,63 złotych brutto. Zamawiający przeznaczył na realizację ww. zadania kwotę 1.180.339,00 złotych brutto. Jak widać, wartość najniższej oferty jest blisko dwukrotnie niższa od kwoty, jaką Związek Międzygminny zamierzał przeznaczyć na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Też nie wiadomo, skąd taka różnica?

Jak wynika z ogłoszenia o przetargu, cena nie była najważniejszym determinantem wybory najkorzystniejszej oferty. Zamawiający podał, że przy ocenie ofert cena stanowić będzie 60 % , zaś pozostałe 40 % to okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na wykonane roboty. Ponieważ, wszyscy oferenci w obu przetargach zadeklarowali 72 miesiące okresu gwarancji na wykonane roboty, wydawać by się mogło, że sprawa jest oczywista, bo wówczas jedynym czynnikiem decydującym o wyborze oferty jest cena.

Od momentu otwarcia kopert mijają kolejne tygodnie, natomiast wciąż nie ma informacji o rozstrzygnięciu bądź zakończeniu przetargu. Patrząc na inne przetargi jakie w ub. roku odbywały się w gminie Brzesko mieszkańcy są nieco zaniepokojeni przedłużającą się decyzją o wyborze wykonawcy oraz obawiają się, że może on być powtórzony, co z kolei może wydłużyć czas oczekiwania na realizację tego zadania.

(bap)


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com