Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Śladem interwencji w sprawie uszkodzonych brzegów Uszwicy w Maszkienicach  (Wojciech Legutko)  2021-02-23

Śladem interwencji w sprawie uszkodzonych brzegów Uszwicy w Maszkienicach

Po koniec stycznia b.r. w artykule "Maszkienice - brzegi Uszwicy do naprawy"
czytaj », informowałem o znaczącym naruszeniu struktury brzegu i zmiany nurtu rzeki do jakiego doszło w Maszkienicach na wysokości mostu na Zajaziu. Pisałem, że w tym miejscu istnieje konieczność podjęcia pilnych prac naprawczych. Z porównania dołączonych do artykułu zdjęć wynika, że praktycznie nic się nie zmieniło w ciągu całej dekady od ostatniej powodzi w roku 2010. Artykuł zakończyłem sugestią: "Byłoby wskazane, żeby RZGW w Krakowie delegował kogoś w celu wykonania fachowego oglądu brzegów na tym odcinku rzeki Uszwicy."

Dzisiaj mogę napisać, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd w Krakowie dokonało oglądu wskazanego miejsca i podejmie stosowne działania naprawcze prawego brzegu Uszwicy w miejscowości Maszkienice.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni w Krakowie w piśmie z dnia 10 lutego 2021 informuje, że osunięcie prawego brzegu rzeki Uszwicy zostało zinwentaryzowane i umieszczone w wykazach szkód powodziowych. Degradację brzegu rzeki na odcinku około 200 m, wywołało naturalne meandrowanie rzeki, efektem czego nastąpił również transport materiału dennego - rumowiska na środek koryta rzeki.

Zaistniałą szkodę na przedmiotowym odcinku PGW WP zinwentaryzowało w zestawieniu jako zadanie pn.; "
Rzeka Uszwica w km 25 + 600 – 25 + 800 mjsc. Maszkienice - oberwania i zsuwy skarp”. W dalszej części pisma PGW WP zapowiada podjęcie konkretnych działań aby zapobiec dalszej degradacji koryta rzeki, mających na celu udrożnienie i likwidację poprzecznych przetamowań oraz budowę poprzecznych gurtów dennych stabilizujących dno rzeki, jak również położenie podłużnych opasek faszynowo – kamiennych i wykonanie narzutów z kamienia ciężkiego.

Realizacja zadania nastąpi z chwilą pozyskania stosownych środków finansowych oraz po wydaniu decyzji administracyjnych i wyłonieniu w procedurze przetargu odpowiedniego wykonawcy. Treść pisma została również przekazana przez Zarząd PGW WP w Krakowie& do wiadomości Nadzorowi Wodnemu w Brzesku.

Teraz zainteresowanym mieszkańcom pozostaje spokojnie oczekiwać na realizację zadania z nadzieją, że wobec spodziewanego tegorocznego wezbrania głównej rzeki powiatu brzeskiego, meander rzeczny nie spowoduje w tym miejscu jeszcze większej degradacji koryta i brzegu Uszwicy.


Wojciech Legutko


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com