Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Co wyniknie z tej gadki o budowaniu i remontowaniu?  (bap)  2021-03-17

Co wyniknie z tej gadki o budowaniu i remontowaniu?

Temat budowy tanich mieszkań wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców, ale również wśród miejskich radnych, którzy w tej sprawie zwracali się do Burmistrza Brzeska.

Jeden z Czytelników podesłał mi linki do dwóch oficjalnych odpowiedzi, jakich udzielił Pan Tomasz Latocha w sprawie ewentualnego uczestnictwa Gminy Brzesko w rządowym programie budowy tanich mieszkań.

W dniu 24 lutego 2021 roku na sesji Rady Miejskiej w Brzesku radny Jarosław Sorys w ramach interpelacji zasugerował Burmistrzowi Tomaszowi Latosze rozważenie możliwości podjęcia działań i przystąpienie Gminy Brzesko do realizacji budowy mieszkań komunalnych, biorąc pod uwagę nowe, korzystne dla mieszkańców i samorządów, proponowane przez rząd rozwiązania w tym zakresie. Z odpowiedzi Burmistrza z dnia 2 marca 2021 roku możemy się dowiedzieć, iż "w najbliższym okresie poddamy analizie możliwość wykorzystania oraz pozyskania środków finansowych na realizację budowy mieszkań komunalnych w oparciu o nowy program budownictwa mieszkaniowego”. czytaj » [1]

Z odpowiedzi można wnioskować, że gmina dopiero będzie analizować temat budowy mieszkań komunalnych w kontekście rządowego programu i może to nastąpić w najbliższym okresie. Czytelnik zastanawia się i pisze, że nie bardzo rozumie nad czym się tu zastanawiać i co tu jest do analizowania, zwłaszcza kiedy gmina Brzesko od dawna posiada działkę do tego celu przystosowaną, bardzo dobrze skomunikowaną, w pobliżu której znajdują się niemalże wszystkie media (pisał o niej Krzysztof Ojczyk w Liście Otwartym do Mieszkańców Brzeska, z dnia 10 marca 2021 r., czytaj»), zaś ogłoszony niedawno program rządowy do którego przystąpiło 13 małopolskich gmin, nie będzie chyba trwał wiecznie? Potrzeby mieszkaniowe były, są i będą zawsze.

Na tej samej lutowej sesji radny Adam Kwaśniak złożył wniosek w sprawie przedstawienia planów zagospodarowania niszczejącego budynku po byłej poczcie przy ul. Browarnej w Brzesku. O złym stanie tego budynku przypomniano w artykule o Rudolfie i Adamie Bogdanich, czytaj» zamieszczonym na brzesko.ws w dniu 3 lutego br. Z odpowiedzi burmistrza z dnia 5 marca 2021 roku możemy się dowiedzieć, „iż w związku z uruchomieniem rządowego programu bezzwrotnego finansowania wsparcia budownictwa ze środków Fundusz Dopłat, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, rozważana jest możliwość wyremontowania budynku po byłej poczcie z wykorzystaniem tych środków”. czytaj » [2]

Z drugiej odpowiedzi wynika, że gmina rozważa możliwość remontu budynku znajdującego się w Brzesku przy ul. Browarnej 16. W budynku tym w przeszłości było także kilka lokali mieszkalnych, głównie dla pracowników Browaru Okocim. Dzisiaj budynek ten stoi opustoszały, wskutek czego uległ znacznej dewastacji, grozi zawaleniem i prawdopodobnie nadaje się, ale … tylko do rozbiórki. Dziwne byłoby, żeby jakikolwiek inspektor nadzoru budowlanego dopuścił do użytku mieszkalnego budynek znajdujący się w takim stanie.


Czytelnik pyta: Czy stwierdzenie, że gmina „rozważa możliwość remontu” ma oznaczać, że została już dokonana analiza racjonalności tego przedsięwzięcia - podobna do tej analizy, o jakiej mowa w piśmie do radnego Jarosława Sorysa, którą gmina zamierza wykonać? Patrząc na obecny stan techniczny budynku, nasuwa się pytanie: kiedy i czy w ogóle Pan Tomasz Latocha widział budynek po starej poczcie koło browaru, skoro „rozważa możliwość” jego remontu. Pan Burmistrz często na sesjach Rady Miejskiej powtarza przecież, że nie siedzi za biurkiem tylko często wychodzi „na miasto”, aby osobiście doglądać stanu technicznego ulic, chodników a nawet koszy na śmieci. Wszystko skrupulatnie fotografuje i przekazuje odpowiednim komórkom urzędu miejskiego. Faktycznie, dosyć często można zobaczyć Pana Burmistrza Latochę przechadzającego się „po mieście”, ale jest to przede wszystkim centrum i główna ulica miasta (ul. Głowackiego). A co z pozostałą częścią miasta - pyta Czytelnik?

I jeszcze jedna bardzo istotna uwaga, o której nikt nie wspominał albo być może mało kto o tym wie. Otóż działka nr 2245/5, na której posadowiony jest budynek, w całości należy do Gminy Brzesko, ale „tylko” w obrysie zewnętrznych ścian budynku, czyli jest to tylko ta część, która znajduje się pod budynkiem. Co to oznacza? A mianowicie to, że do działki i do budynku nie ma ani dojścia, ani dojazdu. Jak wynika z mapy geodezyjnej (poniżej) [3],
nawet schody zewnętrzne widoczne na zdjęciu znajdują się już poza działką gminy Brzesko, czyli na sąsiadującym prywatnym gruncie, którego właścicielem jest Carlsberg Polska (100% akcjonariusz Browaru Okocim).Jak zatem mieszkańcy budynku, który Burmistrz rozważa remontować, będą mogli swobodnie wchodzić i wychodzić? Na to pytanie Czytelnik chciałby właśnie uzyskać odpowiedź. Nie mówiąc już o braku możliwości i swobody komunikacji innych ewentualnych użytkowników tego obiektu.

Na Facebooku pojawiły się głosy, aby budynek wyremontować za pieniądze ze środków rządowych i umieścić tam szkołę muzyczną, która obecnie ma siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku (obok budynku Urzędu Miejskiego). Nie wiadomo, o jakich środkach rządowych autor tego pomysłu myślał, ale na pewno nie o rządowym programie bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, którego celem jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Wobec tego nie można finansować remontu budynku z tego funduszu z przeznaczeniem na szkołę muzyczną.

(bap)

Przypisy:
[1] Pismo burmistrza Tomasza Latochy do radnego Jarosława Sorysa, BIP/zakładka interpelacje radnych;
[2] Pismo burmistrza Tomasza Latochy do radnego Adama Kwaśniaka, Facebook/profil Adam Kwaśniak [dostep-2021-03-17];
[3] Geodezja Powiat Brzeski.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com