Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Gmina Brzesko nie otrzyma pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  (bap)  2021-03-31

Gmina Brzesko nie otrzyma pieniędzy
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiaty i gminy Małopolski dostaną 230 milinów na inwestycje w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W przypadku regionu brzeskiego będzie to około 4.75 milionów złotych.

Powiat Brzeski otrzymał 3 mln zł
  • 1 milion będzie przeznaczony na dofinansowanie  budowy 8 odcinków chodników o łącznej długości 4,710 km na terenie gmin: Brzesko, Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik i Szczurowa w ciągu dróg powiatowych:1439K msc. Gnojnik, Lewniowa,1421K msc. Borzęcin,1340K msc. Mokrzyska,1430K msc. Sterkowiec,1404K msc. Niedźwiedza,1407K msc. Biadoliny Szlacheckie,1441K msc. Złota, 1426K msc. Strzelce Wielkie. Zakres prac obejmuje: - budowę 8 odcinków chodnika o łącznej długości 4,710 km,- poszerzenie jezdni,- wykonanie kanalizacji deszczowej.
  • 2 miliony na dofinansowanie przebudowy i nadbudowy wybranych budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, której celem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu. Cel zostanie osiągnięty przez wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dachu, dociepleniu stropów, wykonaniu kotłowni z wykorzystaniem BMS oraz wymianie instalacji CO

Gmina Dębno 1,25 mln zł
  • dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie", które ma za zadanie kompleksowe rozwiązanie zapotrzebowania przez społeczność na miejsca w żłobkach i przedszkolach na terenie Gminy Dębno. Obecnie gmina nie posiada żłobka. Zintegrowany nowoczesny i energooszczędny obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. parkingiem, układem komunikacji kołowej i pieszej, przyłączami, obiektami małej architektury, placem zabaw zapewni 70 miejsc dla podopiecznych. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Gmina Szczurowa 0,25 mln zł
  • Przedmiotem zadania jest modernizacja świetlicy na parterze budynku Domu Ludowego w m. Rudy-Rysie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do obiektu. Zakres prac obejmuje remont istniejących pomieszczeń świetlicowych i sanitariatów, adaptację pomieszczenia pełniącego funkcję garażu na potrzeby funkcjonującej świetlicy, jej wyposażenie oraz wykonanie zagospodarowania terenu m.in. w postaci remontu parkingu i wymiany ogrodzenia. Budynek dostosowany zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Gmina Gnojnik 0,25 mln zł
  • Gmina planuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłoczonym w miejscowościach: Uszew, Zawada Uszewska, Gnojnik.
Pieniądze były przydzielane na zasadzie grantów. Gminy składały projekty, które zostały ocenione przez komisję, która wydała swoje rekomendacje.

Jak widać Gmina Brzesko nie otrzyma, podobnie jak w poprzedniej edycji, żadnych funduszy. Zaskoczeni? Bo ja nie.

Dziwi natomiast brak tym razem funduszy dla Gminy Borzęcin.

(bap)


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com