Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

O Józefie Jachimku w publikacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego   (bap)  2021-06-21

O Józefie Jachimku w publikacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 
W lutym 2019 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej wydało 416 stronicowe opracowanie pt. "Zapomniani wyklęci". Sylwetki żołnierzy powojennej konspiracji antykomunistycznej.

Ze wstępu dowiedzieć możemy się, że w "publikacji zaprezentowano sylwetki 32 żołnierzy z różnych formacji i nurtów antykomunistycznego podziemia. Są wśród nich uczestnicy konspiracji poakowskiej, związanej m.in. ze Zrzeszeniem WiN, Konspiracyjnym Wojskiem Polskim i Okręgiem Wileńskim Armii Krajowej, żołnierze podziemia narodowego (Narodowe Siły Zbrojne i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe) czy też konspiratorzy, którzy nie współdziałali z żadną większą organizacją niepodległościową. Publikowane biogramy dotyczą zarówno zwykłych, szeregowych żołnierzy, jak i tych, którzy pełnili funkcje dowódcze i kierownicze w strukturach podziemia. Wywodzili się z różnych środowisk, mieli różne wykształcenie, zawody, wojenne doświadczenia. Są wśród nich osoby z kilkoma klasami szkoły powszechnej, jak i absolwenci renomowanego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Z wybranych sylwetek żołnierzy aż 24 przypłaciło swoją działalność niepodległościową życiem. Ginęli podczas walk z siłami bezpieczeństwa, byli skrytobójczo mordowani przez agentów UB lub rozstrzeliwani przez plutony egzekucyjne po brutalnych śledztwach i pokazowych procesach. Niektórzy, w beznadziejnej sytuacji, popełniali samobójstwo, byle tylko nie dostać się w ręce Sowietów lub funkcjonariuszy UB. Ci, którzy zdołali przeżyć, najczęściej długoletnie stalinowskie więzienie, w następnych latach konsekwentnie angażowali się w działalność opozycyjną, jak np. Marian Rączka czy Zdzisław Balcerzak – późniejsi aktywni działacze NSZZ „Solidarność”.

Choć każdy z tych konspiracyjnych życiorysów jest inny, równocześnie są to 32 opowieści o ludziach, których łączyła odwaga, aby z bronią w ręku przeciwstawić się komunistycznej dyktaturze. Łączy je też dramatyczna decyzja o prowadzeniu dalszej działalności niepodległościowej w najtrudniejszym okresie, bo po akcji amnestyjnej z 1947 r. Posiadają wreszcie jeszcze jedną wspólną cechę. To historie szerzej nieznane, dotyczące osób, które można określić jako „zapomnianych wyklętych”. Ich nazwiska, czyny i poświęcenie nie zdołały jeszcze przebić się do szerokiej świadomości społecznej. Niniejsza publikacja to jedynie skromna próba spłaty długu pamięci wobec wielu nieznanych do tej pory bohaterów antykomunistycznej konspiracji."

Wśród zaprezentowanych sylwetek żołnierzy wyklętych czytaj» (pdf, 11.8 MB) jest także kilkustronicowy artykuł o Józefie Jachimku pseudonim "Stalin", który działał na pograniczu powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego, TUTAJ» (pdf, 800KB), i o którego działalności ukazało się na tym portalu kilka artykułów (patrz linki poniżej). Niestety mimo kilkuletnich poszukiwań badaczy z IPN, nie udało się do dzisiaj odszukać szczątków Józefa Jachimka i jego dwóch towarzyszy broni: Mieczysława Pudełka i Józefa Sikorę,
zastrzelonych przez UB.(bap)

Artykuły jakie ukazały się na portalu brzesko.ws, związane z działalnością oddziału Józefa Jachimka i poszukiwaniem miejsca jego pochówku.

Lucjan Kołodziejski, Praca po linii zwalczania band (16.07.2017)

PS. Ostatnie badania przeprowadzone przez pracowników IPN na cmentarzu parafialnym w Brzesku, w lipcu 2019 roku, podobnie jak i te przeprowadzone w maju 2015 roku, okazały się negatywne. Znalezione szczątki ludzkie nie należały do żadnego w wymienionych powyżej osób.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com