Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jak zmieniły sie dochody własne gmin powiatu brzeskiego w 2020 roku?  (bap)  2021-09-08

Jak zmieniły się dochody własne gmin powiatu brzeskiego
w 2020 roku?

W dwutygodniku "Wspólnota" ukazał się ciekawy raport autorstwa: Pawła Swianiewicza i Julity Łukomskiej p.t. "Zmiany dochodów własnych JST w 2020 roku". Poniżej zamieszczam wstęp do raportu oraz wybrane wyniki rankingu dla gmin, miast i powiatu brzeskiego oraz ich odpowiednikach w kraju na najwyższych i najniższych pozycjach.

Cały raport wraz z analizą zamieszczonych wyników przeczytać można TUTAJ
»

Zbigniew Stós

Zmiana wysokości dochodów własnych w 2020 roku
- ranking "Wspólnoty"

Największe ośrodki miejskie były głównymi ofiarami zmian sytuacji finansowej. W Lublinie czy Zielonej Górze spadek dochodów własnych w 2020 roku wyniósł około 10 proc. Jeszcze większe spadki zanotowały Grudziądz czy Sopot.


Rok 2020 był trudny dla wszystkich, włączając samorządy terytorialne. Pandemia COVID-19 zburzyła rutynę działania tak na poziomie zachowań indywidualnych mieszkańców, jak i na poziomie instytucji. Miała także wielkie znaczenie dla finansów samorządowych. Z jednej strony kryzys, będący skutkiem zamykania gospodarki z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zmniejszył dochody budżetowe. Wynikało to nie tylko z niższych wpływów podatkowych płaconych przez firmy czy tracących część dochodów mieszkańców, ale także np. ze zmniejszenia wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej czy z presji przedsiębiorców na przyznawanie zwolnień z podatku od nieruchomości czy obniżania stawek czynszowych w lokalach komunalnych. Z drugiej strony rosły niektóre wydatki, np. związane z dezynfekcją ulic, budynków publicznych, dodatkowym wyposażeniem niezbędnym dla zdalnego nauczania czy zwiększonymi dopłatami do transportu publicznego.

Stworzyliśmy ranking chcąc przyjrzeć się, jak w ostatnim roku zmieniła się wielkość dochodów własnych samorządów. Jakie płyną z niego wnioski? Głównymi ofiarami zmian sytuacji finansowej były największe ośrodki miejskie. Spośród miast wojewódzkich wzrost dochodów własnych odnotowały tylko dwa, w tym tylko w jednym (w Opolu) był to wzrost znaczący. Natomiast w Lublinie czy Zielonej Górze spadek dochodów własnych wyniósł około 10 proc. Spadek o ponad 20 proc. zanotowały też dwa miasta powiatowe, siedem mniejszych miast i 15 gmin wiejskich.

Prezentując wyniki oddajemy głos zarówno samorządowcom z ośrodków, które odnotowały spadki i znajdują się na szczytach tabel w swoich kategoriach, jak i tym, które wybroniły się przed negatywnymi skutkami otaczającej nas rzeczywistości.

Wybrane wyniki rankingu

Procentowa zmiana dochodów własnych (razem z udziałami w PIT i CIT) 2020 do 2019 (w cenach stałych)

Gminy wiejskie

Wśród 6 gmin wiejskich w powiecie brzeskim jedynie gmina Borzęcin miała dochody własne w 2020r. niecałe 2% mniejsze niż w roku 2019. Dochody własne pozostały gmin powiatu wzrosły pomiędzy 2020 i 2019 rokiem.

1.      Cyców, lubelskie -38.55%
396.  Borzęcin -1,94 %
816.  Iwkowa 2,92 %
1001. Bochnia 5,30%
1180. Dębno 8,22 %
1400. Gnojnik 14,63 %
1411. Szczurowa 15,51 %
1533. Chojnice, pomorskie 62.50%

Miasteczka
Czchów jako siedziba gminy miejsko-wiejskiej znalazł się w grupie "Miasteczek" z 4,09% wzrostu dochodów.

1.    Krynica Morska, pomorskie -54,17%
434. Czchów 4,09 %
610. Łeba, pomorskie 50,70%

Miasta powiatowe
Miasto i gmina Brzesko, miały wzrost dochodów własnych na poziomie 2,90% i znalazły się w swojej grupie rankingowej na 226. miejscu.

1.    Oleśnica, dolnośląskie -32.86%
83.  Bochnia -3,11%
226. Brzesko 2,90 %
267. Puck, pomorskie 22,7%

Powiaty
Powiat brzeski w odróżnieniu od Miasta Brzeska miał mniejsze dochody o prawie 5%.
1.     sejnejski, podlaskie -22,84%
101. brzeski, małopolskie -4,91%
189. bocheński -1,60%
314. sztumski, pomorskie 169,13%

Województwa
Województwo małopolskie zajęło "premiowane" 3 miejsce wśród 16. województw, ze stratą dochodów 5.45%.
1.   śląskie -12,64%
3.   małopolskie -5,45%
16. lubuskie 15,35%

Jak zauważyli autorzy rankingu "... w największym stopniu rosły dotacje celowe, które w pewnym zakresie są niezbędnym elementem finansowania, ale które mają najbardziej niekorzystny wpływ na niezależność w prowadzeniu polityk samorządowych. W 2020 r. udział dotacji celowych w budżetach gmin sięgnął już niemal 35 proc., bardzo podobny był w województwach, a w miastach na prawach powiatu wyniósł 25 proc. We wszystkich kategoriach jednostek samorządowych   – oprócz powiatów – był wyższy niż rok wcześniej i była to niestety kontynuacja dłuższego trendu zmian struktury dochodów budżetowych."

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com