Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Rozważania tajemnic różańcowych  (S)  2021-10-05

Rozważania tajemnic różańcowych
 
Październik w Kościele katolickim to miesiąc w którym - w sposób szczególny - oddajemy cześć Matce Bożej Różańcowej. W tym okresie w różnych miejscach odmawiany jest Różaniec. Wierni gromadzą się nie tylko w kościołach, ale również przy kaplicach i figurkach. Od pewnego czasu formą wyznawania kultu maryjnego są także dróżki, ścieżki i ogrody różańcowe, w których można rozważać tajemnice Różańca świętego.


Tajemnice radosne.

Zwiastowanie.

Zwiastuje anioł radosne nowiny.
Spodziewaj się Mario od Boga dzieciny.
Pan Bóg w swej dobroci,
wybrał właśnie Ciebie.
Będziesz Matką Zbawiciela
i Królową w niebie.
Krewna Twa Elżbieta porodzi też syna.
Teraz dla ludzkości zbawienie się zaczyna.
Maryja zatrwożona posłańca wysłuchuje.
W Sercu swym Niepokalanym,
wszystko zatrzymuje.

Nawiedzenie.

Gdy Maryja o Elżbiecie od anioła się dowiedziała,
zaraz potrzebne rzeczy szybko spakowała.
Wyruszyła z pośpiechem w góry,
do domu Zachariasza.
Wita Ją Elżbieta, do środka zaprasza.
Zawitałaś Mario do mnie,
czym sobie zasłużyła.
Na Twój głos w moim łonie,
dziecina się poruszyła.
Bądź pozdrowiona Maryjo pełna łaski.
Cały dom wypełniły,
miłości Bożej blaski.

Narodzenie.

Gospody wszystkie już pełne.
Noclegu nigdzie nie ma.
Dziś ma się tutaj narodzić,
Pan wszystkiego stworzenia.
Za pałac będzie szopa,
jeszcze kiepsko pokryta.
Do stajni pod Betlejem,
dziś Zbawiciel zawita.
Żłobek jako kołyska.
Siano pod głowę włożone.
Witaj śliczne dziecię,
tej nocy narodzone.
Narodził się syn Boży.
W ubóstwie oraz chłodzie.
Biada Ci każdy człowieku.
Jak nie narodził się w Tobie.

Ofiarowanie.

Gdy Trzej królowie odeszli,
skończyły się pożegnania.
Nadszedł czas by w świątyni,
dokonać ofiarowania.
Jak Prawo Mojżesza każe,
by dziecię obrzezano.
Jezusa na ręce Symeona
przed świątynią podano.
Radość starca ogromna,
zobaczył świata zbawienie.
Pozwól mi Boże odejść
na wieczne odpocznienie.

Odnalezienie.

Zaginą Jezus w drodze,
Maria z Józefem szukają.
Wszystkich podróżnych spotkanych
o swego syna pytają.
Chłopiec ma lat dwanaście.
Już trzy dni Go szukamy.
Zobaczmy jeszcze  w świątyni,
tam może Go spotkamy.
Pomiędzy uczonych w piśmie,
syna swego znajdują.
Z radością i z wyrzutami,
młodzieńca dopytują.
Czemuś nam to uczynił.
Wszyscy szukaliśmy Ciebie.
Ja jestem tam gdzie mnie posłał,
Ojciec który jest w niebie.

Tajemnice światła

Chrzest.

Nad rzeką Jordan
Jan chrzcił ludzi wodą.
Wszystkich tych,
co się nawracali.
Przyszedł też Jezus.
Nad brzegiem stanął,
ze swymi apostołami.
Pan przyjął chrzest.
A wtem się rozległ głos
z nieba dobrze słyszany.
Przemówił Pan Bóg,
do wszystkich zebranych.
To jest mój syn umiłowany

Kana.

Wesele w Kanie Galilejskiej,
wielkie uroczystości.
Pan Jezus i Jego Matka,
wśród zaproszonych gości.
Już wie Maryja że braknie wina.
Od gospodarzy się dowiedziała.
O problemie młodych,
synowi opowiedziała.
Służącym mówi uczyńcie wszystko,
cokolwiek Jezus Wam powie.
Wody do sześciu stągwi nalali.
Próbują starostowie.
Woda się zmienia w wyborne wino,
wszyscy bardzo zdziwieni.
Niechaj Pan znowu jak wodę w wino
Serca nasze przemieni.

Głoszenie Królestwa Bożego.

Głosił Pan Jezus Królestwo Boże,
wzywał do nawrócenia.
Uzdrawiał chorych wskrzeszał umarłych.
Przybliżał się czas zbawienia.
Głosił nauki i przykazania,
o Ojcu im opowiadał.
Wszystkich miłował grzechy odpuszczał
i z celnikami jadał.
Powołał uczniów by za nim poszli.
Uczył ich jak się modlić.
Jak żyć pobożnie aby się zbawić,
do Niego się upodobnić.

Góra Tabor.

Wziął Pan ze sobą trzech uczniów swoich
na górę Tabor ruszyli.
Kiedy już wyszli wtedy tam wszyscy,
gorąco się razem modlili.
Nagle twarz Mistrza się rozjaśniła.
Ubranie stało się białe.
Eliasz i Mojżesz do Niego podeszli.
Jezus ukazał się w chwale.
Apostołowie bardzo zdumieni
tym, co zobaczyli.
Lecz Pan im wszystko po to pokazał
By wiarę swą umocnili.

Ustanowienie Eucharystii.

Do wieczernika wszyscy przybyli.
Pan wodę z płótnem szykuje.
Uczniom swym nogi będzie obmywał,
jak maja żyć pokazuje.
Chleb bierze w ręce i jako ciało,
apostołom rozdaje.
A Kielich z winem jako krew swoją,
do picia później podaje.
To na pamiątkę Chrystusa męki,
Jego ukrzyżowania.
Ciało i krew Pan swą pozostawił
Dla nas do spożywania

Tajemnice Bolesne.

Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym.

Opuścił Jezus wieczernik z uczniami.
Ukląkł w ogrodzie
pomiędzy drzewami.
Módlcie się i czuwajcie,
bo bliska jest godzina.
Gdy uczeń zdrajca wyda,
na śmierć Bożego Syna.
Krwawy pot z lęku,.
Pan osamotniony.
Kielich goryczy
został postawiony.
Bóg nie oddali tej ciężkiej chwili.
Żołdacy pojmać Jezusa przybyli.
Na nic miecz Piotra i ból Malchusa.
Judasz całuje kohorta rusza.
Sznurem grubym ręce związali.
Już najemnicy Baranka pojmali

Biczowanie.

Piłat pytania ciągle zadaje.
Winy w Panu nie widzi.
Arcykapłani wciąż nalegają.
Na krzyż z Nim wołają żydzi.
Namiestnik na chłostę skazuje Ciebie,
by się ludowi spodobać.
Posieką batem Twe święte ciało,
by później Cie ukrzyżować.
Ból przeogromny gdy liczą razy,
na ciało umęczone.
Na pośmiewisko na zatracenie,
Za grzechy me popełnione.

Ukoronowanie.

Wyrok już zapadł
lud tryumfuje.
Barabasz jest wypuszczony.
Pan uwiązany przy słupie stoi,
biczami jest posieczony.
Żołdak się śmieje i płaszcz zakłada,
na Pana święte ramiona.
Trzcina do ręki na świętą głowę,
Wita jest z cierni korona.
Szyderstwa słychać po całym placu.
Łzy się cisną z pod powiek.
Nagle ktoś woła.
Ecce homo. Patrzcie.
Oto człowiek.

Droga krzyżowa.

Na drogę z krzyżem wyruszasz Jezu,
my razem z Tobą pójdziemy.
Aby nas zbawić i krwią nas obmyć,
dźwigać Ci pomożemy.
Jest Weronika jest Twoja Matka
i uczeń umiłowany.
Pan choć upada to idzie dalej,
krwawym potem oblany.
Kolejne kroki są coraz cięższe,
sił Ci  już Jezu brakuje.
Lecz żołnierz nie ma dla Ciebie litości,
ciągle Twe ciało biczuje.

Śmierć na krzyżu.

Obdarty z szat
i ludzkiej godności.
Przybity do krzyża
Król z wysokości.
Pod stopy podpórkę
jeszcze przybili.
Żeby Cie bardziej
Jezu umęczyli.
Łotr żałujący
uzyskał przebaczenie.
Matka u ucznia
dostała schronienie.
Krew z pod korony
po twarzy płynie,
wiesz ze ten kielich
już Cie nie minie.
W agonii do Ojca
jeszcze westchnienia.
Bo to z miłości
dla ludzi zbawienia.
Nagle szum wielki.
Po niebie zagrzmiało.
Pan Jezus umarł.
Wszystko się wykonało.
Tajemnice Chwalebne.

Zmartwychwstanie.

Nastał dzień trzeci po śmierci Mistrza.
Wszyscy w zadumie trwają.
Lecz trzy niewiasty wzięły wonności,
do grobu z płaczem zmierzają.
Kamień tam wielki wejście zasłania.
Martwią się trzy Maryję.
Lecz nagle radość wielka nadchodzi,
zmartwychwstał Pan nasz i żyje.
Pokruszył śmierci ciężkie kajdany,
żeby nas wszystkich ocalić.
Krwią swą odkupił nasze słabości,
aby nas wszystkich zbawić.

Wniebowstąpienie.

Czterdzieści dni już minęło Panie,
od Twego zmartwychwstania.
Na górę Oliwną przyjść nam kazałeś,
na chwilę pożegnania.
Radość aniołów jest przeogromna.
Syn Boży w niebo wstępuje.
Wypełnił wolę Ojca swojego,
Chrystus Pan tryumfuje.
Na koniec wszystkim nam błogosławisz,
każdą siostrę i brata.
Zapewniasz wszystkich,
Ja jestem z Wami.
Aż do skończenia świata.

Zesłanie Ducha Świętego.

Pięćdziesiątnica minęła dzisiaj,
uczniowie w modlitwie trwają.
Nagle szum wielki wichry potężne
zadumę przerywają.
Języki ognia się pojawiają,
po jednym dla każdego.
Apostołowie w tej właśnie chwili,
przyjęli Ducha Świętego.
W Jerozolimie z różnych stron świata,
żydzi przebywali.
Gdy usłyszeli szum tak ogromny,
pod dom ów szybko zmierzali.
Zdziwienie wielkie wśród wszystkich ludzi.
Wrzawa się wielka wznosi.
Każdy apostoł w różnych językach
naukę Chrystusa głosi.

Wniebowzięcie NMP

Skończyła Maryja swoją pielgrzymkę.
Wybiła już Jej godzina.
Wezwał Ją Pan Bóg z ziemi do nieba,
bo Jego wolę spełniła.
Od Zwiastowania aż po Golgotę,
przy Synu wiernie trwała.
Jako najlepsza z Matek na świecie,
naszą Matuchną została.
Pani o wielu obliczach znana.
W wielu kościołach czczona.
Przez wszystkich ludzi w modlitwie Zdrowaś,
Bądź zawsze pozdrowiona.

Ukoronowanie NMP

Cudna korona z gwiazd dwunastu,
jest już przygotowana.
Matka naszego Pana Jezusa
będzie koronowana.
Bądź pozdrowiona nieba Królowo,
Pani wszystkiego stworzenia.
Tyś porodziła i wychowała
Pana naszego zbawienia.
Jesteś Królową nieba i ziemi.
Królową różańca świętego.
W każdej godzinie zwłaszcza ostatniej
broń mnie człowieka grzesznego.

                                     
S.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com