Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zarząd Powiatu Brzeskiego powołał nowego Dyrektora SPZOZ w Brzesku  (bap)  2021-10-07

Alicja Syty powołana na dyrektora szpitala w Brzesku

W dniu 7 października 2021 roku Zarząd Powiatu Brzeskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, powołał panią Alicję Syty na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.Pani Alicja Syty ukończyła studia magisterskie Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie, na kierunku prawo, a następnie studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbą zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. W latach 2011-2015 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną egzaminem radcowskim i została wpisana na listę radców prawnych.

Od 1999 roku do chwili obecnej pani Alicja Syty zajmuje stanowisko do spraw zdrowia i polityki społecznej w Starostwie Powiatowym w Brzesku. Podczas swojej wieloletniej pracy w strukturach administracji publicznej koordynowała funkcjonowanie publicznych placówek leczniczych w powiecie brzeskim, w tym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Przez ostatnie kilka lat pełni także funkcję radcy prawnego w zespole opieki zdrowotnej.

Po reformie administracyjnej w 1999 roku była odpowiedzialna za procesy przekształceniowe w Powiecie Brzeskim dotyczące przekazywania zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej gminom oraz niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Prowadziła proces utworzenia: Środowiskowego Dom Samopomocy w Brzesku, Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku (w tym zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz hospicjum stacjonarnego) oraz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze. Wpierała ponadto utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej i była odpowiedzialna za przekształcenie Domu Dziecka w Jasieniu.

Pani Alicja Syty była także koordynatorem programów zdrowotnych realizowanych przez Powiat Brzeski.

Od momentu wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce była odpowiedzialna za sprawy dotyczące odbywania kwarantanny zbiorowej oraz realizację innych zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu przeciwdziałania epidemii na poziomie powiatu.

W 2017 roku zakres jej obowiązków rozszerzył się o sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Pani Alicja Syty jest członkiem i koordynatorem Rad Społecznych SPZOZ i PPZOL w Brzesku, a ponadto należy do Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Brzeskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Od trzech lat zasiada również w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie.

źródło: powiatbrzeski.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com