Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Brzeska dekada kolejowo-drogowego cudu komunikacyjnego 2011-2021  (Wojciech Legutko )  2021-11-08

Brzeska dekada kolejowo-drogowego cudu komunikacyjnego 2011-2021

Otwarcie w dniu 2 listopada 2021 nowych dworców kolejowych w Sterkowcu i Biadolinach Szlacheckich, podsumowuje dekadę największych inwestycji w infrastrukturę kolejowo – drogową w Brzesku i regionie. Zainwestowane przez PKP SA, GDDKiA i lokalny Samorząd miliardy złotych w różne projekty pozwoliły na komunikacyjne przeobrażenie, na niespotykaną dotychczas skalę tej części powiatu brzeskiego. Na przełomowych inwestycjach najwięcej skorzystały miejscowości znajdujące się na głównych szlakach komunikacyjnych przede wszystkim Jasień Brzeski, Brzesko, Szczepanów, Sterkowiec i Biadoliny Szlacheckie ale również inne miejscowości takich jak: Mokrzyska, Maszkienice, Wokowice, Szczurowa. Szukając źródeł tego przyspieszenia modernizacyjnego, można zaryzykować tezę, że katalizatorem dla tego boomu inwestycyjnego było z pewnością przyznanie Polsce przez Europejską Federację Piłkarską UEFA w kwietniu 2007 roku, prawa do organizacji wspólnie z Ukrainą piłkarskich Mistrzostw Europy -Euro 2012. Chociaż Kraków nie znalazł się na liście miast gospodarzy, to na szczęście inwestycje nie ominęły Małopolski a co za tym idzie terenów powiatu brzeskiego. Zaangażowanie państwa umożliwiło przyjęcie specjalnych ustaw i procedur, które znacząco skróciły etap przygotowania projektów inwestycji. Proces zainicjowany w roku 2007 uruchomił cały łańcuch zdarzeń dzięki któremu w ciągu ostatniej dekady zostało odmienione komunikacyjne oblicze powiatu brzeskiego.

Jednak pierwszym i przełomowym momentem komunikacyjnej modernizacji Brzeska, była decyzja o rozpoczęciu budowy obwodnicy miasta w czerwcu 2000 roku, którą oddano do użytku 1.5 roku później w grudniu 2001 roku.Wybudowanie obwodnicy i wyprowadzenie ruchu na obrzeża miasta było brzemiennym w skutkach przedsięwzięciem, gdyż przez główną ulicę miasta (Głowackiego i Kościuszki) przetaczało się według danych szacunkowych około 18 tysięcy pojazdów na dobę a przejechanie przez Brzesko w okresie wzmożonego natężenia ruchu zabierało nierzadko nawet 45 minut. Odblokowanie głównych ciągów komunikacyjnych miasta poprawiło jakość życia a mieszkańcy i przyjezdni odetchnęli z ulgą.

Drugim bardzo istotnym projektem ale już w skali powiatu i województwa było wybudowanie w 2002 roku mostu na Wiśle w miejscowości Górka, który zastąpił przeprawę promową do Koszyc. Region brzeski uzyskał bezpośrednie połączenie ze znajdującym się pod drugiej stronie Wisły powiatem proszowickim a także z województwem świętokrzyskim. Kolejne lata były naznaczone gruntownym remontem E4 dzisiejszej DK 94 na odcinku Kraków - Tarnów. Wiązało to się z ogromnymi utrudnieniami ponieważ nierzadko kilometrowe korki i ruch wahadłowy stały się dla kierowców codzienną udręką.

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 i strefy Schengen w 2007 roku spowodowało szybki przyrost ilości samochodów,który sprawił, że lokalne drogi biegnące przez wioski, miasta i miasteczka stały się niewydolne. Stało się jasne ,że koniecznością będzie budowanie nowych szlaków komunikacyjnych i obwodnic mniejszych miejscowości. Dlatego dużym wydarzeniem w skali powiatu było wybudowanie i oddanie do użytku w 2011 roku 8 km obwodnicy Szczurowej, która stała się zaczątkiem nowego w powiecie brzeskim przebiegu DW768 Brzesko -Koszyce -Jędrzejów.

Autostrada A4 na odcinku Szarów –Brzesko -Tarnów została oddana z opóźnieniem spowodowanym między innymi powodzią w 2010 dopiero w listopadzie 2012 roku. Pierwszy zjazd z A4 w Brzesku, powstał w ciągu ul.Leśnej w 2013 roku a następnie obydwa łączniki północny i południowy.Fot. pochodzi z filmu Janusza Marcina Widły, pokazujący brzeski zjazd
pięknie podświetlony nocą w porze zimowej, zobacz »

Północny łącznik A4 o długości 4.3 km jest początkiem nowego przebiegu drogi DW768 Brzesko-Koszyce-Jędrzejów. Realizacja tego projektu spowodowała wyprowadzenie uciążliwego ruchu kołowego poza Mokrzyska i znacząco skróciła czas jazdy w kierunku Szczurowej i dalej do położonych na przeciwległym brzegu Wisły Koszyc.

Południowy łącznik A4 o długości 2.1 km prowadzi przez tereny Jasienia Brzeskiego i został oddany w 2016 roku. Planowane na 2023 oddanie do użytku drugiej części południowego łącznika z DK 75 zakończy komunikacyjną modernizację miasta i uczyni Brzesko węzłem posiadających jedno z najlepszych rozwiązań drogowych w skali całego kraju. Jednym z ostatnich wyzwań będzie ustalenie nowego przebiegu i budowa na terenie powiatu brzeskiego odcinka DK75 do Nowego Sącza i dalej do granicy ze Słowacją.

Modernizacja linii kolejowej E30, Kraków –Rzeszów była jedną z największych inwestycji zrealizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Modernizacja była wyzwaniem logistyczno - inżynieryjnym. Wiązała się z całkowitą rozbiórką istniejącej linii kolejowej i budową jej od nowa, w nowym kształcie umożliwiającym podwyższenie prędkości maksymalnej pociągów do 160 km/h. Objęła ponad 138 km linii kolejowej wraz z montażem nowego typu sieci trakcyjnej, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji. Na odcinku Jasień Brzeski -Brzesko -Sterkowiec -Biadoliny Szlacheckie wybudowano 2 mosty kolejowe, pierwszy w lesie na Słotwinie a drugi na Uszwicy w Wokowicach. Wybudowano również przepusty i wiadukty między innymi w Brzesku nad ulicami Leśną i Dworcową oraz w Wokowicach nad DP1421k Wola Dębińska -Bielcza -Zaborów. Zbudowano nowe dworce w Brzesku, Sterkowcu i Biadolinach Szlacheckich. W obrębie dworców powstały nowe miejsca parkingowe dające możliwość komunikacyjnej opcji „parkuj i jedź”. W Maszkienicach na Zajaziu tor kolejowy wraz z nasypem został przebudowany tak aby został zredukowany ostry i niebezpieczny łuk przed wjazdem na most kolejowy w Wokowicach. Kolejową modernizację domknie planowane na rok 2022 dokończenie przebudowy dworca kolejowego w Jasieniu Brzeskim w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów TSI-PRM.

Portal brzesko.ws starał się na bieżąco i dość szczegółowo informować swoich Czytelników o realizacji tych kluczowych przedsięwzięć, ukierunkowanych na skokowy rozwój infrastruktury drogowo – kolejowej regionu brzeskiego. Dzisiaj patrząc wstecz przypominam kalendarium 15 najważniejszych inwestycji, które uczyniły Brzesko i środkową część powiatu brzeskiego, na miarę obecnych czasów nowoczesnym kolejowo - drogowym węzłem komunikacyjnym.

 • Obwodnica miasta Brzeska – otwarcie 16.12.2001
 • Most na Wiśle Górka–Sokołowice - otwarcie 2002
 • Obwodnica Szczurowej - otwarcie 03.10.2011
 • Autostrada A4; Szarów-Brzesko-Tarnów – otwarcie 29.11.2012
 • Dworzec kolejowy w Brzesku – otwarcie 01.08.2012
 • Zjazd z A4 w ciągu ulicy Leśnej – otwarcie 07.07. 2013
 • Dworzec kolejowy w Jasieniu Brzeskim - 2015
 • Łącznik Północny A4 z DW768 – otwarcie 14.10.2015
 • Sterkowiec przebudowa peronów, torowiska, węzła drogowego – 15.11.2015
 • Biadoliny Szlacheckie przebudowa peronów, torowiska, węzła drogowego – 2015
 • Magistrala kolejowa E30 przebudowa odcinka Jasień Brzeski–Brzesko–Biadoliny - 2015
 • Łącznik Południowy A4 z DK94 – otwarcie 23.05.2016
 • Dworzec Autobusowy w Brzesku – otwarcie 14.06.2021 (inwestycja prywatna)
 • Dworzec kolejowy w Sterkowcu – otwarcie 02.11.2021
 • Dworzec kolejowy w Biadolinach Szlacheckich – otwarcie 02.11.2021
Zaplanowanie i przeznaczenie tak ogromnych środków na przeprowadzenie w regionie brzeskim na przestrzeni ostatniej dekady tak kluczowych projektów, było możliwe dzięki efektywnej współpracy i wieloletniemu zaangażowaniu wielu osób z różnych środowisk politycznych, na szczeblu państwowym, wojewódzkim, powiatowym, miejskim, gminnym a także lokalnych biznesmenów i różnego rodzaju działaczy społecznych

Nie pokuszę się o wymienianie nazwisk ponieważ nie znając wszystkich mógłbym kogoś pominąć, ale trzeba podkreślić że ludziom tym udało się wprowadzić Brzesko do czołówki w komunikacyjnym rankingu miast znajdujących się przy autostradzie A4.

Wojciech Legutko

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com