Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Odszedł od nas do wieczności ks. dr Andrzej Jedynak  (Emilia Zydroń)  2022-01-18

Odszedł od nas do wieczności ks. dr Andrzej Jedynak

Kapłan z powołania, Proboszcz, Przewodnik z zamiłowania, Ksiądz Kapelan Przewodników od Sącza po Rabkę, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu, Pilot wycieczek, Instruktor Przewodnictwa, Patriota, Historyk, Autor kilku obszernych publikacji – wydawca kilkunastu książek, Naukowiec, Budowniczy Kościoła, Organizator skansenów narzędzi rolniczych, Dobry Człowiek, Niezawodny Przyjaciel.

„Ludzie są jak wiatr, jedni lekko przelecą przez życie, nic po nich nie zostaje, a inni wieją jak trzeba – tak aby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować – po nich zostaje piękno naszego świata.” Śp. Ks. Andrzej Jedynak do takich należał.

Ks. Andrzej był jak kwiat, jak motyl, jak iskra. Łakomy życia, wyrozumiały dla ludzi, oddany Bogu i drugiemu człowiekowi. Posiadał dar dobroci, który sowicie rozdawał. Przebywając z Nim staraliśmy się być lepszymi. Nigdy o nikim nie powiedział źle. W każdym dostrzegł coś dobrego. Niektórzy ludzie czynią świat wyjątkowym, tylko dlatego, że są.

Był człowiekiem niepospolitym o wielkiej wrażliwości społecznej, chodzący zawsze prostymi drogami. Był prawdziwy bez względu na okoliczności. Był bezinteresowny, nie zabiegał o poklask i nagrody. Ks. Andrzej był po prostu człowiekiem przyzwoitym.

Ks. dr Andrzej Jedynak urodził się 29 listopada w 1946 r. w Porąbce Uszewskiej w pow. brzeskim, w rodzinie kochającej Boga. W takiej atmosferze rósł mały Andrzejek. Od najmłodszych lat służył Bogu podczas mszy św.  przy ołtarzu. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie. Po maturze uznał, że jego powołaniem jest służba Bogu i ludziom. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po I roku seminarium o naszego bohatera upomniała się armia. Trafił do Brzegu nad Odrą do wojsk saperskich. Dwuletni pobyt w wojsku nie zmienił raz obranego celu młodego alumna. Przez okres służby wojskowej wypracował wiele cech, które przydały się w dalszej nauce i drodze kapłańskiej (wytrwałość, dążenie do celu, upór) i wiele innych. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa J. Ablewicza. Pierwsza Parafia z jaką spotkał na swojej drodze to Zawada koło Nowego Sącza. Tu zetkną się z PTTK – Oddział Beskid w Nowym Sączu. Tu poznał ludzi, z którymi pozostawał w zażyłej przyjaźni, ludzi na których zawsze mógł polegać. Pełnił również obowiązki kapelana tego Oddziału. Ponadto ukończył kurs przewodników oraz kurs pilotów turystyki zagranicznej. W rodzinie PTTK nabył bakcyla wędrówek i pielgrzymowania po świecie. Zwiedził prawie całą Europę. Matkę Boską w Medjugorje odwiedził ok. 40 razy. Podróżowanie dla Niego było życiem, radością i przyjemnością. Było sensem życia. Marzył o wyjeździe do Chin i do Indii.

Łączki Brzeskie były drugą parafią, gdzie pracował przez okres 2 lat i 2miesięcy „krótko było ale spotkałem, tam wspaniałego proboszcza, który wywarł na mnie ogromny wpływ” tam będąc uzyskał stopień magistra na KUL-u.

W 1976 r. trafił do Parafii Tymbark - rozpoczął studia doktoranckie w Krakowie. Następnie trafił do Parafii w  Pilźnie - gdzie pracował przez okres 4 lat.

W 1983 r. Władze Diecezjalne powierzyły Mu probostwo w Chotowej – służył tu Bogu i ludziom przez 15 – lat. W tym okresie obronił pracę doktorską. W Chotowej ks. Andrzej nie był tylko proboszczem, to budowniczy Chotowej. Tu wybudował kościół, Kaplicę cmentarną, ogrodził teren kościelny i cmentarz. Wykonywał nie tylko pracę duszpasterską, ale był również społecznikiem wielkiej miary. Ludność tej miejscowości tak bardzo polegała na Ks. Andrzeju, że czyniła Go przewodniczącym wszystkich prawie przedsięwzięć – np.: Komitetu wodociągowego, gazyfikacji, telefonizacji (Chotowa – pierwsza miejscowość stelefonizowana w pow. dębickim) wsi oraz przewodniczył komitetowi budowy szkoły. Wszystkie posiedzenia komitetów odbywały się zawsze na plebani. Ponadto doprowadził do budowy dwóch mostów, regulacji rzeki Chotowianki. Na plebani urządził również kurs gotowania i pieczenia bo nigdzie we wsi nie było ku temu warunków.

Lata 1998 – 2016 – Probostwo w Gromniku. Nie będę opisywać zadań dokonanych przez te 18 lat ks. dr Andrzeja bowiem wydał książkę swojego autorstwa pt:. „Rok po Roku”,  w której udokumentował swoją pracę. Książka ta posiada 304 stronice, warto do niej zaglądnąć i przekonać się samemu, że to prawdziwy tytan pracy, ogromny patriota, erudyta i skromny kapłan. Po przejściu na zasłużoną emeryturę w tej parafii został na rezydenturze.Za swoją działalność został odznaczony:

1. Srebrny Krzyż Zasługi – przyznany przez Prezydenta R.P.
2. Grosz Ziemski – nadany przez Starostę Tarnowskiego
3. Odznaczenie Ministerialne - nadane przez Min. Oświaty i Edukacji Narodowej
4. Odznaczenie Ministerialne – nadane przez Min. Sportu i Turystyki
5. Grawerton – przyznany przez Prezydenta Nowego Sącza
6. Złote Jabłko Sądeckie – nadane przez Starostę Nowego Sącza
7. Kawaler Orderu Św. Stanisława


Damy i Kawalerowie Postulanci Królewskiego Orderu Świętego Stanisława z Komandorią Podkarpacką Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika zorganizowali inwestyturę ks. dr. Andrzeja Jedynaka. Uroczystość odbyła się w Ciężkowicach 21stycznia.2018 r. na mszy św. w kościele parafialnym pw. Pana Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja Apostoła. Na uroczystej, koncelebrowanej mszy św. w przepięknej scenerii bożonarodzeniowej, przy śpiewie ulubionych kolęd, w uroczej ciężkowickiej farze wypełnionej po brzegi przyjaciółmi, koleżeństwem, znajomymi z różnych stron kraju ks. dr Andrzej Jedynak otrzymał Order św. Stanisława.Zarówno przedstawiciel Komandorii Podkarpackiej jak również przedstawiciel duchowieństwa, powiedzieli o powodach przyznania Orderu ks. Andrzejowi oraz scharakteryzowali jego sylwetkę. Szczególnie podkreślając głęboki patriotyzm, czynienie dobra na rzecz drugiego człowieka, aktywność służebną, przewodnicką i publiczną. Ponadto przedstawiciele ci przybliżyli zebranym historię Orderu św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Na pytanie, które z wymienionych odznaczeń ceni sobie najbardziej, ksiądz odpowiedział „Wszystkie odznaczenia bardzo sobie cenię, chociaż nie dbam o ich pozyskiwanie, bowiem jeszcze w seminarium kładziono nacisk na pracę, a nie na odznaczenia.” „Największą nagrodą dla mnie jest uśmiech, dobre słowo i pamięć.

Ponadto ks. dr Andrzej był autorem kilkunastu pozycji książkowych, w których poruszał ciekawą tematykę:

- Parafia wśród lasów – czyli krótka historia wsi  parafii Chotowej.
- Wdzięczność jest pamięcią serca.
- Gromnik – historia parafii Gromnika.

- Najbardziej cieszył się z wydania 4 tomowej historii Jego rodzinnej wsi i parafii  –Porąbki Uszewskiej.
- Z wiejskiej zagrody na stolicę biskupią – obszerne dzieło o biskupie Wojnarowiczu w Tarnowie, w latach rabacji chłopskiej i powstania Krakowskiego.

- Martyrologia Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej w czasie okupacji niemieckiej oraz wiele, wiele innych.

„Złoty Jubileusz”– 50 lecie Kapłaństwa Ks. dr Andrzeja Jedynaka

Trudno nie wspomnieć o tej wspaniałej uroczystości, która odbyła się w 2021r. w maju, w Święto Bożego Ciała, w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła, w Porąbce Uszewskiej.

Eucharystię celebrował sam Jubilat, którego powitali przedstawiciele parafii wraz z dziećmi sypiącymi kwiatki oraz młodzieżą. Okolicznościowe życzenia i gratulacje przekazał również miejscowy proboszcz – ks. Józef Golonka, który przywitał nie tylko jubilata, ale wszystkich gości, którzy przybyli na tę uroczystość. Po mszy św. wierni przeszli w procesji Eucharystycznej do tradycyjnie przygotowanych czterech ołtarzy, by prosić Boga o błogosławieństwo. Po procesji Jubilat udał się na plebanię, gdzie w drodze oczekujący Go goście wraz z grupą ludzi „w czerwonych kubraczkach” - ludzi gór zrobili szpaler, przed którym przeszedł Nasz Bohater z naręczem pełnym, kwiatów. Ponownie utworzyła się ogromna kolejka do złożenia życzeń Jubilatowi. Pogoda współgrała z atmosferą, było pięknie i wzniośle. Ks. Andrzej był szczęśliwy, bo miał wszystkich blisko siebie: rodzinę, przyjaciół, kolegów i koleżanki, bliskich i dalszych znajomych.05.01.2022 r. Jak grom z jasnego nieba spadła na nas  informacja dotycząca śmierci Ks. dr Andrzej Jedynaka. Nieco później następna informacja: śmierć nastąpiła w drodze powrotnej z pielgrzymki, Medjugorie.

Ks. Andrzej podróżował z Biurem „Miłość i Miłosierdzie Jezusa” z Czyżowa. Śmierć nastąpiła nagle nad ranem (ok. godz. 5 w Chorwacji na parkingu Zir – Macola Odmoriśte Zir) na autostradzie A1.
Został przewieziony do miejscowości Gospić (Chorwacja). Tam w szpitalu lekarze stwierdzili zgon i orzekli, że był to zawał serca. Członkowie rodziny zmarłego tę sytuację przyjęli z wielkim bólem, rozpaczą i bezsilnością.
Sprowadzeniem zwłok zajmuje się PZU, w którym wycieczka była ubezpieczona.
Pogrzebem zajmuje się ks. proboszcz z Porąbki Uszewskiej – rodzinnej parafii Ks. Andrzeja.

W załatwianiu rozmaitych formalności rodzinie pomaga Pani Celinka Jabłońska.

Pogrzeb najprawdopodobniej odbędzie się po 15 stycznia 2022r. Ksiądz Andrzej Jedynak spocznie w grobowcu kapłańskim.


Księże Andrzeju - teraz będziesz przewodnikiem, będziesz prowadził wycieczki po niebieskich szlakach. Swoją ogromną wiedzą będziesz się już dzielił z innymi, będziesz ich uczył pieśni i piosenek, i śpiewał im swoim pięknym dźwięcznym głosem.

Emilia Zydroń

Aktualizacja: Nabożeństwo żałobne w kościele parafialnym w Gromniku w piątek (14 stycznia) o godz. 15.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Porąbce Uszewskiej w sobotę (15 stycznia) o godz. 14.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

12 stycznia 2020 r.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com