Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wspomnienie o Bogumile Piekarz (1939 – 2021)  (Dariusz Dzierwa) 

Wspomnienie o Bogumile Piekarz (1939 – 2021)

Na początku października br. w kościele świętego Prokopa w Jadownikach odbyła się ceremonia pogrzebowa świętej pamięci Pani Bogumiły Piekarz. Zgromadzona rodzina oraz liczni uczestnicy ceremonii pogrzebowej wzięli udział w ostatnim pożegnaniu zmarłej.

Kim była Pani Bogumiła Piekarz?

Urodziła się 1 listopada 1939 roku w Jadownikach. Była jednym z sześciorga dzieci licznej rodziny. W wieku 10 lat została osierocona przez swoją matkę, a kilka lat później straciła jednego ze swoich braci. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Jadownikach, a następnie kształciła się w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku, w 1963 roku rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Położnych w Krakowie. W wybranym przez siebie zawodzie położnej przepracowała ponad 30 lat. W tym czasie kilkakrotnie zmieniała miejsce swojego zamieszkania, aby ostatecznie powrócić na stałe do Jadownik, swojej rodzinnej miejscowości.

Oprócz zainteresowań zawodowych, poświęcała się swojej rodzinie, była matką trojga dzieci babcią ośmiorga wnucząt.Angażowała się w działalność charytatywną swojej parafii jak również udzielała się w stowarzyszeniach katolickich.
Była członkiem Apostolstwa Modlitwy. W każdy pierwszy piątek miesiąca w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie wraz z kilkoma osobami prowadziła adoracje, które sama wcześniej pisała i opracowywała. Od samego początku powstania Caritas w Jadownikach przez 15 lat czynnie uczestniczyła w opiece duchownej potrzebujących rodzin wspierając ich również finansowo.

Przez kilka lat prowadziła brzeski oddział „Katolickiego Stowarzyszenia Caritas Christiana”. Z jej inicjatywy były organizowane wycieczki do różnych sanktuariów, organizowane były spotkania z ciekawymi ludźmi, oraz konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Była autorką opracowań literackich wielu adoracji, modlitw, rozważań jak również wierszy, które z pasją pisała od szkoły średniej.

W 1993 roku wydała swój debiutancki tomik wierszy„ Do Ciebie Boże” a trzy lata później wydala drugi tomik zatytułowany „ Echo Serca”.
Wiersze Pani Bogumiły znalazły się również w antologii poetów ziemi brzeskiej zatytułowanej „Sercem Zatrzymane”.
Swoją poezją chętnie dzieliła się z młodzieżą biorąc udział w spotkaniach poetyckich „ Perły Regionu”.

Aktywność społeczną Pani Bogumiły od 2010 rok przerwała postępująca choroba.
Odeszła od nas osoba ciepła, życzliwa i wrażliwa zaangażowana w udzielanie pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebowali.

Pozostaną wspomnienia, życzliwe słowa i wdzięczność.
Pozostaną tez piękne wiersze, w których zawarta jest wrażliwość religijna, autorka wyraża w swojej poezji  przywiązanie do Boga. Wiele wierszy jest również poświęconych Matce Boskiej.

Z dorobku poetyckiego autorki na wyróżnienie zasługuje szczególnie jeden wiersz, w którym Pani Bogumiła pisze o swoim odejściu i o spotkaniu z umiłowanym Chrystusem i bliskimi w niebie.

Dzierwa Dariusz
7 listopada 2021 r.

                      Nie płaczcie

Nie płaczcie, kiedy odejdę
Taka jest kolej świata
Joasia wiosną przyniesie kaczeńców
Jesienią wiatr
Złotych liści nazmiata
Przecież tam będzie
Jasny dom
Z jasnym promieniem w oknach
Tam czekają na mnie bliscy
Nie będę więc samotna
Tak!
Tam czeka jasny dom
Nie trzeba się więc trwożyć
Przecież Jezus swym Krzyżem
Szeroko bramy otworzył
Trzeba tylko zaufać
Trzeba tylko zawierzyć

Bogumiła Piekarz

Od admina: Artykuł pierwotnie ukazał się w magazynie "Kościół nad Uszwicą", nr 127, grudzień 2021.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com