Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

"Ziemia Brzeska" … A.D. 1966  (Marek Białka)  2022-02-07

"Ziemia Brzeska" … A.D. 1966

Zapewne większość współczesnego pokolenia kojarzy nazwisko kronikarza Jana Burlikowskiego, który jest autorem monografii miasta Brzeska. Napisanie sześciu tomów historii grodu nad Uszwicą zajęło dziejopisowi okres około 20-tu lat. Dzisiaj jego praca stanowi cenny materiał historyczny dla uczniów, nauczycieli, studentów i wielu innych osób.

Jak się okazuje próby utrwalenia historii Brzeska i okolicznych wsi podejmowane były nie tylko przez wspomnianego wyżej Jana Burlikowskiego, ale również przez wielu innych autorów. W 1966 roku nakładem Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Krakowie ukazało się opracowanie pt. „Ziemia Brzeska”. Na 70-ciu stronach czterech autorów zawarło krótką historię regionu, opis jego osiągnięć i perspektyw, rysunki, ryciny oraz czarno-białe ilustracje przedstawiające nie tylko miasta Brzesko, ale również okoliczne wsie.


 

„Ziemia Brzeska” to praca zbiorowa, która składa się z czterech rozdziałów. Każdy obejmuje inny zakres tematyczny dotyczący życia miejscowości wchodzących w skład powiatu brzeskiego. Autorami poszczególnych rozdziałów są:
  • Eugeniusz Michoń. Tytuł rozdziału:  Powiat Brzeski na nowej drodze
  • Stefan Mateszew. Tytuł rozdziału: Zarys dziejów powiatu brzeskiego do roku 1772
  • Jerzy Zawistowski. Tytuł rozdziału:Ziemia Brzeska w latach 1772-1945
  • Stanisław Pagaczewski. Tytuł rozdziału: Wędrówki po ziemi brzeskiej
Warto wspomnieć, że jednym z recenzentów omawianej książki był prof. Feliks Kiryk, autor wielu monografii w tym również monografii Brzeska.Fragment Rynku w Brzesku.
Bloki przy ul. Kościuszki.


Dom Nauczyciela
przy pl. Kazimierza Wielkiego.
Cech Rzemiosł Różnych i Państwowe Przedszkole Nr 1
przy ul. Ogrodowej.


Przedszkole przy Browarze Okocim.
Wiejski Dom Towarowy w Brzesku.

WIĘCEJ »

Z wczesnych lat swojego dzieciństwa przypadającego na przełom lat 70-tych i 80-tych doskonale pamiętam, że taka pozycja książkowa znajdowała się na półce szkolnej biblioteki w Uszwi. Była ona również dostępna w jednym domu we wsi Uszew. Rodzina, która była jej posiadaczem (nazwisko do wiadomości redakcji), chętnie wówczas pożyczała sąsiadom unikatową pozycję książkową w celu szerszego poznania historii regionu brzeskiego oraz okolicznych wsi.

Dzięki staraniom działającej od kilku lat Fundacji Wspierania Aktywności i Zachowania Dziedzictwa Lokalnego „Pro Memory”, udało się zdobyć jeden egzemplarz wyżej opisanego woluminu, który poszerzy i ubogaci zebrane dotychczas różne pozycje dotyczące historii wsi i regionu Ziemi Brzeskiej.

Marek Białka


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com