Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Czy Gmina ma wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, kto z kogo robi wała?  (Podatnik)  2022-03-12

Czy  Gmina ma wpływ na wysokość podatku od nieruchomości,
kto z kogo robi wała?

15 marca 2022 r. minie termin wpłaty pierwszej raty gminnego podatku od nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowanych jak i rolnych. Właściciele nieruchomości wczytując się w decyzję podatkową Burmistrza zauważyli, że podatek jest wyższy niż ten który obowiązywał w roku ubiegłym.

Do decyzji, o której mowa wyżej, Urząd Miejski załączył informację, że zmiana wysokości podatku wynika z dokonanej w 2021 roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie Powiatowym. Właściciele nieruchomości pozyskali wiadomość, że winni za nowe podatki są urzędnicy starostwa, a poczciwy burmistrz jest bezradny, bo jak pisze jest zobowiązany ustalić wymiar podatku. Domyślać się należy, że dokonał tego z obrzydzeniem i ze łzami w oczach, po co najmniej kilku nieprzespanych nocach. Dla niemile zaskoczonych mieszkańców nowymi stawkami podatku załączono cenną informację i dobroduszną poradę, że mogą wyłuszczyć swe żale i wątpliwości w starostwie. Wdzięczny za wskazanego winowajcę skorzystałem z podanej ścieżki informacyjnej i zadzwoniłem pod wskazany adres.

Jakież było moje zdziwienie, gdy urzędnicy starostwa poinformowali mnie, że to Gmina głosami swoich radnych w podjętej na sesji uchwale ustala wysokość podatków na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Wskazali na zapisy art.21 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

No i masz babo placek. Oczywistym jest, że wysokość płaconego podatku od nieruchomości zależy od jej powierzchni, rodzaju użytków i ich klasy bonitacyjnej, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a dla budynków od ich przeznaczenia i powierzchni użytkowej. Urzędnicy zdali się podzielać mój smutek i stwierdzili, że bardzo im przykro, lecz to nie oni decydują o wysokości mojego zobowiązania finansowego względem Gminy. Kontynuując stwierdzili, że to ile płacę podatku za moją własność zlokalizowaną na terenie gminy zależy od władz gminy, bo to jest jej ustawowa kompetencja. Przytoczyli mi stosowną ustawę o podatkach lokalnych, a w szczególności art.5 ust. 1. który wyraźnie określa kompetencje w tym zakresie. Poinformowali mnie również, że prowadzona przez starostę ewidencja gruntów i budynków jedynie rejestruje położenie, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klasy bonitacyjne oraz, że ewidencja gruntów i budynków rejestruje informacje o budynkach i lokalach. Na podstawie tych danych gmina ustala wysokość opłat, sama decydując jakie sobie określi stawki w ramach obowiązującego prawa.

Urzędnicy starostwa zwrócili uwagę na fakt, że w wyniku modernizacji na terenach gminy Brzesko ustalono, że grunty z uwagi na zmianę sposobu ich użytkowania przez właścicieli znalazły się w innej klasyfikacji użytków niż były poprzednio, gdyż jeśli dotąd np. były gruntami rolnymi, ale teraz już nimi nie są, to stan faktyczny w terenie znalazł odzwierciedlenie w ewidencji gruntów i budynków. Zmiana charakteru użytkowania gruntu wpływa na jego zaklasyfikowanie i w konsekwencji może być  przyczyną zmiany wysokości ustalanego za nie podatku. W konkluzji stwierdzili, że Starosta wyłącznie rejestruje stany prawne nieruchomości a nie ustanawia nowe.

Nie orientując się w zawiłej problematyce podatków od nieruchomości z moimi rozterkami odbiłem się więc od ściany. Słuchając tego urzędniczego języka, zupełnie straciłem orientację by pokrótce zadać sobie pytanie: dlaczego mam wyższy podatek w porównaniu do ubiegłych lat, skoro mieszkam w Brzesku, a modernizacja nie zmieniła dotychczasowych parametrów mojej nieruchomości? Kierując się metodą analizy i syntezy pomyślałem, że może gmina w swej uchwale podniosła wszystkim podatki, niezależnie od tego czy modernizacja ich dotyczyła, czy też nie, a Burmistrz zwyczajnie blefował wskazując na Starostę jako sprawcę podniesienia podatków?

W zasadzie powinienem być wdzięczny burmistrzowi, że mnie odesłał do starostwa, bo tam potwierdziłem swoje przypuszczenia, że to Gmina ustala lokalne podatki. Nie odkryli tym samym żadnej Ameryki, bo wydawało mi się to dotąd za całkiem oczywiste. Równie dobrze można mnie było odesłać na Berdyczów, lub do diabła. Tylko kto mi wyjaśni po co ta cała zabawa? Odsyłanie ludzi od Kajfasza do Annasza ma już długą tradycję. Kto tu chce robić za dobrodusznego wujaszka, kierując pokrętne informacje do potencjalnych wyborców? Umywając ręce jak Piłat mówi - to nie ja, tylko ten pryszczaty kolega. Postępowanie to ma krótkie nogi, bo zawsze znajdzie się jakaś osoba, która będzie usiłować ustalić kto i kogo chce robić w przysłowiowego balona.

Podatnik
(ndwr)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com