Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Remont drogi powiatowej 1430K na odcinku Jadowniki – Sterkowiec   (Wojciech Legutko)  2022-07-17

Remont  drogi powiatowej  1430K na odcinku Jadowniki – Sterkowiec

Trwają zaawansowane prace remontowe drogi powiatowej 1430K na odcinku Jadowniki – Sterkowiec (ul. Małopolska /ul. Galicyjska). Prace remontowe rozpoczęły się w roku 2021 i dzięki sprzyjającej aurze były kontynuowane również w okresie zimowym.Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku 2,8 km. W ramach inwestycji zostały przebudowane sieci gazowe, wodociągowe i elektroenergetyczne, wykonany został chodnik z kanalizacją deszczową, jezdnia drogi powiatowej została wzmocniona i poszerzona do 6m na całej długości. Po zakończeniu tych prac zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna. Dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu zostaną wykonane m.in przejście dla pieszych wyniesione z oznakowaniem aktywnym i dedykowanym oświetleniem, skrzyżowanie wyniesione, radar z tablicą o zmiennej treści. Ponadto zostaną wykonane prace związane z pogłębieniem rowów odwadniających oraz przebudowa przepustów. Planowany termin zakończenia realizacji całego zadania to 15 sierpnia 2022r.
Remont ulicy Małopolskiej jest częścią projektu składającego się z trzech dużych inwestycji drogowo - chodnikowych w powiecie brzeskim; Przyborów - Borzęcin – przebudowa drogi  na długości 5,35 km i budowa chodnika w okolicach ronda i DPS, Jadowniki (ul.Witosa) – przebudowa drogi na długości 2,23 km i budowa nowego chodnika o długości 800m. Całkowita wartość inwestycji wynosi 11 710 000 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pokryło 55% kosztów inwestycji. Reszta została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe oraz Gminy Brzesko i Borzęcin. Warunkiem otrzymania środków było zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków finansowych na pokrycie 45% wkładu własnego, wymaganego podczas ubiegania się o dofinansowanie w ramach RFRD. Projekt jest przykładem efektywnej współpracy brzeskich jednostek samorządowych z Ministerstwem Infrastruktury w ramach, którego został utworzony Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. RFRD to nowy mechanizm i kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.Ulica Małopolska to jeden z głównych ciągów komunikacyjnych w Jadownikach, który przebiega przez gęstą zabudowę Łężczca integralną część tej miejscowości a następnie przechodzi w ulicę Galicyjską w Sterkowcu. Dla tej części Jadownik stanowi wygodne połączenie z przystankiem kolejowym w Sterkowcu z kolei dla mieszkańców Sterkowca i Maszkienic dogodny dojazd do centrum Brzeska.

Wojciech Legutko

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2022 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com

-->