Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wojewoda wydał zgodę na budowę drugiego etapu obwodnicy Brzeska  (bap)  2022-09-16

Wojewoda wydał zgodę na budowę drugiego etapu obwodnicy Brzeska

Trzykilometrowy fragment nowej drogi będzie kontynuacją zachodniego obejścia Brzeska za szpitalem powiatowym. Po jego wybudowaniu kierowcy, którzy z autostrady będą chcieli jechać w kierunku Nowego Sącza, nie będą już musieli przejeżdżać przez centrum Brzeska.

- W tej chwili mamy tak naprawdę połowę obwodnicy. Ten drugi etap obwodnicy i pierwszy etap Sądeczanki domknie obwodnicę od strony zachodniej Brzeska. Nie będzie trzeba przejeżdżać przez tak zwaną dotychczasową obwodnicę Brzeska, czyli przez drogę 94 - mówi dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Pałasiński.

Drugi etap budowy obwodnicy Brzeska będzie kosztował ponad 110 milionów złotych i jest także nazywany początkiem przebiegu nowej Sądeczanki. Prace mają ruszyć na przełomie września i października.

- Obwodnica Brzeska i jej kontynuacja od drogi 94 jest zaprojektowana jako droga dwujezdniowa po dwa pasy. W takim samym standardzie będzie kontynuowana Sądeczanka do Nowego Sącza - dodaje Tomasz Pałasiński.

Bartłomiej Maziarz

źródło: radiokrakow.pl

Od amina: Jak przeczytać można na stronie internetowej obwodnicabrzeska-dk75.pl: Początek projektowanego odcinka jest zlokalizowany na wykonanym nasypie w Etapie I odcinka „łącznika brzeskiego” w rejonie skrzyżowania typu rondo z DK94g/DK75 w km 2+500, natomiast koniec na istniejącej drodze krajowej DK75 Brzesko-Nowy Sącz na wylocie z Brzeska w rejonie Okocimia Dolnego. Długość odcinka wynosi 2,993,42 km – 2+500 – 5+493,42 (17+187 – istn. kilometr DK75).

W program zadania inwestycyjnego wchodzi między innymi:

  • budowa drogi głównej ruchu przyśpieszonego DK75,
  • przebudowa ronda w ciągu drogi krajowej DK94g i DK75 z nawiązaniem do nowego rozwiązania komunikacyjnego,
  • budowę ronda w km ok. 5+248 z dostosowaniem istniejących istniejących dróg do nowego rozwiązania komunikacyjnego,
  • budowa obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, przepusty),
  • budowa dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu i urządzeń oczyszczających,
  • budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki podczyszczające wody, przejścia dla zwierząt),
  • przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej.
Zgodnie z umową "Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I – II etap „Łącznika Brzeskiego” podpisaną w dniu 23.11.2020r. łączna wartość inwestycji miała wynosić 98.321.280,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest Eurovia Vinci.


Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com