Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Czy mieszkańcy ukrócą zapędy burmistrza i jego ekipy?  (bap)  2022-09-21

Czy mieszkańcy ukrócą zapędy burmistrza i jego ekipy?

Uczono nas w szkole (może nie wszystkich), że zaborcy oraz Niemcy w czasie II Wojny Światowej w ramach planowanej eksterminacji narodu polskiego rozpijali go. W czasach PRL-u też nie było lepiej, ale ówczesne władze ograniczały do minimum sprawozdania GUS i ukrywały przed społeczeństwem, jakie olbrzymie dochody czerpie państwo z wytwarzania i sprzedaży napojów alkoholowych, więcej TUTAJ »

Można się jedynie domyślać, czym kieruje się burmistrz Brzeska i jego ekipa oportunistów, planując znaczne zwiększenie liczby pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: napojów o zawartości alkoholu do 4.5% oraz piwa - o 16% a napojów o zawartości alkoholu większej od 4.5% (bez piwa) aż o 39%.

Ponadto w projekcie uchwały proponuje się zmianę paragrafu 3.

Obecnie obwiązuje (jak się okazuje tylko w teorii) następujący przepis:

1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzesko w odległości mniejszej niż 20 metrów od: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, placówek oświatowych, kościołów, obiektów sakralnych, cmentarzach a także w budynkach i lokalizacjach, w których mieszczą się powyższe obiekty.

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest najkrótszą drogą od ogólnodostępnych drzwi wejściowych do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do najbliższych ogólnodostępnych drzwi wejściowych na teren obiektu wymienionego w ust. 1. Najkrótsza droga oznacza dojście po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego.

Jak informuje czytelnik portalu, jeden z obiektów w Jadownikach nie spełnia od 2018 roku wyżej podanych warunków. Po wprowadzeniu proponowanych zmian (patrz poniżej) nie będzie już problemu.

Projekt uchwały proponuje zmianę brzmienia pkt. 1. na:

1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzesko w odległości mniejszej niż 20 metrów od: szkół, przedszkoli, szpitali, kościołów, obiektów sakralnych, cmentarzy a także w budynkach, w których mieszczą się powyższe obiekty.

Obecnie trwają konsultacje wspomnianej uchwały na zebraniach wiejskich, które zakończą się w dniu 25 września (zebranie w Jasieniu i Porębie Spytkowskiej). Proces konsultacji może jeszcze potrwać, bo muszą także zaopiniować przygotowaną przez Urząd Miasta uchwałę zebrania osiedlowe, a nie ma jeszcze ustalonych terminów tych zebrań.

(bap)


Od admina: Jestem zaskoczony liczebnością meneli "na cyku", których można spotkać w mieście. Podczas sobotniego, popołudniowego, spaceru po osiedlach Kościuszki i Stare Miasto naliczyłem ich 15.

Zbigniew Stós

Copyright © 2004-2022 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com