Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zanim powstał Okocimski Klub Sportowy.  (bap)  2023-01-29

Zanim powstał Okocimski Klub Sportowy.

Poniższe zdjęcie, to najnowszy nabytek Marka Sukiennika, znanego kolekcjonera pamiątek związanych z historią Brzeska. Zdjęcie zostało zrobione w 1929 roku. To jedyna informacja jaka znalazła się na rewersie fotografii.

Trochę światła na okoliczności powstania zdjęcia rzucił artykuł Mariana Stolarczyka "Z dziejów kultury fizycznej i sportu w Brzesku (1892-1945)", po lekturze którego, doszedłem do wniosku, że widoczni na zdjęciu piłkarze to nie żołnierze (poza oczywiście podporucznikiem w mundurze) ale młodzieńcy z Brzeska, w czasie zajęć sportowych organizowanych przez Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Brzesku. We wspomnianym powyżej artykule przeczyta możemy, że "25 września 1925 r. utworzono Powiatowy Komitet WF i PW w Brzesku, któremu podporządkowano sprawy wychowania fizycznego, sportu i przysposobienia wojskowego w całym powiecie, a młodzież gimnazjalną włączono do Hufca Gimnazjalnego, zapewniając jej przez to również odpowiednie szkolenie wojskowe z możliwościami szybszego awansu podoficerskiego i oficerskiego i skrócenie służby wojskowej po ukończeniu szkoły średniej. (...)

Powiatowym i Gminnym Komitetom WF i PW podporządkowano wszystkie sprawy związane z rozwojem kultury fizycznej i sportu oraz sprawy przysposobienia wojskowego. Brzeski PK WF i PW przystąpił do energicznej działalności organizacyjnej, propagandowej, sportowej i z zakresu przysposobienia wojskowego. On nadzorował realizację programów wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w szkołach. W tym zakresie współpracował on z administracją państwową i szkolną, z miejscowymi i gminnymi Komitetami WF i PW, z 16 pp w Tarnowie oraz z PK WF i PW z Bochni i Tarnowa.

Działalność PK i Gminnych Komitetów w powiecie nad Uszwicą opierała się na pracy nauczycieli wychowania fizycznego i sportu. Oni zajmowali się propagowaniem kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie miasta Brzeska i w innych ośrodkach miejskich powiatu (Czchów, Wojnicz, Radłów, Zakliczyn) oraz w gminach wiejskich. Powiat brzeski dysponował dobrą kadrą nauczycieli wychowania fizycznego i sportu. W tamtych latach w Gimnazjum prym wodził Kazimierz Missona, a jego zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej promieniowało na cały powiat.

Na terenie powiatu, w wielu szkołach wychowania fizycznego i sportu uczyli nauczyciele specjalności z zakresu gimnastyki i sportu, a przy tym najczęściej podoficerowie i oficerowie Wojska Polskiego. Więcej przeczytać można w cytowanym powyżej artykule.

Opracował: Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com