Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Co nowego w temacie budowy sądeczanki?  (bap)  2023-06-16

Co nowego w temacie budowy sądeczanki?

Zgodnie z optymistycznym założeniem „sądeczanka” czyli odcinek DK75 Brzesko – Nowy Sącz, ma być gotowa w 2028 roku, a początkiem 2029 droga ma być przejezdna. Rozliczenie inwestycji potrwa zaś do 2033. Na ten cel zabezpieczono 3,5 mld złotych. Prace przy II obwodnicy Brzeska już się rozpoczęły, ale dalej nie wiadomo na 100%, jak przebiegać będzie droga przez gminy Gnojnik, Czchów i Iwkowa. Poniżej zamieszczam informacje jakie ukazały się w mediach w ostatnich 2 miesiącach, dotyczące "sporu" pomiędzy samorządowcami i GDDKiA w Krakowie w ustaleniu docelowej trasy przebiegu drogi.

Zbigniew Stós


Zielone światło "w tunelu pod Justem"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad widzi możliwość modyfikacji projektowanych tras przebiegu drogi ekspresowej Brzesko - Nowy Sącz. Jest możliwość pewnej kompilacji wariantu C oraz wariantu A – poinformowali przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce. W posiedzeniu zespołu oraz późniejszej konferencji prasowej uczestniczył Marszałek Witold Kozłowski.

Modyfikacja miałaby polegać na zmianie trasy na terenie gminy Łososina Dolna oraz oczekiwanej budowie tunelu pod górą Just. – To bardzo dobra informacja. Potencjalny tunel liczyłby 800 metrów i znacząco skróci dotarcie z Brzeska do Nowego Sącza. Jesteśmy na pewnym etapie procedowania. Są trzy warianty, które są analizowane – poinformował przewodniczący Zespołu, sekretarz stanu ds. polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. – To nie jest łatwa inwestycja. Zapewniam, że pilnujemy tej inwestycji jako zespół parlamentarny, ale także przy udziale marszałka województwa Witolda Kozłowskiego – zapewnił wiceminister Mularczyk.

Do czasu rozpoczęcia inwestycji, cały proces administracyjny jest bezpośrednio związany z instytucjami administracji rządowej. Dziękuję Państwu bardzo za to, że ten zespół został powołany i intensywnie pracuje, ponieważ to jest jedyny sposób na to, aby maksymalnie przyśpieszać te procedury administracyjne. Zarząd województwa od samego początku prowadzi rozmowy z samorządowcami, był organizatorem wielu spotkań w tej sprawie - mówił marszałek Witold Kozłowski i dodał, że budowa drogi Brzesko – Nowy Sącz jest bardzo potrzebna i nie trzeba do tego nikogo przekonywać. Nowe trasy szybkiego ruchu budzą wiele emocji społecznych. Ja jednak jestem optymistą i jestem przekonany, że różne ryzyka i problemy zostaną pokonane i rozpoczniemy realizację tej inwestycji.

W poniedziałkowym spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce uczestniczyli: wiceminister Arkadiusz Mularczyk, posłowie Urszula Nowogórska, Patryk Wicher, Stanisław Bukowiec oraz Jan Duda, marszałek Witold Kozłowski, wicewojewoda Mateusz Małodziński, a także przedstawiciele instytucji administracji rządowej i samorządowcy.

16 maja 2023 r.
źródło: malopolska.pl

Łososina o krok od zwycięstwa w batalii o tunel pod Justem. Czchów walczy o swój tunel…

Jak informowaliśmy w dts24  15 maja – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyraziła gotowość do dokonania odcinkowej zmiany wariantu przebiegu drogi z Nowego Sącza do Brzeska i  budowy tunelu pod górą Just. Warunek jaki stawia GDDKiA, to uznanie takiej zmiany za korzystną pod względem środowiskowym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Punktowa zmiana przebiegu drogi stanowiłaby ukłon w stronę mieszkańców i samorządu gminy Łososina Dolna, jednak wcale nie oznacza końca protestów związanych z forsowanym przez GDDKiA przebiegiem drogi. Burmistrz Czchowa przypomina, że niefortunny w  jego opinii wariant rekomendowany przez GDDKiA, nawet z korektą w odcinku łososińskim, jest dla czchowian wciąż nie do przyjęcia.

Alternatywny przebieg „Sądeczanki” byłby możliwy na terenie gminy Łososina Dolna  i pokrywałby się z samorządowym wariantem A na około 60% tego przebiegu. Takie rozwiązanie spełniłoby w części oczekiwania społeczeństwa i skróciło trasę o około 4 km – informował poseł Arkadiusz Mularczyk po wyjazdowym posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w  Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. (patrz artykuł powyżej - przypis Zb.Stós)

Po wspomnianym wyżej spotkaniu zespołu parlamentarnego, na którym posłowie oznajmili, że urzędnicy widzą szansę aby uznać zasadność korekty przebiegu trasy, burmistrz Czchowa Marek Chudoba wystosował  do GDDKiA pismo, w którym proponuje analogiczną korektę w okolicach Czchowa i Iwkowej. Planiści w jednym z wariantów zaproponowali również tam budowę tunelu, który miałby przeprowadzać „Sądeczankę” przez rejon rezerwatu Bukowiec.

Proponuję alternatywne rozwiązanie (…) polegające na obejściu rezerwatu „Bukowiec” od strony wschodniej lub zachodniej. (….) Wyeliminujemy nieustalony jeszcze i wątpliwie negatywy wpływ budowy tunelu T1, który jak Państwo twierdzicie „potencjalnie” miałby negatywne oddziaływanie na źródło wody św. Urbana w gminie Iwkowa. Takie rozwiązanie pogodzi interes społeczny przedstawiany przez Gminę Czchów, jak również zostanie ograniczony „potencjalny” wpływ na źródło poboru wody (…) w związku z budową tunelu T1  przebiegu wariantu A. (….) Jako reprezentant woli lokalnej społeczności zrobię wszystko aby ta inwestycja nie spowodowała degradacji społecznych więzi mieszkańców i nie zniszczyła wielowiekowych uwarunkowań ludzkich i środowiskowych” – pisze burmistrz Chudoba (patrz linki poniżej - przypis Zb.Stós).

23 maja 2023 r.
źródło: dts24.pl

Pisma Burmistrza Czchowa do GDDKiA w sprawie budowy "Sądeczanki".

Pismo Burmistrza Czchowa z dnia 15.05.2023r. do GDDKiA w sprawie budowy "Sądeczanki", dot. ponownego rozpatrzenia postulatów samorządu i lokalnej społeczności.

Załącznik do pisma z dnia 15.05.2023r. - Tymowa skan mapy

Pismo Burmistrza Czchowa z dnia 18.05.2023r. do GDDKiA w sprawie budowy "Sądeczanki", dot.szczegółowej analizy wiariantu "A".

18 maj 2023r.
źródło: czchow.pl


Gnojnik  nadal popiera wariant "samorządowy"

Pismo Sławomira Paterka, wójta Gnojnika kierowane do: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Ul. Mogilska 25 31-542 Kraków

Dotyczy: zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK 75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK 75 do Nowego Sącza” w obszarze Gminy Gnojnik.
W związku z przesłanymi na przełomie 2022 i 2023 roku planami sytuacyjnymi z przebiegiem planowanego przebiegu inwestycji proszę o przedstawienie zaktualizowanej analizy finansowo – ekonomicznej i środowiskowej dla przedstawionych na w/w planach wariantów.

Po raz kolejny zwracam uwagę, iż warianty tożsame WC/ WF są nie do przyjęcia przez Gminę Gnojnik i nadal będziemy popierać wariant tzw. „samorządowy” będący wynikiem wspólnych rozmów włodarzy samorządów oraz popierany przez lokalną społecznośćOdpowiedź na pismo z Ministerstwa Infrastruktury
Czytaj całość TUTAJ »

17 kwietnia 2023 r.

* * *
Odpowiedź na pismo z Ministerstwa Infrastruktury  w sprawie zadania
 pn. „Budowa i przebudowa klasy GP na odc. Brzesko — Nowy Sącz”
w obszarze Gminy Gnojnik
(...)
W związku z pismem z dnia 13 kwietnia 2023 r., znak: RIiD.7011.1.7.2.2022.MP w sprawie zadania pn. „Budowa i przebudowa DK75 klasy GP na odc. Brzesko — Nowy Sącz, odcinek Il od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza” w obszarze Gminy Gnojnik, przekazuję poniższe informacje.

Na początku należy wskazać, że obecnie przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego. Należy podkreślić, ze Wójt Gminy Gnojnik jest stroną przedmiotowego postępowania i ma  prawo czynnego udziału w postępowaniu m.in. przez możliwość zgłaszania uwag co do planowanego przebiegu inwestycji,
(...)
Należy podkreślić, że planowany przebieg drogi krajowej nr 75 nie koliduje z istniejącymi halami produkcyjnymi położonymi na terenie gminy Gnojnik. Nie jest również planowane wyburzenie oczyszczalni ścieków. Także linia wysokiego napięcia zostanie przebudowana i nie będzie kolidować z halami produkcyjnymi ani z oczyszczalnią ścieków. W kwestii braku uwzględnienia rzeczywistej liczby gospodarstw domowych przeznaczonych do likwidacji/ należy wskazać, że liczba wyburzeń szacowana jest na podstawie danych pochodzących z zasobów geodezyjnych powiatu brzeskiego. Mapy te będą ponownie  aktualizowane na etapie dalszych prac projektowych.  Czytaj całość TUTAJ »

6 czerwca 2023 r.
źródło: gnojnik.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com