Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Dębno - Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada  (Wojciech Legutko)  2023-11-11

Dębno - Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

W sobotę 11 listopada 2023 odbyły się w Dębnie gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta koncelebrowana w kościele pw. św. Małgorzaty, pod przewodnictwem proboszcza ks. Pawła Bobrowskiego i byłego wikarego oraz druha OSP ks. Grzegorza Sroki. Liturgię mszy św. rozpoczęła pieśń „Idziesz przez Wieki”, następnie w słowie wstępnym główny celebrans mówił o szczególnym znaczeniu dewizy „Bóg, Honor i Ojczyzna”, dla wielu pokoleń Polaków rozumianej jako wiary w Boga, honoru czyli godności, którą powinien mieć każdy Polak i szczerej miłości do Ojczyzny. W wygłoszonej homilii było wiele odniesień do szczególnego i trwającego od wieków związku Narodu i Kościoła , który poprzez zaszczepioną wiarę w Chrystusa zjednoczył zamieszkujące przepastne puszcze plemiona słowiańskie Polan,Wiślan, Ślężan, Mazowszan i który zawsze trwał i mówił w imieniu Narodu, szczególnie wtedy kiedy ten stracił w okresie rozbiorów i niemieckiej okupacji swoją państwowość. Przywołał przy tym postać nazistowskiego funkcjonariusza K. Henleina, który w okresie II wojny światowej odmówił delegacji polskich biskupów otwarcia polskich szkół, dając do zrozumienia, że z racji ścisłego związku Narodu i Kościoła okupanci chcąc unicestwić Polskę będą dążyć najpierw do osłabienia a na końcu do zniszczenia obydwu podmiotów. W kazaniu było również o wyzwaniach dotyczących obrony wiary i wartości jakie czekają obecne pokolenie Polaków. Przywołał przy tym znamienne słowa kard. Karola Wojtyły, które późniejszy papież wygłosił podczas swojej wizyty w USA w 1976 roku. Przyszły papież mówił wtedy o zbliżającej się dla świata ostatecznej konfrontacji Kościoła i antykościoła, świata wartości chrześcijańskich z antywartościami oraz fakt, że niewielu zdawało sobie z tego sprawę. Minęły 4,5 dekady od chwili kiedy prorocze słowa kard. Wojtyły nabierają dzisiaj szczególnego znaczenia gdy potężne siły masońskie suflują nachalnie współczesnemu światu zgubną ideologię. Kaznodzieja dodał także, że ta konfrontacja jest w planie Bożej Opatrzności a Prawda i tak ostatecznie zwycięży.


Podniosłą atmosferę liturgii mszalnej ubogaciły poczty sztandarowe wystawione przez miejscową OSP, Rycerzy św. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Dębnie, Woli Dębińskiej, Biadolinach Szlacheckich i Sufczyna. Obecne były równie władze samorządowe Gminy Dębno oraz działający przy Dębińskim Centrum Kultury Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej a także drużyny Zuchów dziewczyn i chłopców ze Szkoły Podstawowej w Dębnie. Uroczystość uświetniły religijno - patriotyczne pieśni począwszy od psalmu responsoryjnego „Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu”oraz „ Boże Coś Polskę”. Na zakończenie uroczystości wybrzmiał na organy Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” mylnie niegdyś przypisany M.K. Ogińskiemu, który w rzeczywistości był skomponowany przez Michał Kacpra Wysockiego w 1831.

Po zakończeniu mszy świętej uformowano kolumnę marszu z niesionymi na czele przez zuchów biało – czerwonymi flagami. Marsz przeszedł kilkusetmetrową trasę od kościoła parafialnego pod Pomnik Niepodległości.

Tam odbyła się patriotyczna uroczystość, którą poprowadził dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Łukasz Przybyło. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego zaintonowanego przez uczennicę ze Szkoły Podstawowej w Biadolinach N. Stężowską.

Następnie były okolicznościowe przemówienia Wójta Gminy W. Kozłowskiego i Radnej Sejmiku Wojewódzkiego Anny Mikosz.


Uroczystość zakończyła się zapaleniem zniczy i złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów w hołdzie Obrońcom i Poległym za Ojczyznę oraz Wincentemu Witosowi, którego udekorowaną w biało czerwone wstęgi drewnianą płaskorzeźbę na okoliczność Święta Nieodległości położono na postumencie pomnika.

Wojciech Legutko

PS.
Pomnik Niepodległości w Dębnie został ufundowany ze zbiórki społecznej przeprowadzonej przez Juliana Grochala dla upamiętnienia dwudziestolecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1938 roku. Jest umiejscowiony jest przy skrzyżowaniu DK94 Kraków - Tarnów z drogą powiatową Wola Dębińska - Zaborów, na wprost zamku Jastrzębskich.Pomnik składa się z kolumny, na szczycie której znajduje zrywający się do lotu orzeł, poniżej jest przytwierdzona płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na postumencie widnieje wyryty napis „W 20 Lecie Niepodległości Polski Poległym Na Polu Chwały”. Pomnik przeszedł gruntowną renowację w roku 2016.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com