Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek otrzymał tytuł doktora honoris causa  (Marek Białka)  2023-11-19

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek otrzymał tytuł doktora honoris causa

Wybitny specjalista w zakresie inżynierii i ochrony środowiska został doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 16 listopada 2023 roku w Centrum Kongresowym tejże Uczelni. Ceremonia rozpoczęła się od odegrania hejnału przez zespół sygnalistów myśliwskich „Orion” oraz odśpiewania pieśni Gaude Mater Polonia przez chór akademicki lubelskiej uczelni.- Tytuł doktora honoris causa jest największym wyróżnieniem w środowisku akademickim. Nie jest on przyznawany tylko za osiągnięcia publikacyjno-badawcze, ale przede wszystkim za współpracę między ośrodkami i za rozwijanie tejże współpracy. To symboliczne działanie jest równoznaczne z oficjalnym przyjęciem profesora do grona elitarnych naukowców posiadających ten zaszczytny tytuł - mówił prof. dr. hab. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.Myśmy wcześniej  nie mieli uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w tej dyscyplinie naukowej. Dlatego też część naszych pracowników odbywała swoje postępowania zmierzające do uzyskania tychże stopni naukowych właśnie w Krakowie. Dzięki pomocy profesora Jana Pawełka, który wówczas był dziekanem wydziału w Akademii Rolniczej w Krakowie, spora część dzisiejszych naukowców mogła uzyskać stopnie naukowe, za co szczególnie jesteśmy Mu wdzięczni – podkreślał rektor lubelskiej Alma Mater.Uchwałę Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przyznającą tytuł doktora honoris causa odczytał dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni a zarazem prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, natomiast laudację wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, promotor doktoratu, który przedstawił zasługi naukowe i zawodowe profesora oraz Jego wkład w rozwój inżynierii środowiska nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Z kolei treść dyplomu sporządzonego w języku łacińskim została odczytana przez prof. dr. hab. Dariusza Andrejko, dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji lubelskiej Alma Mater.- Profesor Jan Pawełek jest wzorem do naśladowania dla młodych naukowców, którzy mogą podążać Jego śladem i dążyć do osiągnięcia tego samego poziomu doskonałości. To również wielka duma dla naszej miejscowości w której się urodził i wychował  – mówił Sławomir Paterek, wójt Gminy Gnojnik.

W tej jakże doniosłej uroczystości, nie mogło oczywiście zabraknąć gratulacji dla nowego doktora honoris causa od przedstawicieli środowiska naukowego z różnych stron Polski. Złożyli je m.in. dziekani Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przedstawiciele macierzystej Alma Mater w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Wojewody Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin. Gratulacje dla profesora Pawełka przekazali także członkowie jego rodziny oraz przyjaciele.Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa zakończył wykład prof. Jana Pawełka pt. „Stan i potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na terenach niezurbanizowanych w Polsce”.
Marek Białka

Czytaj także:

 - "Jan Pawełek Prof. dr hab. nauk rolniczych" - życiorys
 - "Benefis prof. Jana Pawełka z okazji 45-cio lecia pracy naukowej"

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com