Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

dr hab. inż. Piotr Olczak, specjalista od Odnawialnych Źródeł Energii  (bap)  2024-01-14

dr hab. inż. Piotr Olczak,
specjalista od Odnawialnych Źródeł Energii

Piotr Antoni Olczak, dr hab. inż., absolwent LO w Brzesko oraz Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Krakowskiej w 2013 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w październiku 2017 r. na podstawie rozprawy pt. "Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych".

Rozprawa doktorska dotyczyła "wykorzystania energii solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Celem pracy było znalezienie wśród wybranych aspektów technicznych sposobów na podwyższenie efektywności przetwarzania energii słonecznej. Dokonano analizy dostępnej energii słonecznej oraz scharakteryzowano podstawowe typy kolektorów słonecznych. Na tej postawie określono efektywność dla wybranych instalacji solarnych. Określono także problematykę ich działania. Wyniki oszacowanej efektywności często niekorzystnie odbiegają od oczekiwanych, a niekiedy jest ona niższa od 20%. Analiza ta z kolei pozwoliła wybrać elementy kolektora do dalszych badań o charakterze symulacyjnymi eksperymentalnym.W ramach szczegółowych badań eksperymentalno-symulacyjnych, analizowano działanie próżniowej rury solarnej typu heat pipe pod względem położenia żebra, zmiany gazu wypełniającego wnętrze rury oraz współpracy z lustrem skupiającym promieniowanie słoneczne. Dodatkowo przeanalizowano wpływ zmiany materiału żebra przewodzącego ciepło od absorbera do czynnika roboczego. Wyniki pozwoliły określić skalę możliwego wzrostu osiąganej już efektywności na poziomie 70-80% o kolejne około 2 punkty procentowe poprzez optymalne ustawienie żebra. Stanowi to około 10-procentowy udział w energii teoretycznie możliwej jeszcze do pozyskania."

W 2023 roku decyzją Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Śląskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego (czytaj ») – na podstawie osiągnięcia naukowego: „Identyfikacja barier zastosowania fotowoltaiki jako kluczowej technologii OZE w Polsce”. W ramach tego osiągnięcia opublikował monografię „Magazynowanie energii elektrycznej w Prosumenckich Mikroinstalacjach Fotowoltaicznych” (czytaj »)

Opublikował także badania na temat wpływu starzenia się paneli fotowoltaicznych na produktywność energii elektrycznej (czytaj »).

Pracuje na stanowisku profesora Instytutu w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mineralnymi w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN).

Na portalu LinkedIn tak napisał o swojej działalności "Pomagam ludziom w pozyskiwaniu finansowania i prowadzeniu projektów B+R (Badania i Rozwój) w zakresie szeroko rozumianej energetyki i inżynierii środowiska. Główne sukcesy na tym polu to m.in. pozyskanie finansowania na kilkadziesiąt milionów złotych dla polskich firm. Prowadzę także badania naukowe w zakresie OZE (Odnawialne Źródła Energii), magazynowania energii i elektromobilności. Ponadto współpracuje w zakresie ewaluacji projektów innowacyjnych z kilkunastoma instytucjami oraz jestem czołowym (najwyższy 1% według publons.com) recenzentem artykułów naukowych. Posiadam także doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem (10 lat) oraz organizacją typu NGO (pozarządowe) (5 lat)." więcej »

Piotr Olczak, pochodzi z Łęk, gmina Borzęcin. Zanim rozpoczął karierę naukową, pracował jako księgowy w Szkole Podstawowej w Sterkowcu i Zespole Szkół w Bielczy, gdzie uczył matematyki. Jest także absolwentem drugiej uczelni -  Akademii Ekonomicznej i dlatego mógł pełnić funkcję głównego księgowego w tych dwóch placówkach oświatowych.
Ponadto, był Prezesem Ludowego Klubu Sportowego Iskra Szczepanów. Zajmował się także fotografią. Współpracował przy tworzeniu strony internetowej Parafii Szczepanów. Wiele Jego zdjęć, z tamtego okresu, zamieszczonych jest także na portalu brzesko.ws.

(bap)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com