Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Galicja a wojsko austriackie oraz trakt cesarski  (bap)  2024-01-28

Galicja a wojsko austriackie oraz trakt cesarski

W książce Michała Baczkowskiego "Galicja a wojsko austriackie 1772–1867" znajduje się kilka wzmianek związanych z Powiatem Brzeskim.

Borzęcin

Natomiast pododdziały 10. pułku huzarów rozlokowano w 1831 r. w 8 miejscowościach (Tarnów, Pilzno, Szczucin, Kalwaria, Myślenice, Borzęcin, Gdów, Rzeszów)156. Na problemy kwaterowe nakładały się trudności zaopatrzeniowe, wynikające ze skromnej podaży produktów rolnych. W rezultacie poszczególne kompanie i szwadrony zmieniały miejsca postoju nawet dwa razy w roku, podczas gdy sztab pozostawał na ogół dłużej w jednym mieście. Taki system dyslokacji umożliwiał wojsku również pełnienie służby policyjnej podczas niepokojów o charakterze niepodległościowym lub socjalnym. Prowadził zarazem do daleko idącego rozproszenia załóg wojskowych. W pierwszej połowie XIX w funkcje garnizonowe pełniło jednocześnie co najmniej 80 większych miejscowości Galicji. (s. 69)

Brzesko i Dębno

W 1858 komendy szwadronów 2. pułku huzarów ulokowano w 8 miastach (Kraków, Niepołomice, Brzesko, Bochnia, Andrychów, Kęty, Myślenice, Wadowice), a w każdym z nich rozlokowano 1 szwadron169. Nie oznaczało to, że wszyscy żołnierze tych szwadronów faktyczne uzyskali tam kwatery, gdyż oddziały te dzielono na jeszcze mniejsze związki taktyczne. Przykładowo w 1865 r. 6. szwadron 1. pułku ułanów (sztab regimentu w Tarnowie, komenda szwadronu w Wojniczu) został rozdzielony na plutony, których komendy umieszczono w Wojniczu, Wierzchosławicach, Łętowicach i Dębnie. (s.73)

Trakt cesarski

Pierwszą wielką inwestycją komunikacyjną stała się budowa traktu cesarskiego prowadzącego ze Śląska Austriackiego (Cieszyn) do Lwowa. Przebiegał on przez Białą, Wadowice, Izdebnik, Myślenice, Gdów, Bochnię, Tarnów, Rzeszów, Jarosław, Jaworów aż do stolicy Galicji. Dodatkowe łączniki zbudowano z Izdebnika do Podgórza (Krakowa) oraz z Podgórza przez Wieliczkę do Gdowa.
Zasadnicze prace budowlane przeprowadzono w l. 1775–1785. W ważniejszych miejscowościach i węzłach komunikacyjnych zbudowano zajazdy pocztowe, wykorzystywane następnie jako miejsca postoju m.in. przez cesarskich oficerów i pododdziały wojskowe podczas przemarszów. (s.106)

źródło: Michał Baczkowski, "Galicja a wojsko austriackie 1772–1867" [Dostęp: 2024-01-28]

Nadesłał: Krzysztof Bogusz


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com