Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Z życia O.S.P w Szczurowej i Słotwinie  ("Wiadomości pożarnicze ....")  1928-05-04

Z życia O.S.P w Szczurowej i Słotwinie

Szczurowa. W dniu 29 kwietnia br. odbyły się ćwiczenia straży pożarnych rejonu 32. w Szczurowej. W ćwiczeniach brały udział straże pożarne ze Szczurowej, Niedzieliska i Strzelec małych. Ćwiczeniami kierował naczelnik lokalnej straży Druh Stanisław Dzień, który w zeszłym
roku ukończył Kurs pożar. Po ćwiczeniach praktycznych naczelnik Druh Jan Kuc w dłuższym swoim referacie podkreślił konieczność fachowego wyszkolenia każdej drużyny, oraz zapoznał z intencjami władz strażackich zmierzającemi do silniejszego zrzeszenia korporacyjnego.


Słotwina-Brzozowiec. Dnia 18 marca b. r. odbyło się Walne zebranie członków Towarzystwa Ochot. Straży pożarnej pod przewódnictwem Jana Adamczyka sen. przy współudziale Nacz. Okr. p.Jana Kuca delegata O. S. P. bocheńskiej, Naczel. rejon. Stanisława Dudka i delegata
brzeskiej straży pożarnej. Niestety nadmienić musimy z niekłamaną przykrością że wójt tamtejszy Franciszek Żurek mimo zaproszenia nie przyszedł na zebranie, a szkoda wielka, bo byłby się dowiedział jakie stanowisko naczel. gminy zająć winien w stosunku do naszej organizacji.

Po przeprowadzeniu wyboru, polecił naczel. okr. protokolarnie odebrać od wójta tak książki jak i kasę. Zarząd przystąpić winien niebawem do budowy remizy, zaś Komenda Straży pożarnej zwoła jak najrychlej członków Rady sztabowej w celu nakreślenia planu ćwiczeń.

źródło: "WIADOMOŚCI POŻARNICZE ORGAN ZWIĄZKU STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO", Bochnia maj 1928 r. Nr. 5 str.12 i 13. (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek
22 marca 2024r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com