Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Magdalena Barwiołek prorektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  (bap)  2024-04-12

Magdalena Barwiołek prorektorem
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył powołania prorektorom UMK na kadencję 2024-2028.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn spotkał się 12 kwietnia z osobami, które zaprosił do współpracy w kierowaniu Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w nowej kadencji. Od 1 września 2024 r. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz z rektorem prof. Andrzejem Tretynem, zarządzać będą:

dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK z Wydziału Chemii, prorektorka ds. kontaktów międzynarodowych; (pierwsza z lewej na zamieszczonym zdjęciu)

prof. dr hab. Dariusz Grzanka z Wydziału Lekarskiego, prorektor ds. Collegium Medicum;

dr hab. Adam Kola, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego, prorektor ds. nauki;

dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych, prorektorka ds. promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej;

dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji, prorektorka ds. studenckich i kształcenia.

O karierze naukowej i dydaktycznej Magdaleny Barwiołek, absolwentki Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku z 1994 roku, informowałem czytelników trzy lata temu, czytaj ».

Poniżej zamieszczam aktualne informacje na temat jej osiągnięć, podane na stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK, prorektorka ds. kontaktów międzynarodowych – od początku kariery związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie oraz uzyskała stopień doktora (2003) i doktora habilitowanego (2019). Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące układów iminowych, związków koordynacyjnych m.in. miedzi, cynku czy srebra, zjawiska luminescencji, diod OLED oraz układów sensorycznych. Odbyła staże naukowe m.in. w RPA (stypendium Uniwersytetu w Stellenbosch), we Włoszech (Uniwersytet w Pavii), na Łotwie (Uniwersytet w Rydze – stypendium the Latvian state scholarships to the State Education Development Agency) i w Danii (Uniwersytet w Aalborgu). We współpracy z naukowcami z Włoch, Słowacji, Łotwy, Litwy, Francji i Ukrainy realizuje grant HORIZON Europa SENSACORN4 dotyczący nowatorskich optycznych czujników nanokompozytowych do analizy mikro- i makroelementów w roślinach kukurydzy, którego jest kierowniczką. Prof. Magdalena Barwiołek jest członkinią Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a także Rady Programowej kierunku chemia. Była jedną z koordynatorek procesu akredytacji europejskiej programu kształcenia kierunku chemia. Od lat działa w Zespole ds. Promocji i Popularyzacji Nauki na Wydziale Chemii. Pełni funkcję prodziekanki ds. Organizacji i Współpracy na WCh UMK, jest wiceprzewodniczącą oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także członkinią Rady Przedsiębiorców przy Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Była współorganizatorką IV Forum Chemii Nieorganicznej w Toruniu oraz 65. Zjazdu PTCh w Toruniu, od lat aktywnie uczestniczy w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Jest promotorką 35 prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Obecnie pod jej opieką znajdują się dwie doktorantki ze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Academia Scientiarum Thoruniensis oraz Academia Copernicana. Jest też absolwentką studiów podyplomowych z zarządzania szkołą wyższą oraz uczestniczką studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

źródło: portal.umk.pl

(bap)
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com