Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Bocheniec - aktualny stan wiedzy nt. grodziska w Jadownikach  (bap)  2024-06-03

Bocheniec - aktualny stan wiedzy nt. grodziska w Jadownikach

W latach 2014–2019 archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (Oddział we Wrocławiu) we współpracy z zespołami badaczy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zrealizowali projekt badawczy „Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski” (projekt realizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł 1.1, nr 11H 13 0213 82).

Jego głównym celem było zebrania wszystkich dostępnych informacji o grodziskach z terenu Polski, rozproszonych w bardzo obszernej literaturze, archiwach instytucji naukowych, muzealnych, konserwatorskich, a także prywatnych, najczęściej pozostałych po nieżyjących już archeologach. Informacje te były weryfikowane i syntetyzowane w formie wieloaspektowych baz danych o poszczególnych obiektach.

Wśród opisanych obiektów znalazł się także gród na Bocheńcu TUTAJ » (pdf, s.57-s.67)

WCZESNOŚREDNIOWIECZNE GRODZISKA W POLSCE to seria wydawnicza stanowiąca jeden z rezultatów pracy nad projektem "Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski". Jej celem jest prezentacja według klucza powiatowego, zunifikowanego opisu grodzisk uwzględniającego zarówno dane archiwalne i informacje z literatury przedmiotu, jak i wyniki analiz typologiczno-porównawczych i chronologiczno-funkcjonalnych przeprowadzonych w ramach projektu.

W każdym z tomów znajdują się wszystkie dane, pozyskane w ramach poszukiwań w literaturze i archiwach, a także w wyniku nieinwazyjnych prospekcji poszczególnych grodzisk, pozwalające na możliwie pełną prezentację wiedzy o poszczególnych założeniach obronnych.

WCZESNOŚREDNIOWIECZNE GRODZISKA W POLSCE. Tom 4. Powiaty bocheński, brzeski, gorlicki, myślenicki, olkuski, oświęcimski, tarnowski, pod redakcją Jacka Poleskiego, Wrocław 2019.

Nadesłał: Krzysztof Bogusz

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com