Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Czy BOSIR nadal pobiera nielegalnie opłaty na trzech parkingach?  (Waldemar Stós)  2024-06-05

Czy BOSIR nadal pobiera nielegalnie opłaty na trzech parkingach?

Według mnie tak i postaram się to państwu w prosty sposób wyjaśnić w oparciu o przepisy ustawy drogowej i materiały dowodowe jakie zebrałem w tej sprawie.

Historia tych trzech parkingów na ulicach Legionów Piłsudskiego , Berka Joselewicza oraz Krótkiej rozpoczyna się w sierpniu 2023 r., kiedy rozpoczęto remont tych ulic zaczynając od Berka Joselewicza i Krótkiej. Przez prawie 6 miesięcy BOSIR bezprawnie pobierał opłaty biletowe na tych parkingach i wystawiał opłaty dodatkowe. pomimo iż na parkingach były jedynie znaki pionowe a nie było znaków poziomych.

Ta historia ze szczegółami, dowodami zdjęciami została opisana prze ze mnie 22 lutego 2024 r, TUTAJ », kiedy sprawą zajmowała się już Prokuratura Rejonowa w Brzesku, a postępowanie to trwa nadal.

I tu zaczyna się kontynuacja tej historii, nielegalnego według mnie, poboru opłat na tych parkingach.

Otóż 14 lutego 2024 r wymalowano na tych parkingach linie poziome niezgodne z ustawą drogową, która dokładnie precyzuje jakie linie i jakiego wymiaru mają się tam  pojawić.


Parking płatny musi spełniać dwa warunki. Musi mieć określone znaki pionowe i znaki poziome.

Interpretacji obowiązujących przepisów dokonał resort infrastruktury, wskazując, że opłata może być pobierana wyłącznie wtedy, gdy postój odbywa się w SPP, w wyznaczonym i właściwie oznakowanym miejscu. Co ważne, miejsca dla postoju pojazdów powinny być oznaczone jednocześnie znakami poziomymi i pionowymi zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie.

O ile znak pionowy w w miejscu przedmiotowych parkingów jest właściwy, o tyle znak poziomy jest zupełnie inny aniżeli wynika to z ustawowych przepisów. Ze spraw jakie prowadzę obecnie z BOSIR-em wiem, że przestrzeganie prawa zawartego w ustawach nie jest ich mocną stroną.

Przeanalizujemy błędne oznakowanie parkingu liniami poziomymi.

W tym miejscu przedstawię jakie rodzaje oznakowania poziomego zawiera ustawa drogowa. Treść ustawy ze strony Sejmu RP ” Dziennik Ustaw Poz. 2311 jako SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.

Znaki poziome wyznaczające miejsca przystanku i miejsca postoju pojazdów.

1. Znak P-17 "linia przystankowa" wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w § 51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.

2. Znak P-18 "stanowisko postojowe" wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.

3. Znak P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy" wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.

4. Znak P-20 "koperta" wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.

5. Znak P-21 "powierzchnia wyłączona" oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.

6.  (21) Umieszczony wewnątrz znaku P-18 lub P-20 napis: "EV", "CNG", "LNG", "H2" oznacza odpowiednio miejsce przeznaczone do postoju lub stanowisko postojowe przeznaczone do postoju pojazdów elektrycznych (EV), napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem (H2).

Znakiem poziomym, który powinien pojawić się na płatnym parkingu jest znak P-19 !!!

Źródło: Dz.U.2019.2310 t.j. I Akt Obowiązujący  wersja z 6 grudnia 2022 r. Rozdział 4 - Znaki drogowe poziome - Znaki i sygnały drogowe.

Znak P-19 to "linia wyznaczająca pas postojowy", wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.

Taki rodzaj ulicy jednokierunkowej mamy na Legionów Piłsudskiego, Berka Joselewicza oraz Krótkiej. Auta muszą parkować wzdłuż krawędzi jezdni i tak jest to także oznakowane na znakach pionowych znajdujących się na tych ulicach.

Każdy z nas zada sobie pytanie; jak ten znak wygląda?
Poprawnie wyglądający znak P-19 wygląda tak:

Proszę zwrócić uwagę na wymiary znaku P-19:


Szerokość 24 cm , długość 50 cm i odległość między nimi 50 cm.

A co mamy wymalowano na tych trzech parkingach?
Wymalowano znak z oznaczeniem P-7c, który wygląda tak:Proszę zwrócić uwagę na jego wymiary:Szerokość 12 cm, długość 100 cm i odległość między nimi 100 cm.

Mamy wymalowane dwa razy węższe linie czyli zamiast 24 cm jest 12 cm szerokości, a długość zamiast 50 cm jest 100 cm. Także odległości między znakami są dwa raz większe. Wymalowano je co 100cm a mają być co 50 cm.

Jak to wygląda w porównaniu?Ustawodawca nie pozwala na dowolne oznakowanie miejsc parkingowych. Jest to wszystko unormowane według ustawy która znajduje się na stronie Sejmu RP (/ Dz.U.2019.2310 t.j. I Akt Obowiązujący wersja z 6 grudnia 2022 r. Rozdział 4 - Znaki drogowe poziome - Znaki i sygnały drogowe.

Jeżeli więc zamiast znaku P-19 wymalowano znak P-7c to znaczy iż ten parking nie spełnia wymogów parkingu płatnego, którego opis znajduje się w ustawie drogowej.

Nie znajdziecie państwo również informacji iż ustawodawca pozwolił aby w Brzesku można malować co się komu podoba według schematu na chybił trafił.


Dowodem na to iż ktoś się zorientował iż błędnie wymalowano linie poziome jest fakt iż 31 maja 2024 r. wymalowano na ulicy Legionów Piłsudskiego w miejscu złego znaku P-7C właściwy znak P-19.

Jak widzimy powyżej na zdjęciach zrobiono to w sposób niewytłumaczalny, całkowicie niedbały, niechlujny, urągający wszelkim normom i przepisom ustawy. Proszę zwrócić uwagę iż w miejsce znaku P-7c nałożono znak P-19 i z tego wyszło coś zupełnie niezrozumiałego. To skandal i marnotrawienie publicznych pieniędzy. Widać Brzesko to bogate miasto i można wydawać pieniądze na takie partactwo i to partactwo do potęgi.

Kto z państwa odpowie na pytanie - jaki znak drogowy powstał po połączeniu znaków drogowych P-7C ze znakiem P-19? Liczę iż może ktoś z UM lub BOSIRu pomoże rozwiązać tą zagadkę.

Dodatkowo sprawdziłem te same linie w Bochni i wszędzie na każdym płatnym parkingu wymalowano poprawnie linie poziome oznakowane jako P-19. Mam ponad 150 zdjęć ze wszystkich płatnych parkingów w Bochni, sfotografowałem te znaki P-19 przedstawiając również ich pomiary. Przedstawię państwu kilka z tych zdjęć aby było jasne iż w Bochni wszędzie są znaki jakie wskazuje ustawa, dokładnie 50cm x 24cm i odległości między nimi 50cm.


Skoro w Bochni przestrzegają prawa zawartego w ustawie to dlaczego Brzesko ma z tym problem? Dlaczego tutaj dziadostwo goni dziadostwo? To ewidentne łamanie i nieprzestrzeganie prawa . Zwłaszcza iż na innych parkingach w Brzesku te znaki są poprawnie namalowane co można zauważyć np na ulicy Kościuszki. Więc o co w tym wszystkim chodzi?  Nie można przestrzegać prawa?  W końcu ustawodawca po to pracował nad tymi przepisami i znakami aby były jasne i czytelne dla wszystkich. Ale widzimy że jednak w Brzesku nie dla wszystkich jest to zrozumiałe. I najgorsze jest to że burmistrz  nie ma nad tym jakiejkolwiek kontroli.

W związku z tym  śmiem twierdzić, w oparciu o przedstawione dowody iż od 14 lutego 2024 r do chwili obecnej, że linie na parkingach przy ulicy Legionów Piłsudskiego, Berka Joselewicza i Krótkiej nie wyznaczają zgodnie z ustawą parkingu płatnego, wobec czego bilety i opłaty dodatkowe na tych "parkingach" są pobierane według mnie nadal nielegalnie.

Uważam iż ilość kierowców poszkodowanych na tych parkingach jest bardzo duża. Również  kwoty jakie pobrano od kierowców w ramach biletów i kar jako opłat dodatkowych mogą być bardzo wysokie  dlatego w dniu 3 czerwca 2024 r.  (poniedziałek )  złożyłem do Prokuratury Rejonowej w Brzesku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora BOSIRu i liczę iż tym razem sprawa zostanie rzetelnie wyjaśniona.

Jeżeli linie poziome były namalowane niezgodnie z przepisami zawartymi w ustawie to parkingi na tych trzech ulicach należy uznać jako działające nielegalnie.

Na parkometrach i stronie internetowej nie ma informacji iż nie mam obowiązku zakupu na tych ulicach biletów parkingowych a kontrolerzy karzą opłatami dodatkowymi za brak biletu.

Proszę wszystkich, którzy w okresie od 14 lutego 2024 do chwili obecnej na ulicach Legionów Piłsudskiego, Berka Joselewicza i ul. Krótkiej zakupili bilety lub otrzymali opłaty dodatkowe za brak biletu i czują się oszukani o kontakt ze mną poprzez FACEBOOKA lub mailowo na adres: <waldemarstos@onet.pl>.

Również każdy kto, po zapoznaniu się z dowodami, uważa iż te parkingi. które nie spełniają wymogów ustawy dotyczących płatnych parkingów działają nielegalnie, mogą również samodzielnie złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez BOSIR, w związku z  art.286  kodeksu karnego, czyli oszustwa oraz art.  231 §  1 kodeksu karnego czyli niedopełnienia obowiązków.

Zawiadomienia należy składać pisemnie albo listownie, albo osobiście, albo mailowo na adres:

Prokuratura Rejonowa w Brzesku
ul. Szczepanowska 23
32-800 Brzesko
tel.: +48 (14) 663-05-43
fax.: +48 (14) 663-07-40
e-mail: biuro.podawcze.prbre@prokuratura.gov.pl

Godziny pracy prokuratury
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Nie ma zgody na tego typu oszustwa.

Waldemar Stós
Aktualizacja:

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami, jakie teraz otrzymuję pragnę poinformować osoby poszkodowane, iż fakt, że nie macie już państwo biletu parkingowego czy kwitka opłaty dodatkowej nie przekreśla szans na wygraną z BOSiR-em i dochodzenia bezprawnie pobranych pieniędzy.

Wszystkie osoby, które od 1 września 2023 r do chwili obecnej kupiły bilety na ulicach Berka Joselewicza, Krótkiej i Legionów Piłsudskiego lub w tym okresie prawie 10 miesięcy otrzymały na tych ulicach kary za brak biletu, czyli opłaty dodatkowe w wysokości 75 zł również nie są bez szans. Każdy z Państwa może złożyć zawiadomienie o oszustwie i wskazać, w jakim mniej więcej okresie parkowały i zostały oszukane z powodu braku informacji, iż opłaty na tych 3 parkingach nie są pobierane. BOSIR ma obowiązek przechowywać numery rejestracyjne wraz z dowodami wpłat za bilety i mandaty, czyli opłaty dodatkowe i informacje te przekazać prokuraturze. Nikt nie jest anonimowy poprzez to, iż żądają od nas podawania numerów rejestracyjnych naszych aut. Tak nakładają mandaty, czyli opłaty dodatkowe. Każdą Waszą wpłatę mają zarejestrowaną nieważne czy są to tylko bilety parkingowe czy mandaty, czyli opłaty parkingowe. Taki mają obowiązek

Wszystkie osoby zainteresowane odzyskaniem pieniędzy za bilety i mandaty proszę o kontakt mailowy ze mną podany w artykule lub poprzez Facebooka.

Jak to mówią w grupie siła i jesteśmy w stanie złożyć pozew zbiorowy przeciw BOSiR-owi aby odzyskać nasze pieniądze. Wszystkie sprawy osobiście nadzoruję i prowadzę, jest to proces długotrwały, a szanse na zwycięstwo duże. Wszystkie sprawy prawne na państwa życzenie poprowadzę sam. Nie pozwólcie, aby ktoś rozporządzał Waszymi pieniędzmi, które pozyskał niezgodnie z prawem poprzez wprowadzenie Was w błąd. Nikt Was nie poinformował, iż parkingi są bezpłatne, bo zarówno od 1 września 2023 r jak i teraz od 14 lutego do chwili obecnej parkingi te nie spełniają warunków ustawy drogowej, w związku z czym wszelkie opłaty według mnie i według ustawy drogowej pobierane są BEZPRAWNIE. Jak widzicie kontrolerzy dwoją się i troją aby wystawić Wam opłatę dodatkową. To nie są normalne kontrole, to wygląda jak polowanie na Was. Zresztą jak to wygląda to sami wiecie najlepiej.

Dlatego zapraszam i zachęcam do zgłaszania się do mnie. Każdego państwa z osobna wysłucham i każdemu z Was bezpłatnie pomogę. Ponieważ poszkodowanych może być kilka tysięcy tym bardziej trzeba połączyć siły i walczyć o zwrot tych pieniędzy. Pozew zbiorowy o zwrot bezprawnie pobranych pieniędzy gwarantuje nam dużo większą skuteczność. Dlatego serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną.

Waldemar Stóscomments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com