Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

UWAGA: Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa  (bap)  2024-06-10

Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa

ZARZĄDZENIE NR 58/24
WÓJTA GMINY IWKOWA
z dnia 10 czerwca 2024 r.


w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa


Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. 2023 poz.40 z późn.zm./ oraz art.19 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym /t.j.Dz. U. 2023, poz.122 ./

Wójt Gminy Iwkowa
zarządza, co następuje :

§ 1


W związku z intensywnymi opadami deszczu i gwałtownym wzrostem stanu wód w rzekach wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe od godz. 19:40 dnia 10 czerwca 2024 roku na terenie gminy Iwkowa dla miejscowości: Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Dobrociesz, Połom Mały, Wojakowa, Drużków Pusty.

§ 2


W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności;


1/ przygotować siły i środki do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej
2/ dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych
3/ monitorować stan wód w rzekach na terenie zagrożonych miejscowości
4/ dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych rejonów
5/ sprawdzić i zaktualizować Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnych – Zastępcy Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w formie obwieszczeń na stronie internetowej gminy Iwkowa.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2478845,zarzadzenie-nr-5824-wojta-gminy-iwkowa-z-dnia-10-czerwca-2024r-w-sprawie-wprowadzenia-stanu-pogotowi.html

źródło: gminaiwkowa.pl

(bap)


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com