Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  (bap)  2024-07-03

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r., znak: OO.421.2.4.2021.TŚ/EB, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza".
(...)
Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ, można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie – ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, przez okres 30 dni, tj. od 03.07.2024 r. do 01.08.2024 r., włącznie, w godzinach od 8 do 15 (po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem tutejszej Dyrekcji [telefon do kontaktu: 12 619 81 33, 12 619 81 62, 12 619 81 56]).
(...)
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w ww. terminie.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w toku postępowania. Odniesienie się do nich będzie miało miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 35 UUOŚ uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Czytaj Obwieszczenie TUTAJ »

źródło: gnojnik.pl

(bap)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com