Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Kandydaci do Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeska   ( )  2006-04-21

 Na posiedzeniu Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych, odbytym w dniu 20 kwietnia 2006 roku podjęto następujące wnioski o nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeska. 

 1. Kapituła zaopiniowała pozytywnie wniosek Fundacji Profilaktyki Wychowawczej w Rodzinie i Innych Środowiskach Wychowawczych, oraz Burmistrza Brzeska o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeska, następującym osobom: Józefowi Stósowi, Zbigniewowi Damasiewiczowi, Kazimierzowi Zającowi, Zbigniewowi Tryczyńskiemu, Jadwidze z Dylów Sediwy, Franciszkowi Sediwy, Henrykowi Bernackiemu, Michałowi Pitule. 

 2 .Kapituła przyznawania tytułów honorowych wnioskuje do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej projektów uchwał o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Brzeska następującym osobom:
 
 1)Panu Józefowi Stósowi ur. 15 marca 1921 roku w Okocimiu - głosowano jednogłośnie
 2)Panu Zbigniewowi Damasiewiczowi ur. 26 listopada 1921 roku w miejscowości Czudec woj.Podkarpackie - głosowano jednogłośnie
 3)Panu Kazimierzowi Zajacowi ur. 19 grudnia 1923 roku w Jasieniu - głosowano 9 za, 2 wstrzymujące się od głosu
 4)Panu Zbigniewowi Tryczyńskiemu ur. 13 czerwca 1921 roku w miejscowości Opatów woj. Świętokrzyskie - głosowano jednogłośnie
 5)Pani Jadwidze z Dylów Sediwy ur. 25 września 1923 roku w Brzesku - głosowano jednogłośnie
 6)Panu Franciszkowi Sediwy ur. 30 kwietnia 1923 roku w Brzesku - głosowano jednogłośnie
 7)Panu Henrykowi Bernackiemu ur. 11 listopada 1921 roku w Jadownikach - głosowano jednogłośnie
 8)Panu Michałowi Pituła ur. 14 września 1915 roku w Jadownikach - głosowano jednogłośnie
 
 Przewodniczący Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych - mgr Bogusław Babicz

żródło: www.brzesko.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com