Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Europejska wioska  (Jan Waresiak)  2005-05-10

To nazwa projektu grantowego zrealizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczepanowie. Projekt był realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci Młodzieży. OSP w Szczepanowie od kilku lat jest znana ze swojej bardzo intensywnej pracy z młodzieżą. Uznaje ją za jeden z priorytetów w swojej działalności. OSP od początków swojego powstania jest praktyczną szkołą przyszłych liderów lokalnych. Uznajemy, że sprawą bardzo ważną jest nie tylko wyszkolenie dobrego ratownika, ale również nauczenie młodych ludzi wrażliwości społecznej, nawyku angażowania się we wszystkie przedsięwzięcia poprawiające poziom życia mieszkańców, nie tylko materialny, ale również kulturalny i społeczny. Ważnym elementem takiego prospołecznego wychowania jest również nauka wielu cennych s punktu widzenia społecznego umiejętności, do jakich bez wątpienia zaliczana jest również umiejętność biegłego porozumiewania się w obcych językach.

W poszukiwaniu środków na realizację swoich pomysłów OSP występuje do różnego rodzaju instytucji grantodawczych. Pozyskanie środków w ten sposób nie należy do zadań łatwych. Warto podejmować taki wysiłek, ponieważ tylko w ten sposób można poszerzać ofertę i przełamywać stereotypy, że na wsi nic nie można zrobić. Właśnie dzięki takiemu grantowi prowadzony był przez okres
4 miesięcy, dla młodzieży - uczniów gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych z regionu Szczepanowa, Sterkowca, Mokrzysk i Przyborowa projekt pod nazwą "Multimedialna wioska". Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie prowadzone przez OSP na terenie powiatu brzeskiego. Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z regionu Szczepanowa i przyległych wiosek z zakresu języka niemieckiego oraz informatyki. Projekt miał na celu zwiększenie ich szans przy rekrutacji do szkół średnich oraz na studia wyższe na uczelniach z terenu województwa małopolskiego. OSP Szczepanów chciała również w aktywny sposób zagospodarować konsekwentnie i z wielką determinacją tworzone w jej siedzibie nowoczesne centrum multimedialne z dostępem do internetu. Koordynatorzy przygotowując niniejszy projekt liczyli na przyciągnięcie grupy najbardziej kreatywnej i zdolnej młodzieży, mogącej w przyszłości stanowić lokalnych liderów. Prowadzone zajęcia były ukierunkowane na usystematyzowanie posiadanej dotychczas przez młodzież wiedzy oraz przygotowania do efektywnego wykorzystania technik multimedialnych w procesie samokształcenia.

Efektem projektu jest m.in. pozyskanie szeregu interesujących doświadczeń organizacyjnych, podszlifowanie umiejętności językowych, zapoznanie się z systemem operacyjnym Linuks, opracowanie niemieckojęzycznej wersji strony OSP Szczepanów oraz nawiązanie kontaktów z młodzieżą z niemieckiego Langenslingen.

Nie bez znaczenia jest również fakt zdobycia wielu cennych doświadczeń organizacyjnych, pozwalających w przyszłości rozwijać podobne przedsięwzięcia, co bez wątpienia przyniesie wiele korzyści uczestnikom tych projektów. Ważny jest także materialny aspekt: druhowie powiększyli swoją bazę materialną m.in. o 5 sztuk licencjonowanych programów multimedialnych do nauki języka niemieckiego EuroPlus+ pozwalającego na naukę na różnych stopniach zaawansowania, oraz kilkanaście filmów w niemieckiej wersji językowej. Programy te po zakończeniu projektu nie będą bezużyteczne, ale aktywnie będą służyć młodzieży chcącej doskonalić swoje umiejętności językowe. Wszyscy chętni będą mogli korzystać znajomość nich w pracowni multimedialnej w siedzibie OSP. Wiadomo, że znajomość języków obcych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest jednym z ważnych atutów na rynku pracy.

Druhowie zapowiadają, że po zakończeniu obecnej edycji kursu, planowana jest jego kontynuacja w wersji udoskonalonej w oparciu o dotychczas zdobyte doświadczenia i obserwacje. W przyszłości planowane jest uruchomienie również szkoleń z zakresu języka angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych.

Osoby zainteresowane wykorzystaniem projektu w swojej pracy z młodzieżą lub ewentualną współpracą, są proszone o kontakt z koordynatorami projektu:
osp@osp.szczepanow.pl .

Więcej szczegółów nt. "Europejskiej wioski" można znaleźć na www.osp.szczepanow.pl .

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com