Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Przetarg na budowę odcinka autostrady A4 Kraków-Tarnów ogłoszony  ( )  2006-06-28

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na wykonawstwo pierwszego odcinka autostrady A4 Kraków - Tarnów pomiędzy Krakowem a Szarowem - poinformowała rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Magdalena Chacaga.

Dodała, że jeśli cała procedura przebiegnie bez problemów, to za kilka miesięcy podpisany zostanie kontrakt z firmą, która do końca 2008 roku wybuduje 20 km autostrady. Inwestycja, której koszt drogowcy szacują na ok. 500 mln zł, będzie finansowana z budżetu państwa.

Odcinek autostrady A4 od Krakowa do Szarowa zostanie zbudowany w najwyższej klasie technicznej A i będzie spełniać unijne normy obciążeń wynoszące 115 kN/oś. Każda z dwu jezdni autostrady będzie miała dwa pasy ruchu, pas awaryjny i pobocze gruntowe. Jezdnie będą rozdzielone pasem o szerokości 5 m. Na trasie autostrady od Krakowa do granicy dawnego województwa krakowskiego powstaną dwa węzły autostradowe: "Bieżanów" i "Szarów". Na tym odcinku powstanie 30 obiektów mostowych oraz 2 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - w Zakrzowie i Podłężu.

Budowa autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Szarowem wymagała wykupu ponad 1,7 tys. działek, co zajęło krakowskiej dyrekcji GDDKiA prawie 4 lata.

Autostrada z Krakowa do Tarnowa będzie częścią biegnącej z Europy zachodniej na Ukrainę autostrady A4, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w Korczowej.

Trwają przygotowania do budowy drugiego etapu inwestycji: ponad 50-km odcinka od Szarowa do Tarnowa wraz z obwodnicą tego miasta o szacunkowej wartości 1,5 mld zł. Jednak, z powodu uchylenia przez NSA decyzji lokalizacyjnej dotyczącej przebiegu tej trasy w okolicy Brzeska oraz zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska, przedsięwzięcie opóźnia się.

źródło: http://wiadomosci.onet.pl/1347383,10,item.html


AUTOSTRADA A 4 KRAKÓW - TARNÓW
Prezentacja na XII Targach Budownictwa EXPO-BUD 2006 w Mościcach

Budowa autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Tarnowem będzie finansowana z Funduszu Spójności. Budowa autostrady A4 Kraków – Tarnów na odcinku Kraków - Szarów ma rozpocząć się w roku 2006, natomiast budowa pozostałych odcinków pomiędzy Szarowem a Tarnowem jest przewidziana na lata 2007 - 2009. Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.


DANE DLA WSZYSTKICH TRZECH ODCINKÓW:

Autostrada A4 Kraków – Tarnów o długości 76,8 km będzie zbudowana w klasie technicznej A (najwyższej); skrajnia pionowa będzie miała 4,7 m. Nawierzchnia bitumiczna zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Każda z dwu jezdni autostrady będzie miała dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy (2 x 3,75 m szerokości), pas awaryjny (3 m), pobocze gruntowe (1,25 m). Jezdnie będą rozdzielone pasem dzielącym o szerokości 5 m (4-metrowy pas zieleni + 2 x 0,5 m opaski bitumiczne). Na trasie autostrady powstanie 6 węzłów autostradowych.

Zakres prac mostowych będzie ogromny – pomiędzy Krakowem a Krzyżem powstanie ponad 100 obiektów inżynierskich: 33 wiadukty autostradowe, 43 wiadukty drogowe, 15 mostów autostradowych, 6 przejść dla zwierząt, 9 mostów drogowych. Na trasie autostrady zbudowanych zostanie 8 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), w tym cztery MOP I, dwa MOP II oraz dwa MOP III*. Powstaną trzy stacje poboru opłat. 


ODCINEK I

KRAKÓW - SZARÓW (19,9 km)

Na odcinku od węzła "Bieżanów" do węzła "Szarów" (na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 75 Niepołomice - Targowisko) powstanie: 15 wiaduktów autostradowych, 6 wiaduktów drogowych, 5 mostów autostradowych, 1 przejście dla zwierząt, 3 mosty drogowe. Na trasie autostrady zbudowane zostaną dwa MOPy I: "Zakrzów" i "Podłęże" oraz stacja poboru opłat w Staniątkach. Na tym odcinku A4 powstaną dwa węzły autostradowe: "Bieżanów" i "Szarów".

ODCINEK II
SZARÓW - BRZESKO (23,1 km)

Na odcinku od węzła "Szarów" do węzła "Brzesko" powstaną: 4 wiadukty autostradowe, 16 wiaduktów drogowych, 4 mosty autostradowe, 3 przejścia dla zwierząt, kładka dla pieszych, wiadukt kolejowy. Na trasie autostrady zbudowane zostaną dwa MOPy: "Kłaj" (MOP III) i "Stanisławice" (MOP II) oraz stacja poboru opłat w Bochni. Na tym odcinku A4 powstaną dwa węzły autostradowe: "Bochnia" i "Brzesko".


ODCINEK III
BRZESKO - KRZYŻ (33,8 km)

Autostrada pomiędzy węzłami "Brzesko" i "Krzyż" przebiega przez tereny 7 gmin: Brzesko, Borzęcin, Wojnicz, Wierzchosławice, Żabno, Lisia Góra i Tarnów. Na trasie powstanie: 13 wiaduktów autostradowych, 6 mostów autostradowych, 19 wiaduktów drogowych, 2 przejścia dla zwierząt będące zarazem wiaduktami drogowymi, 6 mostów w ciągu dróg zbiorczych, dodatkowo powstaną również obiekty na drogach poprzecznych i dojazdowych. Na trasie autostrady zbudowane zostaną cztery Miejsca Obsługi Podróżnych: "Mokrzyska" (MOP I), "Bagno" (MOP I), "Rudka" (MOP II) i "Komorów" (MOP III) oraz stacja poboru opłat w Brzesku. Na tym odcinku A4 powstaną dwa węzły autostradowe: "Wierzchosławice" – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 975, oraz "Krzyż" – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 73 Tarnów - Kielce. Oba węzły będą także służyć do wprowadzenia ruchu z autostrady do Tarnowa. Wszystkie krzyżujące się z autostradą drogi poprowadzono bezkolizyjnie wiaduktami nad lub pod autostradą.

W stosunku do poprzedniego projektu, nastąpiły niewielkie zmiany przebiegu trasy. 

W Mokrzyskach, zgodnie z sugestiami lokalnego samorządu, na niespełna 4-kilometrowym odcinku przesunięto oś autostrady o maksymalnie 50 m w kierunku południowym. 

W Wokowicach, w związku z kolizją trasy autostrady z nasypem kolejowym, zaproponowano wariantowe rozwiązanie polegające na przesunięciu osi autostrady o maksymalnie 30 m 
na ok. 2-kilometrowym odcinku. Natomiast w Tarnowie złagodzono przebieg trasy autostrady przez zastosowanie większych promieni łuków poziomych (w poprzedniej wersji małe promienie łuków powodowałyby konieczność ograniczenia prędkości na autostradzie do 100 km/h).

Zakres projektu autostrady zwiększono o 6-kilometrowy odcinek drogi klasy GP, stanowiącej łącznik pomiędzy węzłem "Wierzchosławice" a węzłem "Krakowska" na południowej obwodnicy Tarnowa. Oprócz skomunikowania Tarnowa z autostradą, łącznik umożliwi także włączenie drogi wojewódzkiej nr 975 Wojnicz – Dąbrowa Tarnowska do sieci ulic Tarnowa. Na trasie łącznika przewidziano: budowę bezkolizyjnego węzła na włączeniu do ulicy Witosa, bezkolizyjne przeprowadzenie ulic Dunajcowej, Czarna Droga, Lisia i Pasterska, budowę skrzyżowań jednopoziomowych z ulicami Zbylitowską i Zielną 
oraz budowę dwupoziomowego węzła "Krakowska" na końcu odcinka. Budowa łącznika realizowana będzie etapami jako inwestycja niezależna od budowy autostrady; najpierw powstanie jedna jezdnia.

----------------------------------------

* MOP I - parking + toaleta

MOP II - parking + toaleta + stacja benzynowa + restauracja
MOP III - parking + toaleta + stacja benzynowa + restauracja + motel
Inwestor buduje jedynie MOPy I, natomiast na wyznaczonych i przygotowanych miejscach podmioty komercyjne budują stacje benzynowe, restauracje i motele.

13.03.2006

żródło: http://www.krakow.gddkia.gov.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com