Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Apel Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Brzesku  (jrg)  2006-08-01

w sprawie długotrwałej suszy oraz podwyższonego ryzyka powstania pożarów lasu
 
Na terenie naszego powiatu w związku z utrzymującymi się rekordowymi upałami, panuje susza. Palące słońce powoduje wysuszenie ściółki leśnej oraz łąk na terenach przyleśnych. Może stać się to przyczyną groźnych pożarów. Obecnie wilgotność ściółki w lasach powiatu brzeskiego nie spadła poniżej krytycznego poziomu, co nie zwania nas z zachowania szczególnej ostrożności podczas letniego wypoczynku. Pożary lasów mogą wywołać różne bodźce energetyczne, których temperatura odznacza się wyższą temperaturą od zapalenia materiałów leśnych.
 
Pojawienie się tych bodźców jest ściśle związane z obecnością człowieka. Najbardziej prawdopodobnymi bodźcami wywołującymi pożar jest rzucona zapałka, niedopałek papierosa a nawet iskra z rury wydechowej. Należy nadmienić, iż badania w zakresie możliwości zapalenia się materiałów leśnych w skutek samonagrzewania oraz od opakowań szklanych wykluczyły taką przyczynę pożarów.
 
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zasadami, które przy zastosowaniu pozwolą uniknąć groźnego w skutkach pożaru.
 
W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również
w odległości 100 m od granicy lasów zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:
 
- rozniecanie ognia i palenie ognisk poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
 
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
 
- palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu
ludzi.
 
W okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego (długotrwała susza) oraz silnego wiatru sprzyjającemu rozprzestrzenianiu się iskier i ognia, nie należy palić ognisk. W sprzyjających warunkach podczas palenia ognisk należy zachować szczególną ostrożność i uwzględnić następujące wskazówki:
 
- rozniecanie i palenie ognisk powinno zawsze odbywać się w obecności osób dorosłych,
w miejscach odpowiednio zabezpieczonych z zachowaniem wyżej wymienionych odległości, - do spalenia stosować drzewo, które nie uwalnia podczas spalania iskier (drzewa liściaste),
- nie rozniecać ognisk dużych, uniemożliwiających ich szybkie ugaszenie,
- zawsze w pogotowiu należy mieć przygotowane narzędzia i sprzęt umożliwiający ugaszenie ognia (łopata, piasek, wiadro z wodą, gaśnica). 
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com