Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

"Śmierdząca sprawa w ekologicznej gminie"  (Ryszard Ożóg i inni)  2006-07-25

to tytuł artykułu Ryszarda Ożóga jaki ukazał się 7 czerwca b.r. w Magazynie "TEMI". Autor opisuje 3-letnie zmagania Sołtysa Mokrzysk, Marka Kośmidera, a od niedawna wraz z kilku członkami rady sołeckiej ze wsi Bucze, z firmą BIOSOLID, która w zakładzie bioprodukcji humusu i podłoży organicznych zlokalizowanego na pograniczu miejscowości Mokrzyska i Bucze produkuje kompost na bazie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków. czytaj-->>

Zakład zatruwa środowisko a urzędnicy Starostwa i Urzędu Miasta zamiast zrobić z tą sprawą porządek, przez swą bierność osiągneli tylko tyle, że mieszkańcy Mokrzysk i Bucza nie chcą słyszeć nic na temat budowy zakładu utylizacji śmieci, tak bardzo miastu potrzebnej. Trudno się im w tej sytuacji dziwić.

Efektem tekstu o kompostowni w Mokrzyskach był przyjazd telewizji na miejsce i reportaż w programie TV3, w którym podnoszone w w/w artykule zarzuty zostały powtórzone.

Wygląda na to, że zainteresowanie mediów tematem "śmiedzącej kompostowni w centrum ekologicznej gminy" obudziło urzędników i coś zaczeło się w tej sprawie dziać.

W dniu 23 lipca odbyło się w starostwie powiatowym spotkanie dwóch przedstawicieli zarządu spółki BIOSOLID (p.Andrzeja Martyny i p. Pawlika) z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego (Marek Kośmider, Józef Zachara, Włodzimierz Smulski, Stanisław Pacura) oraz całą armią urzędników miejskich i powiatowych ze starostą i burmistrzem na czele. Wg. jednego z uczestnków spotkania "Urzędnicy zorientowali się, że to nie żarty i dosyć wyraźnie chcą stworzyć wrażenie, że stoją w sporze po stronie protestujących mieszkańców. Starosta wystąpił  z uchyleniem decyzji zezwalającej na działalność zakładu, natomiast burmistrz zwrócił sie o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do rekultywacji terenów dzierżawionych przez spółkę od gminy i wykorzystywanych do składowania nieczystości." Zobaczymy jakie będą rezultaty tych działań.

Zbigniew Stós


Sprostowanie

BIO SOLID Sp. z o.o

W związku z artykułem pana Ryszarda Ożoga; „Śmierdząca sprawa w ekologicznej gminie” zamieszczonym na stronie internetowej www.brzesko.ws muszę stanowczo zaprotestować przeciwko zamieszczonym tam treściom.

Nieprawdą jest jakoby zlokalizowany na granicy wsi Mokrzysk i Bucza Zakład Bioprodukcji Humusu i Podłoży Organicznych stwarzał sytuację zagrażającą życiu mieszkańców.

Wprowadzaniem w błąd czytelników jest twierdzenie jakoby zakład nie posiadał zezwolenia na wprowadzenie do obiegu handlowego humusu i podłoża organicznego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję nr 155/2006 dopuszczającą do obrotu produkt wytworzony przez Spółkę BIO SOLID. więcej-->>


Uzupełnienie

 sołtysa Mokrzysk Marka Kośmidra do wypowiedzi p. Andrzeja Martyny prezesa BIO-SOLID

W związku z sprostowaniem prezesa BIO–SOLID zdziwionego tekstem pana Ryszarda Ożoga oświadczam, że brak mi już sił do  polemiki z infantylnymi opiniami wygłaszanymi przez p. Martynę na temat funkcjonowania składowiska - kompostowni i jego pokrętnymi tłumaczeniami na temat dewastacji i skażenia środowiska.

Mimo to jeszcze raz zbieram siły aby czytelnikom przybliżyć problem bo temat dotyczy kilku miejscowości i kilku tysięcy ludzi. więcej-->>

 

 

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com