Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 
comments powered by Disqus

Komisja Etyki TVP w sprawie skargi Pani Janiny Drużkowskiej-Cader  (tvp)  2006-10-20

Orzeczenie z 20 września 2006 r.

Komisja Etyki TVP otrzymała przekazaną przez Biuro Programowe, z upoważnienia Prezesa Zarządu TVP, skargę Janiny Drużkowskiej-Cader na relację i komentarz "Kroniki" OTVP/Kraków z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Skarga dotyczy zgłoszonego na sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 15 marca br. wniosku: "Ze względu na nieuregulowane sprawy lustracji i przygotowywaną nowelizację ustawy o IPN, która otworzy w całości dostęp do archiwów, należy przed nadaniem nazw ulic i tytułu "Zasłużony Obywatel Miasta Brzeska", "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska" rozważyć, czy osoba, którą chce się uczcić, nie figuruje w aktach IPN jako uwikłana we współpracę ze służbami PRL. Pozwoli to uniknąć niefortunnych przypadków nazewnictwa imieniem osób skompromitowanych". W swojej skardze radna m. Brzesko J. Drużkowska-Cader napisała: "niektóre media wymyśliły sobie własne wersje wniosku lub też zestawiały wyjętą z kontekstu moją wypowiedź z wymyślonym przez publikatorów kontekstem rzekomego lustrowania przez radnych z Brzeska wybitnych postaci z historii Polski oraz bohaterów narodowych (...) także Program 3 Telewizji Kraków - w Kronice Krakowa z 4 kwietnia br. potępiając moją inicjatywę ilustrował to nazwami lub zdjęciami ulic Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowackiego".

W związku z tym Komisja Etyki TVP otworzyła postępowanie wyjaśniające: - zapoznała się z kopią emisyjnego nagrania wymienionego materiału "Kroniki" z 4 kwietnia br. - przeprowadziła rozmowy - z autorem relacji i komentarza Dariuszem Bohatkiewiczem oraz z autorem części nagranych materiałów wyjściowych Pawłem Sroką. Na tej podstawie Komisja Etyki TVP stwierdza, że Dariusz Bohatkiewicz nie naruszył "Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A.". Przeciwnie, postępował zgodnie z par. I "Zasad" - Dziennikarz wobec telewidzów p.4: "Powinnością i nieodłącznym elementem pracy dziennikarza jest przedstawianie zróżnicowanych poglądów i opinii, szczególnie w sprawach kontrowersyjnych, budzących społeczne emocje".

Jednakże autor relacji popełnił szereg błędów warsztatowych, które wywołały wrażenie tendencyjnego przedstawienia problemu. Autor zaskarżonego materiału "Kroniki" OTVP/Kraków co prawda dotarł do wszystkich stron konfliktu, m.in. przedstawił opinię dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, ale tak jakby nie zdawał sobie sprawy, że podejmuje kwestię niezwykle delikatną. W szczególności wysoce niestosowna była ironiczna nadinterpretacja relacjonowanego wydarzenia i sugestia, jakoby wielkie postacie kultury i historii narodowej sprzed ponad stulecia miały stać się przedmiotem lustracji. Tak więc telewidzowie mogli odnieść fałszywe wrażenie o sensie wniosku radnej Drużkowskiej-Cader, który należało, jak się wydaje, po prostu przytoczyć in extenso zamiast uciekać się do niezręcznych i nieprecyzyjnych omówień. Wreszcie - w końcowym komentarzu zabrakło czytelnego wskazania, w jaki sposób, zdaniem autora materiału "Kroniki" można uniknąć honorowania osób skompromitowanych.

Przewodnicząca Komisji Etyki TVP S.A.
Anna Wójcik-Rydlewska

Komisja Etyki TVP S.A.
ul. J.P. Woronicza 17
bl. D, pok. 431
tel. 022 547-79-61
fax: 022 547-86-24
e-mail: komisja_etyki@waw.tvp.pl

Źródło: http://ww6.tvp.pl/View?Cat=5462&id=410188

ostatnia aktualizacja: piątek, 20 października 2006 godz. 12:46


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com