Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nowa Sala sportowa w Przyborowie  (pk)  2006-11-22

W sobotę, w dniu 18 listopada 2006 r. w Przyborowie odbyła się impreza związaną z oddaniem obiektu pn. „Sala gimnastyczna w Przyborowie”. Uroczystość rozpoczeła Msza Św. odprawiona w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Kantego w Przyborowie. Później, przy dźwiękach orkiestry dętej z Okulic, wszyscy udali się na nowowybudowaną salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Przyborowie. Tutaj nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu. Po okolicznościowych przemówieniach odbyły się występy artystyczne przygotowane przez dzieci i młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Borzęcin, Dyrektor Zespołu Szkół w Przyborowie, Prezes firmy „Ład-Bud” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
 
„Obiekt przyszkolny o wymiarach areny sali - 12,0 x 26,0 x 6,5 metra, powierzchni użytkowej – 364,0 m2, kubaturze – 2845 m3. Pomysł realizacji zadania  zrodził się w kadencji samorządu 1998 -2002. Wówczas to w roku  2001  wykonano projekt budowlany. Roboty budowlano – montażowe rozpoczęte zostały w listopadzie 2004 r. i miały być zakończone do 31 grudnia 2006 r. Zakończono je kilka tygodni wcześniej.
 
Zgodnie z umową podstawową wartość robót budowlanych wynosi 598 287,85 złotych.
Ponadto wykonano: zaplecze sanitarno-socjalne dla osób niepełnosprawnych o wartości 107 658,80 złotych, zainstalowano wyposażenie sportowe technologiczne hali o wartości 44 720,32 złotych, wykonano kanalizację deszczową o wartości około 55 000,00 złotych. W najbliższym czasie planuje się również zakup wyposażenia sportowego ruchomego i wyposażenia szatni za kwotę 20 000,00 złotych.
Łączna wartość zadania, obejmująca również prace projektowe i nadzór inwestorski  wyniosła 908 200 złotych. Na realizację zadania pozyskano dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na łączną kwotę 229 000,00 złotych. (100 000,00 złotych w roku 2005 i 129 000,00 złotych w roku 2006). Pozostała kwota to środki własne Gminy.
 
Podziękowania należą się osobom szczególnie zaangażowanym w realizację zadania. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Przyborowie Janowi Kowalowi, za wykazywaną inicjatywę na etapie projektowania jak też i wykonawstwa zadania. Radnym Rady Gminy kadencji 1998 – 2002: Janowi Borucie,  ś.p. Stanisławowi Górze, Stanisławowi Czujowi, Tadeuszowi Żurkowi i kadencji 2002 – 2006: Stanisławowi Chudybie, Tomaszowi Żurkowi i Stanisławowi Myrlakowi. Przewodniczącym Rad Gminy obu kadencji: Krzysztofowi Gaworowi i Stanisławowi Urbasiowi. Wykonawcy, firmie Ład – Bud z prezesem Edwardem Chrupkiem na czele, inspektorom nadzoru, pracownikom gminy, szczególnie tym którzy odpowiadają za przygotowanie i prowadzenie procedur przetargowych i nadzorowanie realizacji inwestycji. I Wam drodzy mieszkańcy za dobre słowo i każdy gest dobrej woli.” (....)
 
Fragment wystąpienia wójta Borzęcina Janusza Kwaśniaka
 

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com