Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Osiedle Okocimskie - jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się w gminie Brzesko  (Jerzy TYRKIEL)  2006-12-14

    
Planowana aktywność Radnego Miasta Brzeska Jerzego Tyrkiela w najbliższych miesiącach dla spełnienia tej wizji.
 
 
Szanowni Państwo,
 
Poniżej prezentuję aktualne zdjęcia "nowej" i "starej" części osiedla Okocimskie w Brzesku.
 
"stara"  część osiedla Okocimskie
"kompleks produkcyjno-handlowo-usługowy"
 
Na bezpośrednim zapleczu bloków mieszkalnych (zdjęcie po lewej) widać ciekawie zaaranżowane dachy fabryki ozdób choinkowych Northstar. Oryginalnie były to budynki gospodarstwa rolnego Goetz'ów-Okocimskich. Northstar to obecnie jeden z największych pracodawców w Brzesku, bardzo poważny eksporter do USA.
 
Dalej widzimy Pomianowski Stok - bardzo intensywnie rozwijany przez gminę obszar miasta Brzeska. Pokazany fragment obejmuje teren przyszłego, przepięknie położonego osiedla mieszkaniowego.

Najbardziej oddalony: kompleks Szpitala Powiatowego.

W sąsiedztwie mamy duże i ciągle rozwijany kompleks produkcyjno-handlowo-usługowy (widoczny w głębi zdjęcia po prawej).
 
Docelowo zamiarem moim jest doprowadzenie do bezpiecznego połączenia Osiedla Okocimskie z centrum miasta. Aktualnie w gronie mieszkańców całego Osiedla Okocimskie (tzw. Browar, ul. Browarna, tzw. domy w parku, ul. Robotnicza, ul. Pomianowska, plac Kupiecki oraz ul. Mickiewicza) dyskutowana jest koncepcja realizacji tego połączenia.
 
Przeprowadzone przeze mnie konsultacje z projektantem wykluczyły wykonanie tunelu z uwagi na trudne warunki geologiczne obszaru obok ronda. Tunel nie jest też najlepszym rozwiązaniem z uwagi na bezpieczeństwo pieszych szczególnie w warunkach nocnych.
 
Lepszym rozwiązaniem wydaje się wybudowanie kładki. Są też przesłanki - z uwagi na plany rozbudowy sieci drogowej w powiecie, aby uregulować ruch na rondzie przy pomocy sygnalizacji świetlnej. To w zamierzeniu zapewni bezpieczne połączenie Osiedla Okocimskiego z centrum miasta.
 
W tej a także w innych sprawach, zapraszam Państwa do dyskusji czy to bezpośrednio czy też telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. (podane na końcu tego tekstu)
 
 Rozbudowa magazynu w Browarze Okocim
Planowana lokalizacja nowego wjazdu do Browaru Okocim

Skala rozbudowy magazynu jest niespotykana w historii Browaru. Nowy magazyn do składowania piwa i materiałów do produkcji będzie miał powierzchnię dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Nowa inwestycja to naturalnie miejsca pracy dla gminy. Zadanie to jest ściśle wpisane w całościowy plan intensywnego rozwoju Browaru Okocim. W tym projekcie uczestniczyłem zarówno w projektowaniu, pozyskiwaniu finansowania jak i uczestniczę w jego realizacji.

W tle stadion Okocimskiego Klubu Sportowego. O przewidywanym projekcie wsparcia dla działalności klubu napiszę w kolejnym materiale nt. planów rozwojowych.

Zdjęcie pokazuje w sposób ogólny planowaną lokalizację nowego wjazdu do Browaru Okocim.
Planowane jest bezpośrednie połączenie zakładu z drogą krajową nr 4 na przebiegu obwodnicy centrum miasta, w miejscu zlokalizowanym pomiędzy rondem i wiaduktem (nad rzeką Uszwicą i ulicą Okocimską).
Spowoduje to wyprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów (TIR-ów) poza część mieszkalną ulicy Browarnej oraz poza zabytkową część kompleksu Goetz'ów-Okocimskich.
 
 
Wspomniane wyżej projekty wspierałem wcześniej i wspieram dalej  jako Radny Miasta Brzeska. W przypadku części z nich bezpośrednio uczęstniczę w ich realizacji. W przypadku pozostałych będzie to miało miejsce podczas prac nad budżetem gminy na rok 2007.
  • Przewidywane wsparcie z mojej strony dla rozwoju Pomianowskiego Stoku, to praca nad takim kształtem budżetu gminy na rok 2007, aby możliwe było dalsze uzbrojenie obszaru, a zatem jak najszybsza gotowość działek budowlanych do sprzedaży mieszkańcom.
 
  • W sprawie bezpiecznego połączenia Osiedla Okocimskie z centrum miasta zamierzam dążyć do włączenia tego zadania do szerszych planów realizacyjnych rozwoju Osiedla Okocimskie / Pomianowski Stok już w następnym roku. W razie potrzeby będę wnosił o zabezpieczenie stosownych środków w budżecie gminy.

 

  • Sprawa rozbudowy magazynu w Browarze i związanej infrastruktury drogowej to moje bezpośrednie zaangażowanie w projektowanie i realizację wspomnianych projektów. Zakończenie rozbudowy magazynu planowane jest w ok. połowy roku 2007.
  • Na przełomie roku 2006 i 2007 planowane jest zakończenie opracowania pogłębionej koncepcji dotyczącej nowego wjazdu do Browaru. W trakcie roku 2007 przewidywane jest finalizowanie uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie w sprawie uzyskania aktualizacji stosownego zezwolenia. Dotychczasowe starania prowadzone przeze mnie wspólnie z Burmistrzem Janem Musiałem i Posłem Edwardem Czesakiem bardzo pomyślnie rokują w sprawie sprawnego zakończenia procedur w tym zakresie.
W każdym z nowych projektów zakładane jest zasadnicze zaangażowanie środków unijnych. Moja ambicją jest zapewnienie należytego wsparcia dla urzędników , którzy w gminie zajmują się pozyskiwaniem tych środków.
 Zapraszam do dyskusji i serdecznie pozdrawiam,
 
mgr inż. Jerzy Tyrkiel
Radny Miasta Brzeska
 
14 grudzień, 2006

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com