Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Interpelacja na sesji Rady Miejskiej z 6.12. i 27.12. 2006  (Jerzy TYRKIEL)  2006-12-29

Brzesko, 2006.12.27
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
Pan Krzysztof Ojczyk
 
Niniejszym zgodnie z § 39 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącym załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Brzesko, składam na ręce Pana Przewodniczącego interpelacje dotyczące istotnych spraw dotykających bezpośrednio mieszkańców naszego miasta i gminy szczegółowo opisane poniżej:
 
  1. Proszę o usunięcie opadłych liści z ulicy Okocimskiej w szczególności powyżej stadionu OKS. Zagrożenie, w szczególności dla pieszych oraz rowerzystów (jest to popularna trasa rowerowa) pojawia się z uwagi na powstawanie śliskiej nawierzchni z butwiejących liści. Także manewrowanie większym pojazdami jest na takiej nawierzchni utrudnione i niebezpieczne gdzie droga jest kręta i stosunkowo wąska. Proszę o sprawne wystąpienie w tej sprawie do zarządcy drogi.
Komentarz do odpowiedzi: Prace przeprowadzono bardzo sprawnie z widocznym efektem. Mam przyjemność w tym miejscu złożyć podziękowania dla służb Pana Starosty za skuteczność w działaniu.
 
 
Z poważaniem,
 
Radny Miasta Brzeska
Jerzy TYRKIEL
 
______________________________________________________________________
 
Tekst odpowiedzi UM na interpelacje z dnia 6.12.2006 r.,  do którego odnoszę się w punktach 1-8.
 
Pan
Jerzy Tyrkiel
Ul. .....................
32- 800 Brzesko
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I-2/2006/JS                                 Brzesko, dnia 14.12.2006 r.
 
Odpowiadając na Pana interpelacje złożoną na piśmie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 06.12.2006 r., uprzejmie wyjaśniam co następuje:
 
Ad 8 w sprawie usunięcia opadłych liści na ulicy Okocimskiej
Ulica Okocimska należy pod Zarząd Dróg Powiatowych i wniosek Pański zostanie przekazany Starostwu Powiatowemu w Brzesku.
 
Z poważaniem
Burmistrz Brzeska
Jan Musiał
Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a
1x Biuro RM
 
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com