Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Relacja ze spotkania z mieszkańcami dzielnicy Browar w dniu 4.01.2007 r.  (Jerzy Tyrkiel)  2007-01-04

                            Budynek przy ulicy Goetza 2, to XIX-wieczny obiekt z bardzo popularnym zegarem, który cierpliwie utrzymuje w świetnej kondycji Pan Stanisław Babraj.
Dźwięk zegara wybijającego kwadranse i godziny wpisał się na stałe w klimat dzielnicy zwanej „Browarem”.
 
___________________________________________________________________________________________
 
W dniu 4.01.2007 w tzw. budynku „pod zegarem” przy ulicy Goetza 2 z inicjatywy radnego Jerzego Tyrkiela odbyło się spotkanie z mieszkańcami z udziałem Prezesa MZMM Pana Franciszka Mrzygłóda.
 
Jakkolwiek spotkanie było dedykowane dla bardzo licznie zgromadzonych mieszkańców posesji przy ul. Goetza 2, w spotkaniu udział wzięli także mieszkańcy tzw. „domów w parku” tj. posesji przy ulicy Mickiewicza 68 (kompleks przy hali sportowej) oraz mieszkańcy z części ulicy Browarnej położonej powyżej głównej bramy Browaru Okocim w kierunku Okocimia (okolice m. in. dawnej poczty).
Byli to, zatem mieszkańcy zamieszkujący zabudowania wzniesione przez rodzinę Goetzów zamieszkujący obiekty uznane obecnie za zabytkowe.
 
Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie, w szczególności w tak licznym gronie z udziałem mieszkańców wspomnianych osiedli.
 
Spotkanie było okazją do zaprezentowania przez Prezesa MZGM krótkoterminowych i długoterminowych planów rozwojowych dla ww. obszarów.
W latach 2007-2013 planowanych jest w ramach rewitalizacji miasta realizacja ok. 50 zadań z zakresu odnowienia budynków mieszkalnych będących własnością gminy.
Na najbliższe dwa lata, 2007-2008 przewidziana jest realizacja 15 zadań w tym przewidziana jest odnowa posesji przy Goetza 2. Kosztem 18.000 zł opracowano dokumentację techniczną.
W ramach projektu przy Goetza 2 przewidziany jest remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem oraz wymiana okien. Do rozważenia pozostaje wykonanie instalacji c.o. oraz budowa łazienek w lokalach które mają łazienki oddzielone od mieszkań. Instalacje c.o. byłyby wykonywane dla każdego mieszkań. Byłoby to    z korzyścią dla środowiska (sąsiedztwo parku Goetza) oraz poprawiłoby komfort życia szczególnie starszych mieszkańców. Zakres prac będzie weryfikował konserwator zabytków.
Prace będą współfinansowane ze środków UE. Skala dofinansowania ze środków unijnych wynosi 85% kosztów inwestycji. W najbliższych latach dofinansowanie z UE na odnowę lokali mieszkalnych będzie miało niespotykaną wcześniej skalę.
MZGM ma przygotowany wniosek o dotację, mimo, że Urząd Marszałkowski w Krakowie jeszcze nie rozpoczął przyjmowania wniosków.
 
Prezes Mrzygłód poprosił członków wspólnoty mieszkaniowej posiadających w budynkach komunalnych mieszkania na własność o wpłaty na fundusz remontowy.
Taka aktywność jest premiowana przez gminę Brzesko poprzez dopłatę do funduszu kwot proporcjonalnych do posiadanej powierzchni w wysokości podobnej do wpłat właścicieli lokali prywatnych.
Każdy budynek będzie indywidualnie rozliczany w tym zakresie. Takie podejście gminy stymuluje aktywność   w zakresie współudziału w remontach a to z kolei sprzyja szybszej poprawie standardu lokali.
Zebranie wspólnot jest planowane na miesiąc marzec w siedzibie MZGM.
___________________________________________________________________________________________
 
Omówiono także liczne inne sygnalizowane przez mieszkańców zagadnienia:
 1. Naprawa zbiorczej instalacji antenowej w budynku.

Awaria zostanie niezwłocznie usunięta. Docelowo – z uwagi na dużą trudność w uzyskaniu dobrego odbioru z anteny tradycyjnej – przewidywany jest montaż instalacji do telewizji kablowej. Instalacja będzie montowana w blokach MZGM na ul. Browarnej (tzw. stare budownictwo oraz na ul. Goetza 2). Przewidywany koszt miesięczny: 2,50 zł za dziesięć kanałów. Za dodatkową opłatą możliwy będzie odbiór większej ilości kanałów. Takie rozwiązanie rozwiąże problem jakości odbioru, zmniejszy awaryjność instalacji oraz pozwoli poprawić estetykę budynków, ale też i bezpieczeństwo poprzez usunięcie lasu anten z budynku.

 1. Urządzenie placu zabaw.
Przewidziane jest urządzenie jednego placu zabaw dla osiedla. Lokalizacja zostanie uzgodniona z zarządem osiedla. Z uwagi na konieczność oddzielenia palcu zabaw od psów, place zabaw winny być specjalnie ogrodzone. W miarę możliwości zaangażowany w tę inwestycje będzie budżet przeznaczony dla osiedla.
Nie jest dopuszczalne z uwagi na przepisy prawa wykonywania instalacji do zabawy
systemem gospodarczym. Zasadne jest też korzystanie przez mieszkańców dzielnicy z placu zabaw w parku Goetza.
 1. Renowacja klatki schodowej przy Goetza 2.
Prace te znajdują się w zakresie renowacji budynku w latach 2007-2008.
 1. Ogrodzenie posesji – odtworzenie istniejącego wcześniej ażurowego ogrodzenia   z siatki dla oprawy bezpieczeństwa dzieci z budynku.
Mieszkańcy zaoferowali samodzielne wykonanie prac przy zabezpieczeniu materiałów. W miarę możliwości zaangażowany w tę inwestycje będzie budżet przeznaczony dla osiedla.
Sprawa pozostaje do uzgodnienia z zarządem osiedla.
 1. Ulica Goetza - niebezpiecznie szybko jeżdżące pojazdy.
Odrzucony przez UM wniosek mieszkańców wobec uchybień w jego załatwieniu został oprotestowany przez radnego Jerzego Tyrkiela na grudniowej sesji Rady Miejskiej i skierowany do powtórnego rozpatrzenia.            Z uwagi na konieczność rozpatrzenia wniosku przez Zespół Inżynierii Ruchu przy Staroście Powiatu obradujący średnio raz na kwartał, decyzja będzie znana za minimum kilka tygodni.
 1. Zbyt wysokie czynsze jak na standard budynku i wyższe niż w Spółdzielni Mieszkaniowej.
Rada Miejska uchwaliła wyjściową stawkę czynszu w wysokości 1,05 zł / mkw. Są one daleko niższe od dopuszczalnych przez ustawę jak też od stawek rynkowych.
Stawki w mieszkaniach komunalnych w Brzesku zawierają się w przedziale 1,21 – 1,95 zł / mkw. Stawki bliskie maksymalnej są stosowane rzadko.
W budynku na Goetza stawki czynszu są zbliżone do najniższych stosowanych przez MZGM.
Średnia stawka czynszu w Spółdzielni Mieszkaniowej jest podobna do MZGM.
Przewidywane są sygnalizowane wcześniej prace remontowe.
 1. Wydatki na remonty i inwestycje w MZGM.
Przy wpływach z czynszu na poziomie ok. 1,25 mln zł rocznie, ok. 0,45 mln zł jest przeznaczane na remonty i inwestycje.
Dla przykładu ok. 225 tys. zł będzie kosztować wykonanie instalacji c.o. dla budynku przy ulicy Ogrodowej 1. Dla tego zadania zlecono już wykonanie dokumentacji technicznej.
 1. Zakaz wjazdu pojazdów innych niż pojazdy mieszkańców na drogę pomiędzy przedszkolem a posesją Goetza 2.
Pojazdy te stanowią zagrożenie w szczególności dla starszych mieszkańców.
Prezes MZGM złoży wniosek ws. cofnięcia czasowej możliwości wjazdu samochodów na teren objęty zakazem ruchu.
 1. Montaż domofonów wraz z wymianą bram wejściowych do klatki schodowej.
Istnieje taka możliwość. Koszt montażu wynosi ok. 150 zł / lokal. Konieczna jest deklaracja woli ze strony wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Po instalacji domofonów –szczególnie na początku – konieczna byłaby wspólna dbałość mieszkańców o prawidłowe ich użytkowanie co skutkowałoby utrzymaniem klatki schodowej w należytej czystości.
Z uwagi na to, że część mieszkań ma dojście do łazienek poprzez klatkę schodową, instalacja domofonów jest szczególnie pożądana.
W takim przypadku wymianę drzwi zrealizowano by w okresie 2007-2008. Koszt jednych drzwi ok. 2.500 zł (pokrywa MZGM).
Domofony zamontowano w ostatnim czasie w kilkunastu klatkach gdzie przyjęły się i funkcjonują bardzo dobrze.
 1.   Chuligańskie zachowania w budynku i obok budynku.
Z uwagi na niską dotychczas skuteczność policji, Prezes MZGM poprosił o pismo w tej sprawie podpisane przez mieszkańców. Pismo będzie następnie formalnie przekazane do komendy policji w taki sposób aby policja była zmuszona do skutecznego działania.
 1. Cieknąca kanalizacja zbiorcza.
Zgłoszenia jakkolwiek przyjmowane nie były skutecznie realizowane przez serwis MZGM. Trudności w podziale prac w zakresie utrzymania kanalizacji będą bardziej konstruktywnie rozwiązywane przez serwis MZGM. Specyfiką budynku są bardzo długie odpływy z mieszkań do pionu za utrzymanie, których odpowiada lokator. Za utrzymanie pionu odpowiada MZGM.
 1. Cieknące rynny pionowe – zalewanie mieszkań i stąd wilgoć w lokalach.
Zgłoszenia jakkolwiek przyjmowane nie były skutecznie realizowane przez serwis. Zgłoszono poważne zastrzeżenia do kultury serwisanta MZGM.
Naprawa zlecona do wykonania w trybie pilnym.
Kompleksowy remont dachu i rynien jest przewidziany w ramach odnowy budynku przy udziale środków UE.
Celem obniżki kosztów napraw MZGM zakupił rusztowanie do wykonywania mniejszych prac na wysokości (wykorzystywane przez serwis MZGM lub firmy zewnętrzne).
 
Preferowane jest obecnie przez MZGM zlecanie większych napraw i remontów firmom zewnętrznym z uwagi na mniejsze koszty i wysoką jakość wykonywanych usług.
Etatowi konserwatorzy są utrzymywani w MZGM z uwagi na konieczność zapewnienia szybkiego serwisu,      w szczególności poza urzędowymi godzinami pracy, w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne.
 1. Zniszczony sprzęt łazienkowy przejęty przy zasiedlaniu lokalu.
Sprzęt przejęty w stanie uszkodzonym bez zgłoszenia bezpośrednio w chwili zasiedlenia lokalu nie może być wymieniony na koszt MZGM.
 1. Brak terminowości i zła jakość serwisowania kominów.
MZGM zawarł w tym zakresie umowę z zakładem kominiarskim. Umowa przewiduje wykonywanie przeglądów zgodnie z terminami przewidzianymi prawem.
Mieszkańcy zostali poproszeni o pisemne potwierdzanie tylko rzeczywistego i prawidłowego wykonania przeglądu i czyszczenia komina. Dopiero w takim przypadku MZGM zapłaci za wykonanie serwisu.
 
15. Lekceważenie zgłoszeń awarii przez konserwatorów MZGM – niepodejmowanie realizacji.
 
Wskutek pracy nad personelem zmienia się wyraźnie podejście personelu do pracy.
Poprawa jakości serwisu jest obecnie jednym z priorytetów Prezesa MZGM.

16.TIR-y na parkingu osobowym obok Browaru Okocim – dalsze niszczenie już zdewastowanego chodnika przy ul. Browarnej.

Docelowym rozwiązaniem problemu będzie wybudowanie nowego wjazdu do Browaru bezpośrednio od obwodnicy miasta.
Do rozważenia przebudowa chodnika taka, aby jego nośność nie pozwalała na uszkodzenia przez pojazdy osobowe wjeżdżające na parking oraz zabezpieczenie parkingu przed wjazdem TIR-ów. W tym zakresie są prowadzone stosowne prace i starania z udziałem radnego Jerzego Tyrkiela.

17. Utwardzenie podwórza – w części wykorzystywane na drogę dojazdową do miejsc parkingowych i na miejsca parkingowe.

W tym zakresie podjęte zostaną stosowne starania z udziałem radnego Jerzego Tyrkiel w porozumieniu z Prezesem MZGM.

18. Wymiana zużytych koszów na śmieci.
 
Kosze zostaną niezwłocznie wymienione staraniem MZGM.

19. Niebezpieczne odpady wśród odpadów komunalnych obok pojemników oraz niebezpieczne odpady na dzikim wysypisku za budynkami gospodarczymi – zagrożenie w szczególności bezpieczeństwa dzieci.

MZGM zorganizuje akcję wywózki na koszt lokatorów znoszących ww. odpady. Podobne akcje poskutkowały zmniejszeniem skali zjawiska.

20. Niski poziom bezpieczeństwa w dzielnicy.

Negatywnie oceniono inicjatywę „wypożyczania” strażników miejskich z Bochni.
Podobnie bardzo nisko oceniono efektywność wykorzystania dotacji gminy na finansowanie dodatkowych etatów w policji.
O skali odczuwanego zagrożenia świadczy fakt, iż jeden z mieszkańców wręcz zaoferował założenie mikrokamer do monitoringu otoczenia sposobem gospodarczym, gdzie zapisy chciałby – w razie potrzeby - udostępniać policji.
Do rozważenia pozostaje – zamiast dotowania policji – rozbudowa miejskiego systemu monitoringu o kolejny punkt. Stosowne konsultacje w tym zakresie podejmie radny Jerzy Tyrkiel w porozumieniu z Prezesem MZGM.

21. Renowacja odwodnienia i poprzez to dosuszenie budynku.

Do rozważenia przez MZGM przy projektowaniu renowacji budynku w najbliższych latach.

22. Fetor i szczury przychodzące z hodowli świń powyżej budynku na Goetza 2.

Stosowne konsultacje w sprawie możliwych rozwiązań są prowadzone przez radnego Jerzy Tyrkiel. Kolejne konsultacje będą odbywać się w porozumieniu z Prezesem MZGM.

23. Wykup mieszkań przy ulicy Mickiewicza 68.

Kilka lat wstecz rozpoczęto procedurę, jednakże nie została ona sfinalizowana przez UM (jednostronne zawieszenie korespondencji).
Stosowne konsultacje w tym zakresie celem ustalenia możliwych rozwiązań przeprowadzi radny Jerzy Tyrkiel w porozumieniu z Prezesem MZGM.

24. Remont dachu nad mieszkaniami przy ulicy Mickiewicza 68.

MZGM rozezna możliwość zastosowania skutecznych rozwiązań krótkoterminowych. Długoterminowe działania winny uwzględniać strategię gminy dotycząca całego kompleksu (hala itd.). Stosowne konsultacje – jak dotąd m. in. z udziałem wiceburmistrza oraz starosty - w tym zakresie, celem ustalenia możliwych rozwiązań prowadzi radny Jerzy Tyrkiel. Propozycja do dyskusji będzie przedstawiona na komisjach i forum rady Miejskiej.
 
25. Konserwacja otoczenia mieszkań przy ulicy Mickiewicza 68.
 
Mieszkańcy zaoferowali swój wkład pracy społecznej przy koszeniu itp. pracach porządkowych. Oczekują udziału MZGM np. poprzez finansowania paliwa do kosiarki.
Zasady oraz zakres ustali MZGM wespół z mieszkańcami.
 
26. Wymiana okien w mieszkaniach przy ulicy Mickiewicza 68.

Koszt wymiany okien przez MZGM: ok. 310 zł / mkw. MZGM zdynamizował w ostatnim czasie proces wymiany okien. W szczególności wymiany dokonuje się tam, gdzie lokatorzy sami finansują część kosztów.Spółdzielnia Mieszkaniowa dla porównania w ogóle nie finansuje wymiany okien.

27.  Wnioski o przydział lub zamianę lokali przy Goetza 2.
 
Omówiono możliwości i procedury w tym zakresie oraz stopień zaawansowania poszczególnych wniosków.
Wnioski będą rozpatrywane przez właściwy wydział UM w porozumieniu z Prezesem MZGM. O postępach będzie na bieżąco informowany radny Jerzy Tyrkiel.
 
28. Przekładka głównego licznika wody dla budynku z piwnicy jednego z lokatorów w lepiej dostępne miejsce do odczytu.
 
Realizacja nastąpi po rozpoznaniu przez MZGM możliwości technicznych.
 
29. Wymiana instalacji wodociągowej w budynku.
 
Do rozważenia przez MZGM przy projektowaniu renowacji budynku w najbliższych latach.
 
30. Uszczelnienie istniejących drzwi do klatki schodowej.
 
Do realizacji od ręki przez MZGM.
 
W przyszłości – w miarę potrzeb – spotkania z mieszkańcami będą kontynuowane.
 
 
 
 
 
 
 
 
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com