Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wspieranie sportu młodzieżowego   (Jerzy TYRKIEL)  2007-01-14

    Szanowni Państwo,
 
Mam przyjemność poinformować, że na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.12. 2007 r. udało mi się przekonać Burmistrza Miasta oraz Radę Miejską do wprowadzenia poniższej poprawki do projektu programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007:
 
„Niniejszym wnioskuję o wstawienie do projektu programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007 uzupełnienia do par. 6 punktu 4.   o następującym brzmieniu:
 
„ za szczególnie zasadne uznaje się wspieranie przez Gminę zadań ukierunkowanych na systematyczną i całoroczną pracę z młodzieżą
 
oraz punktu 5. o następującym brzmieniu:
 
„ skala finansowania poszczególnych zadań będzie adekwatna do ilości osób regularnie objętych danym zadaniem
 
Oferty do konkursu w sprawie dofinansowania klubów i stowarzyszeń należy składać w terminie do 29.01.2007 r. Szczegółowe zaproszeni do konkursu jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
 
Wprowadzenie takich zapisów pozwoli jeszcze bardziej skoncentrować wydatkowanie środków gminy na systematyczną i całoroczną pracę z młodzieżą gdzie efekty dofinansowania środkami publicznymi są najlepsze.
 
Dotyczy to m. in. klubu Okocimski, który prowadzi regularna pracę szkoleniową z grupą ok. 200 młodych piłkarzy czy też klubu TKKF Sokół, który w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rozwija grupę młodych, regularnie ćwiczących kręglarzy.
W obu przypadkach zarządom wspomnianych klubów szkolenie młodzieży leży głęboko na sercu niezależnie od przywiązywania dużej wagi do prowadzenia zespołów seniorskich.
 
Warto zwrócić uwagę szczególnie na bardzo pozytywne zmiany, jakie już zaszły i są planowane w przyszłości w działalności TKKF Sokół prowadzącego działalność w budynku miejskiej kręgielni. Motorem tych zmian jest nowo wybrany Zarząd klubu grupujący osoby niezwykle oddane dla sportu.
Zarząd TKKF zaprasza do rozpoczęcia treningów wszystkich chętnych młodych ludzi począwszy już od rozpoczynających się ferii zimowych.
Mile widziani są również starsi miłośnicy kręglarstwa.
Oprócz kręgli TKKF Sokół w budynku przy ulicy Browarnej oferuje możliwość gry w tenisa stołowego oraz korzystania z siłowni.
W dalszym ciągu dzielnie radzi sobie drużyna seniorska TKKF, która startuje w rozgrywkach pierwszoligowych. Zespół pierwszoligowy jest otwarty na utalentowanych, systematycznie trenujących juniorów. Zarząd przewiduje specjalne nagradzanie takich młodych graczy.
Zamiarem zarządu jest opieranie drużyny seniorskiej na swoich wychowankach tak jak to się świetnie udawało w przeszłości.
 
W obecnym sezonie – po kilku latach przerwy - dokonano reaktywacji kręglarskiej ligi brzeskich zakładów pracy.
 
Kręgielnia jest udostępniana w celach rekreacyjnych dla pracowników brzeskich zakładów pracy.
Nawiązano współpracę ze szkołami z terenu powiatu brzeskiego w zakresie odbywania zajęć wf na kręgielni. Przewidziana jest dalsza aktywność promocyjna zarządu w tym zakresie i dalszy rozwój w tym zakresie.
 
W lecie dostępny będzie kort tenisowy oraz mini-boisko do koszykówki.
 
Przewidywane jest także reaktywacja sekcji badmintona oraz sekcji brydżowej.
 
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, pod koniec stycznia, podczas uchwalania budżetu Rada Miejska zadecyduje o wysokości wsparciu w zakresie utrzymania obiektów obu klubów.
Należy przypomnieć, że obiekty użytkowane przez oba kluby są własnością miasta.
Należy też dodać, ze miejska kręgielnia w Brzesku jest jedynym takim funkcjonującym obiektem w Małopolsce.
W jednym i drugim przypadku prywatni sponsorzy wydatnie wspierają zarówno prace remontowe jak i pokrywają koszty eksploatacji obiektów.
Wydaje się jednakże, że gmina powinna w większym niż dotychczas stopniu partycypować w utrzymaniu infrastruktury (będącej jej własnością) z uwagi na zwiększająca się skalę pracy klubów z młodzieżą. Rozmowy z zarządami wskazują, że istnieje spory potencjał, aby dalej zwiększać ilość młodych ludzi regularnie ćwiczących w klubach. Barierą rozwoju w tym przypadku może okazać się niedostatek środków na niezbędne inwestycje i remonty.
 
Zachęcam do wyrażania Państwa opinii na powyższy temat.
 
Serdecznie pozdrawiam,
 
Jerzy TYRKIEL
Radny Miasta Brzeska
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com