Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Interpelacje, zapytania i odpowiedzi  (miroslaw.wisniowski@wp.pl, tel.603938707)  2007-01-14

 Interpelacje i zapytania -  składa  radny  Mirosław  Wiśniowski     

 Adresat:  Burmistrz  Brzeska – Jan  Musiał

1 . W ostatnich latach w Brzesku zostały zamontowane na wielu ulicach progi zwalniające. Niestety, progi zwalniające nie zostały zamontowane na ulicy Topolowej, pomimo zgłaszanych wniosków na ostatnim spotkaniu ogólnym mieszkańców osiedla Jagiełły - Kopaliny. Ulica Topolowa ze względu na długi odcinek pozwalający na rozwijanie dużych prędkości przez samochody, jak również ze względu na brak chodników, stanowi szczególne zagrożenie dla mieszkańców.

Proszę o szybki montaż tychże ograniczników prędkości.

2. Przez cztery lata zarząd osiedla Jagiełły Kopaliny czynił starania aby utworzyć nowy punkt wyborczy  dla mieszkańców Kopalin. Pomimo spełnienia wszystkich warunków proceduralnych; miedzy innymi nastąpiła zmiana granic osiedla; nie doszło do utworzenia nowego punktu wyborczego, który  o około dwa kilometry skróciłby drogę  mieszkańcom  do lokalu wyborczego. W związku  z niezałatwieniem sprawy po raz kolejny frekwencja wyborcza  mieszkańców Kopalin w ostatnich wyborach samorządowych była jedną z najniższych w Gminie  Brzesko.  Pytam Panie Burmistrzu, czy była to kolejna „złośliwość”  Pana w stosunku do mieszkańców, co byłoby dla mnie niezrozumiałe, czy też po prostu nic nierobienie w tym temacie.

Nadmieniam, że prowadzenie takiej polityki negacji w stosunku do mieszkańców , których reprezentuję  w tej radzie spowoduje powstanie kolejnego protestu, tym razem mającego na celu podział  osiedla  Jagiełły – Kopaliny na dwa oddzielne osiedla.

3. Od  dwóch miesięcy obserwuję degradację Brzeskiej Krytej  Pływalni  - Obecna nazwa Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kawiarnia zlikwidowana, siłownia nieczynna; tylko czekać aż kolejni najemcy wyprowadzą się z obiektu. Dyrektor zamiast ratować sytuację, zajął się wyborami, oczywiście jak większość urzędników z mizernym skutkiem.  Rzadko można go obecnie zastać na obiekcie.

Co na to nasz Burmistrz. Czy nadal będzie Pan zatrudniał tak „słabych pomocników”?. Kto pokryje straty spowodowane rezygnacją z usług basenu, nie tylko te spowodowane brakiem wpływów za wynajem, ale również za zmniejszoną frekwencję na pływalni.?  

Brzesko,  06.12.2006 r.


Od autora portalu: Odpowiedź na interpelację Nr. 3 zamieszczono w głównej części zakładki BBS

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com