Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Odpowiedź na interpelacje na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.12.2006 r.  (Jerzy TYRKIEL)  2007-01-19

    

        Pan
Jerzy Tyrkiel
 
ul. ……………….
32- 800 Brzesko
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I- 5/2007/EK                               Brzesko, dnia 16.01.2007 r.
 
 
           
Odpowiadając na Pana interpelacje złożone na piśmie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 27.12.2006 r., uprzejmie wyjaśniam co następuje:
 
Ø      w sprawie naprawy oświetlenia na ul. Jana Barona Goetza
W początkowych dniach stycznia Posterunek Energetyczny wykonał naprawę oświetlenia.
 
Ø      w sprawie usunięcia opadłych liści z chodnika przy ulicy Jana Barona  Goetza
Wystosowaliśmy pismo do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, na które w dniu 16.01.2007 otrzymaliśmy odpowiedź o wykonaniu w/w prac. W załączeniu kserokopie stosownych pism.
 
Ø      w sprawie usunięcia liści z dróg i alejek parku Goetza
Jak już informowałem wcześniej sprzątanie alejek w parku jest zadaniem Starostwa Powiatowego, do którego wystosowałem stosowne pismo (kserokopia w załączeniu).
 
Ø      w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Goetza
Z uwagi na liczne wnioski zgłaszane przez mieszkańców o montaż progów na terenie miasta oraz znaczny koszt realizacji progu (ok. 3 tys. zł za sztukę) a także ograniczoną ilość progów do montażu w roku – decyzja o montażu wnioskowanego progu zostanie podjęta w późniejszym terminie, tj. w połowie roku 2007. Podczas weryfikacji wniosków będą brane pod uwagę takie czynniki jak zagrożenie bezpieczeństwa, natężenie ruchu, ogólna dostępność drogi oraz możliwości montażu wynikające z „...warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego...” określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
 
Z poważaniem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1 x Adresat
1x Biuro RM
1 x a/a
 
 
 
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com