Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Komputeryzacja Biblioteki Szkolnej w Mokrzyskach  (AP)  2007-01-25

Dzięki przychylności Wydziału Oświaty Gminy Brzesko, szkoła w Mokrzyskach mogła zrealizować projekt „INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH”. Od złożenia wniosku do sfinalizowania tego przedsięwzięcia minął rok. W tym czasie Pani bibliotekarka odbyła szkolenie komputerowe, a pomieszczenie biblioteczne zostało zmodernizowane i wykonano odpowiednie instalacje elektryczne. W sierpniu 2006 r. dostarczony do szkoły sprzęt zainstalowano na przygotowanych stanowiskach. Teraz nasza biblioteka jest wielofunkcyjnym, interdyscyplinarnym kompleksem dydaktycznym z  czterema komputerami, z dostępem do Internetu oraz urządzeniem wielofunkcyjnym (skaner, drukarka, kserokopiarka).

Centrum Informacji służy do pracy własnej uczniów i pracowników szkoły, prowadzenia zajęć przedmiotowych  i pozalekcyjnych. Przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, segregacji informacji oraz krytycznego ich odbioru, rozbudza potrzeby czytelnicze. Tym samym przygotowuje użytkowników do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Alicja Pikulska

Projekt był finansowany przez MEN oraz Europejski Fundusz Społeczny.

     

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską

         

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com