Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Oczyszczanie ścieków oraz utylizacja odpadów stałych   (Jerzy TYRKIEL)  2007-02-10

    Co do utylizacji ścieków to temat warto nieco bardziej rozwinąć w zakresie możliwych rozwiązań. Oczyszczalnia w Sterkowcu jakkolwiek nowoczesna to ma stosunkowo niewielkie moce przerobowe. Pozostająca do wykorzystania różnica mocy nie wystarczy z pewnością na utylizację całości ścieków po skanalizowaniu 100% obszaru gminy. Kolejnym krokiem może być budowa kolejnej gminnej oczyszczalni jakkolwiek oznacza to następny duży wysiłek finansowy dla gminy. Wcześniej, moim zdaniem, należy próbować wykorzystać możliwości oczyszczalni browaru, przy tym należy tutaj obalić opinię o jej niskim poziomie technicznym.

 

Ostatnie lata to gruntowna modernizacja obiektu, w tym z wykorzystaniem środków UE. Jest ona znacznie większa od gminnej i dalej w niewielkim stopniu wykorzystywana. Aby oczyszczalnia była rentowna, winna wykorzystywać min. 50% mocy. Obecnie wykorzystywane jest ok. 30%. To zaś, moim zdaniem, jest pole do konstruktywnych negocjacji gminy z browarem. Jako, że zwiększenie obciążenia daje niższe koszty funkcjonowania, to winno dawać niższe opłaty ponoszone przez gminę za odbiór ścieków.

 

To rozwiązanie pozwala uniknąć gminie wydatków na inwestycję w kolejną oczyszczalnię a zatem zwolnić środki na inwestycje w innych obszarach (tutaj choćby na kolejne odcinki kanalizacji, co daje dalsze pole do negocjacji obniżki ceny za odbiór z browarem). Uzgodnienia winny być oparte o plan rozwoju kanalizacji w gminie i podparte wieloletnią umową sporządzoną na bazie szczegółowych kalkulacji. Będę o to wnioskował na kolejnych spotkaniach KGKOŚiR. Jednio z posiedzeń odbędzie się w siedzibie RPWiK (październik). Będzie to w okresie budżetowania na kolejny rok a zatem w momencie właściwym, aby rozważać różne opcje strategiczne w zakresie oczyszczania ścieków po ich wcześniejszym wnikliwym rozeznaniu.

 

Gospodarka odpadami będzie przedmiotem obrad ww. Komisji w maju i dalej stanie na sesji RM w czerwcu br. Podczas najbliższego spotkania KGKOŚiR zamierzam formalnie wnioskować o przygotowanie strategii rozwoju BZK ze szczególnym uwzględnieniem planów w zakresie gospodarki odpadami stałymi do dyskusji na ww. spotkaniach. Ponadto będę wnioskował o przeprowadzenie szerokich konsultacji (z wykorzystanie zebrań w sołectwach na terenie gminy) ws. budowy zakładu utylizacji odpadów z uwzględnieniem lokalizacji w gminie jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Zapraszam do dyskusji na poniższym forum. Pozdrawiam, Jerzy TYRKIEL

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com