Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Poprawa bezpieczeństwa - rondo na obwodnicy centrum miasta  (Jerzy TYRKIEL)  2007-03-03

     

Brzesko, 2007.02.28

 

 

 

Burmistrz Brzeska

Pan Jan Musiał

 

 

 

Niniejszym zgodnie z § 39 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącym załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Brzesko, składam interpelację dotyczącą istotnych spraw dotykających bezpośrednio mieszkańców naszego miasta i gminy szczegółowo opisane poniżej:

 

W imieniu mieszkańców Osiedla Okocimskie wnioskuję o podjęcie starań w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w centralnym punkcie obwodnicy miasta.

Poziom bezpieczeństwa pieszych na wspomnianym skrzyżowaniu jest niedostateczny, co potwierdzane jest licznymi sygnałami składanymi na moje ręce.

 

Aktualny układ sieci drogowej sprawia, że blisko jedna czwarta mieszkańców miasta w drodze do i z centrum musi pokonywać drogę składającą się z trzech bardzo ruchliwych pasów ruchu.

Szczególnie konieczność pokonania dwóch połączonych pasów ruchu z kierunku Tarnowa w drodze z Osiedla do centrum obarczone jest wysokim poziomem ryzyka.

 

Proszę o rozpatrzenie także innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem takich, które są możliwe do wdrożenie w możliwie nieodległym terminie.

 

 

Proszę odpowiedź w trybie przewidzianym w regulaminie Rady Miejskiej w Brzesku.

 

 

 

Z poważaniem,

 

 

Radny Miasta Brzeska

 

Jerzy TYRKIEL

 

____________________________________________________________________________________________

 
 
Pan
Jerzy Tyrkiel
Radny Rady Miejskiej
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I-18/2007/EK                                        Brzesko, dnia 14.03.2007 r.
 
 
 
           
Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 28.02.2007 r., w sprawie bezpieczeństwa pieszych, uprzejmie wyjaśniam, iż zwróciliśmy się ponownie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o rozważenie zmiany budowy ronda oraz zaproponowanie rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa użytkowników w/w odcinka drogi. W załączeniu kserokopia pisma ITK.III.5541/10/07/JM z dnia 05.03.2007 r. na które do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
 
 
 
Z poważaniem
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a
1x Biuro RM
 
 
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com