Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

A komisje radzą  (Zb. Stós)  2004-07-21

Jak przeczytać można na oficjalnej stronie Urzędu Miasta na posiedzeniu:

 

I.)               Komisji  Gospodarki Komunalnej  Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku pod przewodnictwem Zdzisława Grodnego, odbytym w dniu 14 lipca 2004  roku podjęto miedzy innymi następujący wniosek:

 

        „Komisja po zapoznaniu się z wystąpieniem mieszkańców ulic Leśnej, Wiejskiej, Poprzecznej, użytkowników ogródków działkowych „Pod dębami” z dnia 26.06.2004 r. w sprawie lokalizacji zajazdu z autostrady „węzeł Brzesko”, uważa, że w interesie Gminy leży posiadanie zjazdu z autostrady według wcześniejszych ustaleń.

       Jednocześnie wnioskuje do Pana Burmistrza, o przygotowanie odpowiedzi na postawione w piśmie argumenty, z uwzględnieniem najwcześniejszych projektów dotyczących lokalizacji inwestycji.”

            Wniosek został podjęty jednogłośnie.

 

II.)           Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku pod przewodnictwem Apolinary Warzechy, odbytym w dniu 16 lipca 2004  roku podjęto miedzy innymi następujące wnioski:

         

            1. Komisja po zapoznaniu się z wystąpieniem mieszkańców ulic Leśnej, Wiejskiej, Poprzecznej,ytkowników ogródków działkowych „Pod dębami” z dnia 26.06.2004 r. w sprawie lokalizacji zjazdu z autostrady „węzeł Brzesko”, uważa, że w interesie Gminy leży posiadanie zjazdu z autostrady według  wcześniejszych ustaleń.

               Wniosek został podjęty: 3 głosy za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący.

 

2. Jednocześnie, komisja upoważnia Burmistrza Brzeska oraz Jego zastępców do negocjacji w opracowywaniu drugiego wariantu, omijającego osiedla mieszkaniowe oraz Szpital, według koncepcji przedstawionej przez mieszkańców w w/w piśmie oraz koncepcji Pani radnej Janiny Drużkowskiej – Cader.

   Wniosek został podjęty: 2 głosy za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące.

 

   Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej  spotyka się jeszcze raz 11 sierpnia o godzinie 8:00 w sali nr 103 Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.
Proponowany projekt porządku posiedzenia komisji:

1. Wizja lokalna na spornej posesji tj. na ulicy Spadzistej w Sterkowcu.
2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców osiedla Kopaliny oraz użytkowników ogródków działkowych "Pod Dębem" w Brzesku w sprawie przesunięcia na obrzeża miasta planowanego ulicą Leśną zjazdu z autostrady.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com