Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Sprawozdanie z zebrania z Burmistrzem i przedstawicieli GDDiA  (Mirosław Wiśniowski)  2004-08-15

12 –tego sierpnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku odbyło się spotkanie władz samorządowych Brzeska i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z mieszkańcami osiedla Kopaliny.
Po ponad godzinnej argumentacji ze strony burmistrza Jana Musiała i przedstawicieli GDDKIA oddano głos mieszkańcom, którzy po raz kolejny potwierdzili swoje obawy przed swego rodzaju gettem , które powstałoby wskutek obłożenia ulicy Leśnej przydrożnymi ekranami akustycznymi.
 
Mieszkańcy nie zgadzają się na budowę łącznika wzdłuż ulicy Leśnej, obawiają się dużego ruchu, a co za tym idzie zanieczyszczeń i hałasu. W trakcie dyskusji zrelacjonowana została wizyta protestujących w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, gdzie w przeciwieństwie do władz Brzeska mieszkańcy Kopalin znaleźli poparcie odnośnie zmiany lokalizacji zjazdu z autostrady.
 
Zarówno Burmistrz Musiał jak i przedstawiciele  GDDIA starali się mówić jednym głosem – dominował głos J. Musiała wyrażający obawy związane z ewentualną rezygnacją z budowy zjazdu przez inwestorów, czego jednak nie potwierdzili przedstawiciele Generalnej Dyrekcji.
W dalszej części spotkania pracownicy GDDIA „przyparci do muru” odpowiednimi pytaniami potwierdzili, że zjazd  w Brzesku jest zaprojektowany na odcinku od węzła do ulicy Gajowej, a więc brak jest projektu inwestorskiego na odcinek od ulicy Gajowej do krajowej „ czwórki” ; co  daje możliwość poprowadzenia  łącznika inną drogą , to jest lasem oraz łąkami.
 
Ostatecznie mieszkańcy odrzucili obawy burmistrza takie jak koniecznośc uzyskania zgody na szczeblu  Lasów  Państwowych czy też konieczność uzyskania zgody na  wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w resorcie rolnictwa oraz obawy związane  z około półtorarocznym okresem przeprowadzania procedur lokalizacyjnych nowego łącznika z autostradą.
 
Wniosek mieszkańców o rozpatrzenie alternatywnej wersji zjazdu z poprowadzeniem go  do krajowej „ czwórki”, a następnie za szpitalem po stronie zachodniej został odczytany przez Pania Lidię Góra  i w dalszej części spotkania prawie jednomyślnie przegłosowany. Brak było głosów przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosowania.  W spotkaniu brało udział około sto osób. 

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com