Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Poparcie dla Zjazdu z Autostrady  (Mirosław Wiśniowski)  2004-08-16

Nie ustają działania komitetu protestacyjnego w sprawie lokalizacji zjazdu z autostrady.
 
Marszałek  Województwa Małopolskiego  Janusz Sepioł zwrócił się „ z prośbą o ponowne przeanalizowanie połączenia węzła  autostradowego „ BRZESKO” z miastem Brzeskiem z wykorzystaniem ulicy Leśnej w Brzesku. Zwrócili się do mnie Mieszkańcy tej ulicy zaniepokojeni tymi planami, których realizacja spowoduje bardzo duży wzrost natężenia ruchu wraz z  wszystkimi jego konsekwencjami. Jako rozwiązanie tego problemu proponuję budowę krótkiego łącznika zlokalizowanego na terenach niezurbanizowanych” – czytamy w piśmie  z dnia 10.08.2004 r.) skierowanym do Jana Musiała Burmistrza Miasta i Gminy Brzesko.
 
W dniu 07.09.2004 r. Liga Polskich Rodzin   wystosowała do burmistrza J. Musiała pismo w którym cytuję –„wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją panującą w Brzesku w zakresie realizacji przez samorząd obecnej kadencji projektów inwestycyjnych wbrew interesowi i woli mieszkanców (m.in. zjazd z autostrady), jak również ogranicza  możliwość zatrudniania w urzędzie osób posiadających wysokie kwalifikacje, a stawia na osoby z klucza towarzysko – partyjnego w ramach rządzącej Brzeskiem koalicji.
 
Również „ Zarząd Powiatowy Platformy   Obywatelskiej w Brzesku wyraża  zaniepokojenie prowadzeniem negocjacji w sprawie zjazdu z autostrady. Naszym zdaniem władze miejskie bagatelizują  nasilający się protest Mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych tym problemem. Domagamy się zajęcia  jednoznacznego stanowiska w powyższej sprawie z uwzględnieniem  rozwiązań proponowanych przez mieszkańców ul. Leśnej i sąsiednich”.
 
Kolejne pismo z dnia 16 sierpnia 20004 r. w sprawie zjazdu z autostrady wpłynęło od Pani Poseł  Prawa i Sprawiedliwości Barbary Marianowskiej. Cytuję fragment pisma: „Panie Burmistrzu, dlaczego w tak ważnej dla mieszkańców Brzeska inwestycji nie przeprowadzono konsultacji społecznych, które –jestem pewna – doprowadziłyby do kompromisowego rozwiązania ? Czy nie wydaje się Panu , że niedopuszczalnym jest, aby zjazd obciążony niezwykle wysokim natężeniem przebiegał w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i przez to stwarzał barierę komunikacyjną dla zamieszkujących w tej części Brzeska mieszkańców ?”  W odpowiedzi do Pani Poseł z dnia 27.08.2004 r.  Burmistrz J. Musiał pisze: „ oczywiście nie zamykamy społecznej debaty nad korzystniejszym dla mieszkańców okolic ulicy Leśnej rozwiązaniem, jednakże obecnie więcej argumentów przemawia za wytyczeniem zjazdu zgodnie z istniejącym już planem.”
I w tym miejscu trzeba przypomnieć Panu Burmistrzowi , że plan istnieje – ale tylko od węzła  do ulicy Gajowej.
 
Biorąc pod uwagę opinię mieszkańców , stanowisko partii politycznych i urzędu marszałkowskiego, każdy włodarz miasta powinien włączyć się do działań przyspieszających realizację zadania o nazwie Węzeł autostradowy „Brzesko”. Czy zrobi to obecny Burmistrz?
 
P.S.   Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku została podjęta uchwała o sprzedaży gruntów będących własnością Miasta i Gminy Brzesko przy ul. Pomianowskiej ( około  2 hektary) Teren ten znajduje się w optymalnym miejscu do zlokalizowania przedłużenia  łącznika autostradowego, który został zaproponowany do realizacji przez mieszkańców Osiedla Kopaliny, biegnącego po zachodniej stronie szpitala w kierunku ujęcia wody na Uszwicy dla browaru i łączącego się z obecną drogą na Nowy Sącz w okolicach boiska sportowego. Tak zlokalizowany  przedłużony łącznik autostradowy mógłby być częścią drogi krajowej Warszawa – Nowy Sącz . O takim rozwiązaniu mówiła Pani Janina Cader Drużkowska na sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 08.09.2004 r. Czyżby podjęcie uchwały głosami klubu koalicyjnego było świadomą decyzją władz miejskich o zablokowaniu  budowy przedłużenia łącznika poprzez zabudowę terenu najbardziej nadającego się na prawdziwą obwodnicę Brzeska , przy budowie której można byłoby uzyskać pieniądze na uregulowanie kolejnego odcinka Uszwicy zmniejszając tym zagrożenie powodziowe dla 1/3  miasta ?

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com