Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

KOMITET DS. LOKALIZACJI ZJAZDU Z AUTOSTRADY ZAKOŃCZYŁ ROZMOWY Z BURMISTRZEM  (Mirosław Wiśniowski)  2005-11-16

    Minęło kolejnych kilka miesięcy starań osób z Komitetu do spraw lokalizacji zjazdu z autostrady – drogi tranzytowej  Warszawa -Krynica o poparcie lokalizacji wskazanej przez mieszkańców zagrożonych terenów. Głównym przeciwnikiem korzystnej dla całego osiedla Kopaliny propozycji umiejscowienia zjazdu, będącego zarazem częścią drogi tranzytowej  i  północno – zachodnią częścią obwodnicy Brzeska, jest burmistrz Jan Musiał. To on, jak sam twierdzi z uporem maniaka opowiada o rzekomych korzyściach wynikających z rozwiązania proponowanego w latach siedemdziesiątych, które nie uwzględniało włączenia zjazdu w  ciąg drogi tranzytowej. W owym czasie nie było mostu w Górce. Również nie uwzględniono wtedy stopnia zurbanizowania osiedla Kopaliny. Zapewne 30 lat temu była  to dobra koncepcja . Można użyć porównania do zaistniałej sytuacji. Małżonkowie w wieku około 30 lat są w stanie w naturalny sposób urodzić i wychować dziecko. Trzydzieści lat później ten naturalny proces w  tym małżeństwie jest niemożliwy.
 
    W związku z brakiem akceptacji propozycji mieszkańców  Kopalin członkowie komitetu   skierowali zażalenie na działalność Burmistrza Miasta Brzeska   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie. Po dokonaniu szczegółowej analizy treści  pisma  w /wym. kolegium  w Tarnowie uznało, że jest to skarga na działalność Burmistrza Brzeska i  przekazało skargę Radzie Miasta Brzeska celem rozpatrzenia według właściwości.  Tutaj, to jest w Radzie Miejskiej w Brzesku, niespodzianki nie było. Głosami radnych klubu większościowego (SLD, PSL, Wspólnota Samorządowa) uznano skargę Władysławy Migda, Mariana Styrny, Bogumiły Fuczek, Józefa Przybyło i Janiny Przybyło, Aleksandra Styrny, Ewy Werewki, Lidii Góry oraz Mirosława Wiśniowskiego za nieuzasadnioną. Największą żarliwością w dyskusjach w obronie racji burmistrza wykazali się radni :  Jan Kusiak, Zdzisław Grodny i Lech Pikuła oraz - o ironio losu - radny z Osiedla  Jagiełły i Kopaliny, a zarazem przewodniczący Zarządu Osiedla Jagiełły - Kopaliny  – Edward Knaga.
 
Co ciekawe – uchwała posiada taki fragment uzasadnienia, który stwierdza, że wszelkie ustalenia Rady Miejskiej w Brzesku dotyczące zjazdu z autostrady  są  tak naprawdę niepotrzebne - cytuję: „Zważyć bowiem należy, iż nie ma do tej pory wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i nie toczy się postępowanie administracyjne w tej sprawie. Natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę zjazdu  z autostrady nie należy do kompetencji organów gminy. Również inwestorem przedmiotowej inwestycji nie jest Gmina Brzesko lecz Skarb Państwa reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad.”.
 
    W ostatnio ukazującej się kolejnej tubie propagandowej – Brzeskim Informatorze  Samorządowym - burmistrz  Brzeska zaatakował -jak pisze -„niektórych mieszkańców z okolic ul. Leśnej.” Usiłuje przekazać mieszkańcom kłamliwe informacje. Cytuję: „Gmina nie dysponuje 12 mln zł potrzebnymi tylko na modernizację projektów..." Kwota o której pisze włodarz Brzeska według wstępnego opracowania alternatywnego zjazdu przez firmę „Transprojekt” z Krakowa wystarczy na całą budowę łącznika. (dane na temat  trzech wariantów przebiegu  zjazdu z protokołu ze spotkania w dniu 5.04.2005r. w sprawie połączenia węzła autostrady z drogą krajową nr.4). Widocznie bardzo zmęczony i przestraszony jest już burmistrz,  skoro myli pojęcia i próbuje już teraz obarczyć protestujących za ewentualny brak zjazdu z autostrady w Brzesku. Fakt deklaracji sfinansowania modernizacji ul. Leśnej nie jest poparty żadnymi dokumentami, a jeśli nawet w formie obietnicy ustnej zaistniał,  to  za kilka lat, kiedy dojdzie do wyboru wariantu trasy łącznika, zarówno Brzeskiem jak i Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad będą zarządzać inni ludzie. Czytając zdania o szansie na modernizację gospodarki miasta  i powiatu jaką niewątpliwie sprawi budowa autostrady należy zapytać : Dlaczego tak niewiele w tym zakresie zrobił Pan Burmistrz w okresie siedmiu lat sprawowania władzy.
 
    Na koniec krótkiej polemiki z Janem  Musiałem  stwierdzam, że mieszkańcy osiedla Kopaliny nie oczekują już dofinansowania do zjazdu z autostrady z budżetu Gminy Brzesko, gdyż inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Skarb Państwa. Poza tym wszyscy wiedzą jak ogromne jest zadłużenie gminy, które już w 2001 przejawiało się kłopotami w postaci tzw. rolowania długu, co przy braku racjonalnej gospodarki finansowej może zakończyć się zarządem komisarycznym.
 
    W  dniu 24 – tego października odbyło się spotkanie w Krakowie w Dyrekcji GDDiA z osobami odpowiedzialnymi  za opracowanie przebiegu trasy autostrady Kraków – Tarnów wraz z przyległymi zjazdami. Propozycję zjazdu z autostrady w imieniu mieszkańców Osiedla Kopaliny przedstawiłem osobiście wraz z panem Bolesławem Mikołajczykiem. Podczas spotkania został wypracowany nieformalny wniosek, aby przygotować studium  uwarunkowań dotyczących nowej trasy. Za kilka lat będzie realizacja odcinka autostrady Bochnia – Tarnów; wtedy przy odpowiednim zabezpieczeniu środków finansowych może być budowany łącznik drogowy na obrzeżach  Brzeska, który pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane.
Jeszcze w tym miesiącu mieszkańcy osiedla Kopaliny zwrócą się do radnych powiatu brzeskiego o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie wyżej wymienionego studium.
 
 
Załączniki:

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com